Konferencja  Podatki i finanse

Nowa ustawa Warszawa 2014

05
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: al. Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa
Miejsce szkolenia: Golden Floor Plaza
Termin: 05 Listopada 2014
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Organizator

NOWE PRAWO KONSUMENCKIE – NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW Zmiany w przepisach są nieuchronne – poznaj je, by nie zaszkodziły Twoim interesom! 

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

NOWE PRAWO KONSUMENCKIE – PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Koniec roku. to data graniczna, od której Państwa Klienci (zarówno w sprzedaży stacjonarnej jak i internetowej) zyskają nowe prawa. Zapewne wiedzą Państwo, że Klienci będą mieli m.in. wydłużony czas na wycofanie się z zakupów, przepisy uregulują kwestię zwrotu kosztów przesyłek a lista obowiązkowych informacji do przekazania Klientowi wzrasta do 21 kategorii. Jednak czy wiecie Państwo jak i gdzie umieścić te informacje w ścieżce zakupowej, tak aby nie narazić się na sankcje finansowe?

 

Celem szkolenia  jest pokazanie na konkretnych, funkcjonujących w Internecie przykładach -  zasad i prawidłowej praktyki stosowania nowych przepisów konsumenckich. W konsekwencji uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, ale także praktycznego zastosowania nowych przepisów na ich stronach internetowych. Pokażemy, w których miejscach na stronach internetowych należy wprowadzić konieczne zmiany, tak aby zminimalizować ryzyko kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

     „Nikt nie może spać spokojnie, gdy obraduje parlament”
M. Thatcher

Do gąszczu przepisów, które i tak utrudniają życie przedsiębiorców, dochodzą kolejne.
Nieznajomość zmieniającego się prawa nie zwalnia z jego stosowania…..

Zgłoś swój udział >>>

Zatem:

 • Jakie będą konsekwencje implementacji dyrektywy dla polskich przedsiębiorców?
 • Jak chronić firmy przed wysokimi sankcjami za niedostosowanie się do nowych wymogów?
 • Co koniecznie i szybko trzeba zmienić w standardach obsługi klienta?
 • Poznaj problemy innych firm w codziennej praktyce i bądź na bieżąco z przepisami!
 • Sformułuj i przedyskutuj wytyczne rzetelnych regulaminów i wzorów umów!
 • Poznaj wytyczne dotyczące nie wprowadzania konsumentów w błąd.

 

Zakres tematyczny konferencji:

 

 • Nowa ustawa o prawach konsumenta – kluczowe obszary zmian
 • Nowe obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa konsumenckiego
 • Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • Odstąpienie od umowy w świetle nowej ustawy
 • Klauzule abuzywne
 • Konsument w akcjach promocyjnych
 • Jak rzetelnie formułować regulaminy i wzorce umów    

 

Zdobądź wiedzę, które musisz posiadać, aby nie narazić swojej firmy na straty.

Zgłoś swój udział >>> 

Mamy dla Ciebie wyjątkowy prezent!

Zgłoś swój udział i odbierz NOWOŚĆ - książkę "Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów"

Opis książki>>>


Nowa ustawa Warszawa 2014

Szkolenie odbędzie się: 05 Listopada 2014r.

Program

Michał Tomasiak -Dyrektywa w sprawie praw konsumenckich - kluczowe obszary zmian w polskim prawie  
 • Dyrektywa w sprawie praw konsumenckich
 • Aktualny stan prac – nad implementacją dyrektywny do polskiego porządku prawnego
 • Nowe obowiązki informacyjne – moment ich spełnienia oraz wpływ na kształt ścieżki zakupowej 

 

Przerwa kawowa  

 

Michał Tomasiak -Definicja konsumenta, potwierdzenie umów, sprzedaż treści cyfrowych  

 

 • Definicja konsumenta 
 • Trwały nośnik -  jak praktycznie potwierdzać warunki zawartych umów
 • Płatności dodatkowe a domyślnie zaznaczone checkboxy
 • Sprzedaż treści cyfrowych 

Jacek Barankiewicz -Czy konsumenci naprawdę nie lubią marketingu bezpośredniego  

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

 • Konsekwencje wprowadzenia nowego prawa dla rynku
 • Kto na tym korzysta i kto za to płaci
 • Praktyczne konsekwencje nowego prawa dla konsumentów i dla firm. Na przykładzie projektów marketingu zintegrowanego zawierających aktywny telemarketing.

Obiad  

 

Michał Kalata -Adw. Tomasz Jan Siemiński -Jak przygotowywać regulaminy serwisów internetowych  

Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

 • Jak pisać regulamin serwisu internetowego, aby uniknąć klauzul niedozwolonych?
 • Kiedy zamówienie złożone przez Internet jest wiążące dla sprzedawcy?
 • Nowe zasady odstąpienia od umowy przez konsumenta
 • Ustawa o prawach konsumenta a możliwości optymalizacji pozycji sprzedawcy – wybrane przykłady 

Przerwa kawowa  

 

Robert Wierzbicki -Konsument 2014 - Klienci a wizerunek firmy  

Robert Wierzbicki 4Effect PR

 • Konsument  - przyjaciel czy zagrożenie?
 • Klienci – czy warto z nimi rozmawiać?
 • Ambasador Klienta - saper bezpieczeństwa
 • Klient furiat i klient świadomy  - komunikacja z trudnymi Klientami
 • Nie ma nas – czyli jak nie reagować w sytuacjach kryzysowych
 • Patrz prawnikom na ręce..
 • Pamiętaj że Konsument nie śpi – komunikacja via social media
 • Case study – największe kryzysy 2013

Zakończenie konferencji  

&nbsp:


Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli firm, którzy zarządzają sprzedażą oraz sprzedażą na odległość  i ma na celu udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania, związane ze zmianami w zakresie prawa konsumenckiego jakie wejdą w życie w 2014 r. Formułując zakres tematyczny oraz program konferencji, szczególnie myśleliśmy o:

 • Prezesach i kadrze zarządzającej firmami
 • Przedsiębiorcach
 • Prawnikach
 • Dyrektorach i menedżerach e-Commerce, e-Biznesu, e-Handlu, e-Usług
 • Dyrektorach i menedżerach sprzedaży
 • Dyrektorach, menedżerach i specjalistach ds. Rozwoju Biznesu i Nowych Technologii
 • Dyrektorach, menedżerach i specjalistach ds. Marketingu Online
 • Menedżerach i specjalistach ds. Wsparcia Sprzedaży
 • Przedstawicielach agencji zajmujących się e-marketingiem
 • Przedstawicielach firm dostarczających rozwiązania dla sektora e-Commerce


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Jacek Barankiewicz

Jacek Barankiewicz

Wice Prezes Zarządu SMBOd 25 lat zajmuje się marketingiem bezpośrednim, relacjami z konsumentami i procesami back-office. Od 2002 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, odpowiedzialny za strategię rozwoju Stowarzyszenia i kontakty międzynarodowe. Reprezentuje SMB w Europejskiej Federacji Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego FEDMA, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Organizacji Contact Center (ECCCO). Jeden z twórców Rady Reklamy, członek zarządu i Prezes obecnej kadencji. Założyciel, i od 1995r. Prezes Zarządu Firmy DataContact (poprzednio Axel Springer Kontakt, wcześniej Kontakt Telemarketing) pierwszego w Polsce centrum zewnętrznych usług Contact Center. Kierując firmą, zrealizował ponad sto różnych projektów z zakresu obsługi klienta, telesprzedaży, marketingu mobilnego, procesów typu back office i innych. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach nad prawem o ochronie danych osobowych, prawem konsumenckim. Zaangażowany w działania legislacyjne w zakresie aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na polski biznes. Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Kalata

Michał Kalata

Adw. Michał Kalata zajmuje się prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie oraz ochroną danych osobowych. W ramach swojej praktyki świadczy także pomoc prawną w zakresie procedur przetargowych oraz doradza w kwestiach związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności klientom z branży IT oraz life science. Pomaga w dostosowywaniu sposobu prowadzenia działalności gospodarczej do ochrony praw konsumenta. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i opiniowania regulaminów serwisów internetowych oraz innych dokumentów niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z prawem.

Tomasz Siemiński

Tomasz Siemiński

Adw. Tomasz Jan Siemiński zajmuje się prawnymi aspektami dystrybucji produktów, w tym produktów leczniczych, suplementów diety oraz książek, z uwzględnieniem sprzedaży realizowanej przez Internet. Jego doświadczenie obejmuje m.in. prawo konkurencji, prawo ochrony danych osobowych oraz prawo reklamy. Tomasz zajmuje się także oceną planowanych przez klientów działań pod kątem ich zgodności z przepisami prawa ochrony konkurencji. Tomasz posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami. Prowadził też szereg wykładów obejmujących w szczególności zagadnienia związane z prawem gospodarczym, reklamą, prawem medycznym i farmaceutycznym.

Michał Tomasiak

Michał Tomasiak

Mec. Michał Tomasiak. Radca prawny, prawnik biznesowy w Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach obrotu gospodarczego materialnego i procesowego, w szczególności w zakresie prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i konsumentów. Autor szkoleń z zakresu niedozwolonych praktyk rynkowych i licznych publikacji w pismach branżowych.


Co obejmuje cena

Cena konferencji  obejmuje udział w zajęciach merytorycznych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, całodzienny serwis kawowy, obiad.

Warunki uczestnictwa

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 99 zł netto + 23% VAT

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora. Zgłoszenie może być wysłane  online ze strony www lub zeskanowane i przesłane mailowo lub faksem pod numer 22 518 27 50. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztatach jest  możliwa najpóźniej  na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie rezygnacja skutkuje poniesiem 100% kosztów szkolenia.  Rezygnację należy przesłać mailam na adres [email protected]   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołoania konferencji lub zmiany terminu  i w razie zaistnienia takiej sytuacji uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Galeria zdjęć

Partnerzy

partnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartner

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka