Szkolenie  Podatki i finanse

Mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników VAT oraz inne zmiany VAT

31
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 31 Marca 2020
Cena: 630 zł netto (774,90 zł brutto)

Organizator

Mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników VAT oraz pozostałe zmiany w VAT 2020

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest analiza zmian w podatku VAT wprowadzonych pod koniec roku 2019 oraz w roku 2020. Omówione zostaną również zmiany, które wejdą w życie w trakcie roku 2020 np. nowy plik JPK oraz nowe wymogi dla ewidencji VAT.
Szeroko poruszone zostaną m.in. kwestie związane z obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności oraz tzw. „Białą lista podatników VAT” także w kontekście objaśnień wydanych przez Ministra Finansów w tych tematach.
W trakcie szkolenia wyjaśnimy wszelkie Państwa wątpliwości związane ze zmianami w podatku VAT oraz wskażemy na problemy i ryzyka, a także sposoby ich rozwiązywania i unikania.  

W ramach ceny szkolenia jego uczestnicy, mają prawo do pisemnej opinii podatkowej na dowolny temat. Temat opinii może zostać zgłoszony przez uczestnika przed szkoleniem lub po szkoleniu.
Bardzo prosimy również o pisemne zgłaszanie konkretnych pytań i problemów przed szkoleniem, które będą mogły być analizowane i rozstrzygane w trakcie szkolenia.  

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: ,,Split payment 2019 konsekwencje stosowania nowych regulacji w praktyce" o wartości 59,90 zł oraz ,,Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont" o wartości 149 zł.

 


Mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników VAT oraz inne zmiany VAT

Szkolenie odbędzie się: 31 Marca 2020r.

Szkolenie adresowane jest do:

 • członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów księgowości i podatków,
 • kontrolerów,
 • osób odpowiedzialnych w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych,
 • przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych,
 • doradców podatkowych,
 • wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

I.    Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności


1.    Założenia oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
2.    Objaśnienia w sprawie obligatoryjnego stosowanie MPP – analiza
3.    Likwidacja odwrotnego obciążenia.
4.    Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP ?
5.    Zakres oraz przypadki stosowania obligatoryjnego MPP.
6.    Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej.
7.    Zakres przedmiotowy stosowana MPP  – załącznik nr 15 do ustawy VAT.
8.    Zasady określania progu 15.000 zł (kwota ogółem na fakturze, płatności dzielone, transakcje złożone, umowy ramowe itd.).
9.    Płatności realizowane w formie zaliczki – stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej.
10.    Płatności zbiorcze – praktyczne wykorzystanie nowych regulacji.
11.    Jak identyfikować zapłacone faktury ?
12.    Dodatkowe dane na fakturze.
13.    Sankcja dla sprzedawcy w przypadku błędnego wystawienia faktury.
14.    Sankcja dla kupującego w przypadku nie zastosowania obowiązkowego MPP.
15.    Faktury pro-forma a obowiązkowy MPP.
16.    Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP.
17.    Zwolnienie kaucji a płatność w MPP.
18.    Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i   PIT.
19.    Szerszy katalog możliwości wykorzystania rachunku VAT (możliwość dokonywania płatności na inne cele niż podatek VAT).
20.    Warunki stosowania mechanizmu MPP.
21.    Strategia stosowania MPP – analiza wpływu na płynność finansową
22.    Zasady podziału transakcji oraz sposób realizacji płatności.
23.    Dostosowanie systemów komputerowych – nowe funkcjonalności.
24.    Zasady kontroli salda na rachunku VAT.
25.    Ustawowe zachęty do stosowania MPP

II.    Pozostałe zmiany w podatku VAT w roku 2019 i 2020

1.    Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej.
2.    Kasy on – line. Zakres zastosowania oraz terminy wdrożenia.  
3.    Matryca stawek VAT oraz jej praktyczne znaczenie.
4.    Roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym.
5.    Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystanie.
6.    „Biała lista podatników VAT” – praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
7.    Analiza objaśnień wydanych w sprawie „Białej listy podatników VAT”.
8.    Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie – zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu nieruchomości.
9.    Spis z natury przy likwidacji działalności.
10.    Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT.
11.    Pakiet paliwowy –zakres zmian.
12.    Zmiany w WNT – podstawa opodatkowania.
13.    Zmiany w opodatkowaniu importu towarów.
14.    Zwolnienia – gry hazardowe.
15.    Komornicy i organy egzekucyjne – konsekwencje zmian.
16.    Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni.
17.    Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień.
18.    Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT.
19.    Stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej.
20.    Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym.
21.    Faktury VAT RR.
22.    Rozliczenia kwartalne.
23.    Faktury wystawiane na podstawie paragonów.
24.    Indywidualne rachunki podatkowe.
25.    Ulga na złe długi.
26.    Zmiany w ewidencji podatku VAT oraz ich dostosowanie do nowych plików JPK.
27.    Nowy JPK_VAT – likwidacja deklaracji podatkowych. – nowe wymogi identyfikacji transakcji.
28.    Pozostałe zagadnienia.


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Arkadiusz Duda

Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie podatków zdobyte w wyniku 20 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy ze znaną kancelarią podatkową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem CIT oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę największej w Polsce spółki, zajmującej się budowa sieci technicznych. Ponadto doradzał pomiotom m.in. w branży budowlanej, nieruchomościowej, technologicznej, bankowej, edukacyjnej, medycznej oraz paliwowej i gazowej np. przedsiębiorstwu PERN „Przyjaźń” S.A. operatorowi rurociągu „Przyjaźń” oraz właścicielowi m.in spółki NAFTOPORT Sp. z o.o. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacyjnych, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych Prowadził także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym pisma podatkowego Kazus podatkowy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 31 Marca 2020
Cena: 630 zł netto (774,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwisy kawowe
 • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł  + 23% VAT,

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka