Szkolenie  Podatki i finanse

Jak po raz pierwszy wystartować w przetargu – szkolenie skierowane do wykonawców

25
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Października 2012
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Dowiedz się jak skutecznie ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego. Zapraszamy na szkolenie!              

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Chciałbyś ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, ale nie wiesz od czego zacząć?   A może chcesz zgłębić swoją wiedzę w tym zakresie i dowiedzieć się jak skutecznie ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego?                                                                         Proponowane przez nas szkolenie pozwoli Ci na sprawne poruszanie się w procedurze udzielenia zamówienia publicznego, a także zapozna Cie z przysługującymi Ci prawami.  

Nasz ekspert Agata Hryc- Ląd wskaże najważniejsze z punktu widzenia wykonawcy aspekty postępowania, najczęstsze pułapki zamówienia publicznego oraz najczęściej popełniane przez wykonawców błędy. Prowadząca odpowie również na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do praktyków zajmujących się zamówieniami publicznymi, w szczególności pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Metoda pracy:

Wszelkie kwestie  zostaną omówione w poszczególnych blokach tematycznych na wybranych przykładach praktycznych przygotowanych przez wykładowcę, w oparciu o aktualne przepisy, orzecznictwo i praktykę. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o: wykład, ćwiczenia, konsultacje indywidualne, studium przypadku, rzeczywiste przykłady z praktyki, analizę najczęściej popełnianych błędów.


Jak po raz pierwszy wystartować w przetargu – szkolenie skierowane do wykonawców

Szkolenie odbędzie się: 25 Października 2012r.

Program

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych, w tym:

a.       Udzielanie zamówień zwolnionych z rygoru zamówień publicznych.

b.       Procedura uproszczona – krajowa.

c.       Procedura zaostrzona – unijna.

2.       Uprawnienia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

3.       Zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

4.       Ogłoszenie o zamówieniu – gdzie go szukać i o czym mówi.

5.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -  na co zwrócić szczególną uwagę:

a.       Opis przedmiotu zamówienia.

b.      Warunki udziału w postępowaniu.

c.       Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców, w tym:

            - poleganie za zasobach podmiotów trzecich,

            - uzupełnianie dokumentów na wezwanie zamawiającego,

            d. Rola wadium w postępowaniu oraz okoliczności jego zatrzymania.

            e. Kalkulacja ceny oferty – rażąco niska cena.

            f. Sposób porozumiewania się z zamawiającym.

6. Środki ochrony prawnej wykonawców.

7. Podpisanie umowy i realizacja zamówienia publicznego.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Października 2012
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 14 października 2012 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 550 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 676,50 zł

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka