Szkolenie  Podatki i finanse

Leasing operacyjny i finansowy obecnie i po wejściu nowego standardu!

23
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 23 Czerwca 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Leasing operacyjny i finansowy obecnie i po wejściu nowego standardu MSSF 16 – kwestie bilansowe i podatkowe

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:


Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych wynikających z zawarcia leasingu operacyjnego bądź finansowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Co się zmieni w zakresie ujmowania, wyceny i prezentacji informacji na temat leasingu po wejściu w życie nowego MSSF 16.


Leasing operacyjny i finansowy obecnie i po wejściu nowego standardu!

Szkolenie odbędzie się: 23 Czerwca 2017r.


Adresaci szkolenia:

 • służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
 • samodzielni i główni księgowi,
 • analitycy i dyrektorzy finansowi
 • właściciele firm podejmujący decyzje w zakresie formy zewnętrznego kredytowania,
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 

Program:

 1. Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym w prawie bilansowym.
 2. Ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego i finansującego w leasingu operacyjnym.
 3. Ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego i finansującego w leasingu finansowym.
 4. Rozliczenie opłaty wstępnej pod względem podatkowym – moment zaliczenia do kosztów uzyskania.
 5. Planowane zmiany zasad ujmowania wyceny prezentacji i ujawniania informacji na temat leasingu w latach 2018-2019.
 6. Schematy księgowań leasingu finansowego i operacyjnego.
 7. Kiedy leasing jest korzystniejszy od innych form finansowania?
 8. Co bardziej się opłaca leasing czy kredyt?
 9. Leasing samochodów, nieruchomości, zwrotny, w walucie obcej.
 10. Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
 11. Jak bezbłędnie kwalifikować leasing na gruncie ustaw o podatku dochodowym.
 12. Jak rozliczać leasing w świetle ustawy o VAT, usługa a dostawa towarów.
 13. Moment odliczenia podatku VAT w leasingu operacyjnym i finansowym.
 14. Leasing samochodu w ramach optymalizacji podatkowej.
 15. Samochody do sprzedaży i na wynajem a VAT.
 16. Leasing samochodu – minimalny okres 2 lata.
 17. Orzecznictwo w zakresie podatku VAT w tym korekty i czynności poza VAT.
 18. Usługi dodatkowe w ramach usługi leasingu.
 19. Zmiany w ustawie o rachunkowości z zakresu uproszczenia kwalifikowania umów leasingu od 01 stycznia 2016r. stosowane w roku 2017.
 20. Bieżące regulacje w zakresie ewidencji umów leasingowych na bazie prawa bilansowego i podatkowego,
 21. Dyskusja i indywidualne konsultacje.

 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego,
 • przekazanie wiedzy na temat planowanych zmian zasad ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji w latach 2018 i 2019.
 • uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia leasingu w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 23 Czerwca 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 czerwca 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie Vat
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

Leasing operacyjny i finansowy obecnie i po wejściu nowego standardu!
Szkolenie Podatki i finanse

Leasing operacyjny i finansowy obecnie i po wejściu ...

Kraków, 26 Czerwca 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Leasing operacyjny i finansowy obecnie i po wejściu nowego standardu MSSF 16 – kwestie bilansowe i podatkowe

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka