Szkolenie  Podatki i finanse

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania!!!

24
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Października 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Klauzula obejścia prawa podatkowego,przeciwko unikaniu opodatkowania - rewolucyjne zmiany, praktyczne skutki stosowania klauzuli w latach 2016/2017.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian ordynacji podatkowej w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz praktycznych konsekwencji jej implementacji dla podatników.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Cel szkolenia:


Nowe przepisy wchodzące w życie dotyczą gruntownych zmian w zakresie ordynacji podatkowej wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe, dotyczące stosowania regulacji prawnych stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zasad jakie są stosowane przez fiskusa oraz podatników oraz praktycznych konsekwencji implementowania klauzuli. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosowania regulacji ordynacji podatkowej oraz poznać zasady jak działa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniu.


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania!!!

Szkolenie odbędzie się: 24 Października 2016r.

Adresaci szkolenia:

Ø  pracownicy działów księgowości i podatków,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

1.       Zasady stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Ø  istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,

Ø  zakres i warunki zastosowania klauzuli,

Ø  elementy sztucznych działań,

Ø  limity kwotowe,

Ø  czynności dokonywane w celu uzyskania korzyści podatkowej,

Ø  zakres sztucznych działań podejmowanych przez podatnika,

Ø  tryb postępowania w przypadku unikania opodatkowania.

2.       Uzyskanie interpretacji indywidualnej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Ø  ograniczenia odnośnie uzyskania interpretacji indywidualnej,

Ø  opinia „zabezpieczająca”,

Ø  wnioski i opłaty za wydanie opinii „zabezpieczającej”

Ø  tryb i treść wydania opinii „zabezpieczających,”

Ø  stosowanie klauzul do zdarzeń przeszłych.

3.       Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Ø  zasady działania organu opiniodawczego,

Ø  rola rady.

4.       Organy podatkowe właściwe w odniesieniu do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

5.       Klauzula unikania opodatkowaniu a obejście prawa

Ø  klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniu, a podatek VAT,

Ø  obejście prawa a korekta deklaracji podatkowej,

Ø  stosowanie klauzuli do zdarzeń przeszłych,

Ø  obejście prawa podatkowego versus rozliczenie podatkowe drugiej strony transakcji.

6.       Praktyczne przykłady analizy różnych transakcji pod względem stosowania klauzuli o obejściu prawa podatkowego, unikaniu opodatkowania.

Ø  przykłady działań podatnika naruszające klauzule.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie ordynacji podatkowej w odniesieniu do klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.,

Ø  dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę podatkową podmiotu gospodarczego oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Października 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 października 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka