Szkolenie  Podatki i finanse

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej!!!

22
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 22 Czerwca 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Znowelizowane przepisy dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o ODO oraz raportowania transakcji do GIIF biur rachunkowych.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej wdrożenia i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w tym przekazanie wiedzy na temat wymagań technicznych dla informatycznych nośników, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane. Sposobów przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Cel szkolenia:

Praktyczne przygotowanie podatników do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe dotyczące wdrożenia JPK wynikające ze stosowania regulacji prawnych z zakresu  art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów, które wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzeby ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Zasady wdrożenia JPK poparte są praktycznymi przykładami i wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

Szkolenie przeznaczone jest dla podatników zobowiązanych do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.


Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej!!!

Szkolenie odbędzie się: 22 Czerwca 2016r.

Adresaci szkolenia:

Ø  pracownicy działów księgowości i podatków,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  pracownicy działu informatyki,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem JPK, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Program

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00- 16:00

1.       Podstawa prawna, cel i daty wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK)

Ø  nowelizacja Ordynacji Podatkowej art. 193a § 3 – zakres zmian,

Ø  rozporządzenie Ministra Finansów –  wytyczne w sprawie sposobu przesyłania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg,

Ø  cel - skrócenie procesu weryfikacji poprawności naliczania podatków i zminimalizowanie fizycznej obecności kontrolujących u podatnika,

Ø  daty graniczne wdrożenia JPK – 1 lipiec 2016r. i 1 lipiec 2018r.

 

2.       JPK format przekazywania danych i zakres systemu raportowania

Ø  plik w formacie XML zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0

Ø  przygotowanie systemu finansowo – księgowego pod raportowanie JPK w XML składającego się z:

Ø  ksiąg rachunkowych

Ø  wyciągów bankowych

Ø  magazynu

Ø  ewidencji zakupu i sprzedaży, rejestrów zakupu i sprzedaży koniecznych dla uzgodnienia deklaracji podatkowej VAT

Ø  faktur VAT

Ø  podatkowej księgi rozchodów i przychodów

Ø  ewidencji przychodów

 

3.       Etapy wdrożenia JPK wymagające współpraca pomiędzy działem IT a działem księgowości/podatków

Ø  identyfikacja systemu IT,

Ø  sporządzenie listy systemów i przyporządkowanie danych do JPK,

Ø  mapowanie pól, zidentyfikowanie czy istnieją raporty z których można pozyskać dane do JPK,

Ø  generowanie JPK- zbudowanie koncepcji raportowania JPK, uzyskanie odpowiedzi czy należy zmodyfikować system wewnątrz, czy zastosujemy rozwiązania zewnętrzne – rola dostawców oprogramowania,

Ø  testowanie na gotowym JPK kompletność i poprawność danych,

Ø  wprowadzenie ostatecznych zmian po okresie testowania.

 

4.       Jednolity Plik Kontrolny jako element kontroli podatkowej

Ø  terminy przekazania JPK po otrzymaniu wezwania od U.S.,

Ø  uzgodnienie pliku JPK, walidacja danych w tym odnośnie poprawności danych, autentyczności ksiąg, umocowania do podpisywania ksiąg,

Ø  możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia JPK do U.S.,

Ø  sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK.

 

5.       Odpowiedzi na pytania podatników udzielone przez Ministerstwo Finansów.

Ø  merytoryczne odpowiedzi na liczne konkretne pytania z zakresu tworzenia JPK, wysyłania danych za pośrednictwem nośników zewnętrznych lub elektronicznej bramki Ministerstwa Finansów.


 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie kontroli podatkowej – JPK,

Ø  dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na spełnienie obligatoryjnego wymogu stworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego  oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 22 Czerwca 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  książkę Jednolity Plik Kontrolny – kompendium wiedzy wraz z odpowiedziami Ministerstwa Finansów na zadane przez podatników pytania,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 czerwca 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

Polecamy również

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej!!!
Szkolenie Podatki i finanse

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej ...

Kraków, 27 Czerwca 2016

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Znowelizowane przepisy dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o ODO oraz raportowania transakcji do GIIF biur rachunkowych.

Czytaj więcej   »

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej!!!
Szkolenie Podatki i finanse

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej ...

Łódź, 03 Czerwca 2016

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Znowelizowane przepisy dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o ODO oraz raportowania transakcji do GIIF biur rachunkowych.

Czytaj więcej   »

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej!!!
Szkolenie Podatki i finanse

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej ...

Łódź, 24 Czerwca 2016

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Znowelizowane przepisy dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o ODO oraz raportowania transakcji do GIIF biur rachunkowych.

Czytaj więcej   »

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej!!!
Szkolenie Podatki i finanse

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej ...

Kraków, 06 Czerwca 2016

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Jednolity Plik Kontrolny–rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej!!!

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka