Webinar  Podatki i finanse

JKP_VAT. Powiązanie CN i PKWiU z obowiązkiem oznaczania symbolami GTU_01-13

11
Września

Termin: 11 Września 2020
Cena: Udział bezpłatny

Godziny: 10.00 - 11.00

Organizator

Wstęp darmowyZakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie zasad oznaczania towarów i usług w JPK_VATNowy plik zawiera informacje na temat grupy towarów i usług, które podatnik sprzedaje z uwzględnieniem stosowania metody podzielonej płatności zgodnie z załącznikiem 15 do ustawy VAT. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na temat zasad oznaczania grupy towarów i usług w JPK_VAT używając symboli od GTU_01 do GTU_13

 

Partnerem webinarium jest:

 


JKP_VAT. Powiązanie CN i PKWiU z obowiązkiem oznaczania symbolami GTU_01-13

Szkolenie odbędzie się: 11 Września 2020r.

Program

 1. .    Funkcjonowanie nomenklatury scalonej (CN) i PKWiU (2015),
 2.     Przypisywanie danych z CN i załącznika numer 15 do ustawy VAT do JPK_VAT,
 3.     Podmioty powiązane kapitałowo świadczące usługi niematerialne – podwójne oznaczenia typ dokumentu i GTU (grupy towarów i usług),
 4.     Klasyfikacja GTU_01 – napoje alkoholowe,
 5.     Klasyfikacja GTU_02 – benzyny, oleje, gaz płynny, paliwa ciekłe, biopaliwa
 6.     Klasyfikacja GTU_03 – oleje opałowe, oleje smarowe, smary plastyczne, oleje i preparaty smarowe,
 7.     Klasyfikacja GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów,
 8.     Klasyfikacja GTU_05 – odpady zgodnie z załącznikiem numer 15 do ustawy VAT
 9.     Klasyfikacja GTU_06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich,
 10.     Klasyfikacja GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe,
 11.     Klasyfikacja GTU_08 – metale szlachetne i nieszlachetne,
 12.     Klasyfikacja GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne,
 13.     Klasyfikacja GTU_10 – budynki, budowle i grunty
 14.     Klasyfikacja GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów
 15.     Klasyfikacja GTU_12 – usługi niematerialne,
 16.     Klasyfikacja GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: .
Miejsce szkolenia: .
Termin: 11 Września 2020
Cena: wstęp bezpłatny Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Warunki uczestnictwa

.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka