Szkolenie  Podatki i finanse

Inwentaryzacja majątku jednostki

28
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Listopada 2019
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Inwentaryzacja majątku jednostki

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie szkolenia użytkownicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.
 


Inwentaryzacja majątku jednostki

Szkolenie odbędzie się: 28 Listopada 2019r.

Adresaci szkolenia:

-  pracownicy zajmujący się praktyczną realizacją inwentaryzacji,
-  pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
-  główni księgowi – księgowi, zajmujący się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji,
 - inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji
 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

PROGRAM SZKOLENIA


1. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki
2. Cele i przedmiot inwentaryzacji
3. Metody i terminy inwentaryzacji

 • spis z natury
 • uzgadnianie sald
 • weryfikacja stanu ewidencyjnego

4. Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji

 • czynniki wpływające na organizację inwentaryzacji
 • instrukcja inwentaryzacyjna
 • udokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych

5. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • prawidłowe powierzenie mienia
 • odpowiedzialność jednostkowa i wspólna
 • wina umyślna i nieumyślna

6. Różnice inwentaryzacyjne

 • nadwyżki
 • niedobory zawinione i niezawinione
 • kompensata różnic inwentaryzacyjnych

7. Jak wprowadzić do ksiąg korekty z tytułu zweryfikowanych różnic inwentaryzacyjnych

 • wycena różnic
 • księgowanie

8. Dokumentacja inwentaryzacji
9. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w świetle przepisów podatkowych
10.Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAT Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Teresa Janiec

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 19-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 28 Listopada 2019
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka