Szkolenie  Podatki i finanse

Najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2017r.

20
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Marca 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2017r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obowiązujących w 2017 roku.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.


Najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2017r.

Szkolenie odbędzie się: 20 Marca 2017r.

Adresaci szkolenia:

Ø  pracownicy działów księgowości, kadr i płac,

Ø  menadżerowie działu kadr i płac,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10:00-16:00

 

1.       Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 2017r.

Ø  podstawa opodatkowania,

Ø  wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,

Ø  zmniejszenie stawki podatku 15 % dla małych podatników CIT,

Ø  zmiany w limicie transakcji gotówkowych – konsekwencje w alokowaniu kosztów uzyskania przychodów,

Ø  funkcjonowanie klauzuli obejścia prawa,

Ø  zmiany w zakresie certyfikacji rezydentów,

Ø  zmiany w przepisach o powiązaniach między podmiotami,

Ø  zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej

Ø  zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,

Ø  metody naliczania odsetek za zwłokę,

Ø  określenie katalogu dochodów (przychodów) uważanych za osiągane na terenie RP,

Ø  doprecyzowanie pojęcia spółka,

Ø  wyłączenie stosowania przepisów ze względu na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania,

Ø  ulga na działalność badawczo – rozwojową – nowe zasady,

2.       Dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Ø  wprowadzenie klauzuli przeciwko nadużyciom w przypadku wypłaty dywidend i innych zysków przez spółki zależne na rzecz spółek dominujących.

3.       Ulga na działalność badawczą i rozwojową.

4.       Możliwość zapłaty podatku przez inny podmiot VAT, CIT,PIT.

5.       Aktualne interpretacje podatkowe.

6.       Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników zastosowanie wyroku TK z dnia 8.07.2014r.:

Ø  podróże służbowe,

Ø  imprezy integracyjne,

Ø  nieodpłatny dojazd do pracy,

Ø  szkolenia,

Ø  prywatny pakiet medyczny,

Ø  stroje służbowe,

Ø  finansowanie żłobków i przedszkoli dla pracowników,

Ø  ubezpieczenia NNW.

 

 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zmniejszenia stawki CIT do 15% dla małych podatników, zmiany w limicie         transakcji gotówkowych, ulgi na działalność badawczo - rozwojową, wprowadzenia klauzuli przeciwko nadużyciom, zasad korygowania przychodów i kosztów, obowiązkach raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi, rozliczenia dywidend, określenia nowego katalogu przychodów (dochodów) uważanych za osiągane na terenie RP, aktualnych interpretacjach podatkowych,

Ø  uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie kalkulacji podatku oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Marca 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  książkę Jednolity Plik Kontrolny – kompendium wiedzy wraz z odpowiedziami Ministerstwa Finansów na zadane przez podatników pytania,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 marca 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   

Polecamy również

Najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2017r.
Szkolenie Podatki i finanse

Najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Kraków, 14 Marca 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2017r.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka