Szkolenie  Podatki i finanse

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017

30
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 30 Stycznia 2017
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017 – projekt rozporządzenia i problemy w ewidencji

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia

Szkolenie, którego celem jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji budżetowej związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji ministerstwa finansów. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby dysponujące środkami publicznymi znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017

Szkolenie odbędzie się: 30 Stycznia 2017r.

Grupa docelowa:

1.      główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,

2.      osoby odpowiedzialne za dysponowanie środkami publicznymi,

3.      inne osoby zainteresowane tematyką klasyfikacji budżetowej.

Program

Szkolenie od 10:00 do 16:00

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017 – projekt rozporządzenia i problemy w ewidencji

1.      Omówienie bieżących zmian w klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem projektów rozporządzeń,

2.      Omówienie problemów związanych ewidencją wydatków i dochodów w klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego i interpretacji ministerstwa finansów m. in.

a)      Ewidencja produktów żywnościowych i materiałów medycznych w paragrafach:

§ 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”

§ 422 „Zakup żywności”

§ 423 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

b)      Ewidencja kosztów kształcenia w paragrafach:

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

§ 455 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej"

§ 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

c)       Ewidencja ubezpieczeń osobowych, opłat patentowych i ZAIKS w paragrafach

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

§ 443 „Różne opłaty i składki”

d)      Ewidencja wydatków związanych z zakupem oprogramowania, licencji w paragrafach

§ 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

§ 421 „Zakup materiałów i wyposażenia

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

e)      Ujmowanie wydatków inwestycyjnych w szczególności związanych z samochodami, urządzeniami stanowiącymi środki trwałe.

§ 606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 430 „Zakup usług pozostałych”

f)       Remontów i ulepszenia 427 a 430,

§ 427 – „Zakup usług remontowych”

§ 430 – „Zakup usług pozostałych”

§ 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

g)      Ewidencja budżetowa dochodów ze sprzedaży złomu

§ 097 – „Wpływy z różnych dochodów”

§ 087 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

h)      Faktury wielopozycyjne w klasyfikacji budżetowej

3.      Przykłady dla stosowania 4 cyfry paragrafu (od 0-9) wydatkowego w klasyfikacji budżetowej

4.      Przyporządkowanie paragrafów do poszczególnych kont kosztowych i wymagane przeksięgowania.

5.      Odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca ze stosowania podziałki klasyfikacji budżetowej


Korzyści

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:

  1. aktualny stan prawny dotyczący klasyfikacji budżetowej
  2. zakres odpowiedzialności związany ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej
  3. obszary problemowe w klasyfikacji budżetowej

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:

  1. uzasadnić zastosowanie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej
  2. ocenić prawidłowość sporządzenia sprawozdań budżetowych,
  3. zaimplementować bieżące zmiany prawne w systemie rachunkowości swojej jednostki

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Jarosław Jurga

Jarosław Jurga

Jarosław Jurga - ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych wsparte studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 30 Stycznia 2017
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 25 stycznia 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 470 zł + 23% VAT, kwota brutto 602,70  zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 570 zł + 23% VAT, kwota brutto 701,10 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017
Szkolenie Podatki i finanse

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017

Warszawa, 20 Lutego 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017 – projekt rozporządzenia i problemy w ewidencji

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka