Konferencja  Podatki i finanse

Ochrona danych osobowych w marketingu-nowe zjawiska i wyzwania

30
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Czerska 8/10
Miejsce szkolenia: ul. Czerska 8/10, Budynek Agory
Termin: 30 Września 2015
Cena: 249 zł netto (306,27 zł brutto)

Organizator

Celem konferencji jest kompleksowe omówienie tematyki ochrony danych osobowych w marketingu po zmianach w ustawie, jakie nastąpiły w 2015 roku.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

AKADEMIA WIEDZA I PRAKTYKA

ORAZ

POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ

Ochrona danych osobowych w marketingu-nowe zjawiska i wyzwania 

30 września 2015 r., Warszawa

 

W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Czy już wprowadziłeś wymagane zmiany, w działaniu swojej firmy, by nie narazić się na kontrolę GIODO?

To już ostatnia okazja, by dostosować się do zmian w ochronie danych osobowych w marketingu!

 

Zarejestruj się już dziś »

Poznaj problemy innych firm w codziennej  praktyce odo i bądź na bieżąco z przepisami!

Dowiedz się jak zgłosić ABI do GIODO i jakie są tego konsekwencje

Poznaj wytyczne dotyczące zgód w marketingu bezpośrednim.

Zdobądź wiedzę, które musisz posiadać, aby nie narazić swojej firmy na straty.

     Zakres tematyczny konferencji:

Podstawowe problemy we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji

Czy warto powoływać administratora bezpieczeństwa informacji?

Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim w sieciach teleinformatycznych

Cel nie uświęca środków - O etyce i najlepszych praktykach działania w marketingu

Ile oświadczeń zgód w marketingu bezpośrednim ?

Podstawowe dylematy dotyczące marketingowego przetwarzania danych osobowych w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Jakie zmiany czekają marketing po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

 


Ochrona danych osobowych w marketingu-nowe zjawiska i wyzwania

Szkolenie odbędzie się: 30 Września 2015r.

Program

    -Otwarcie i wprowadzenie do konferencji  

 

    -Część I. Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach prowadzących działalność marketingową po 1 stycznia 2015 r.  

&nbsp

Maciej Byczkowski -Podstawowe problemy we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji  

Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 

    -Panel dyskusyjny:  

Czy warto powoływać administratora bezpieczeństwa informacji?

Paneliści:  Dr Arwid Mednis (Wierzbowski Eversheds), adw. dr Grzegorz Sibiga (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), Tomasz Piłat - jeden z pierwszych ABI w Polsce

 

    -Przerwa kawowa  

 

    -Część II Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu  

 

Xawery Konarski -Grzegorz Sibiga -Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim w sieciach teleinformatycznych  

adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Jacek Barankiewicz -Cel nie uświęca środków - O etyce i najlepszych praktykach działania w marketingu  

Jacek Barankiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

    -Panel dyskusyjny  

Ile oświadczeń zgód w marketingu bezpośrednim ?

Moderator: Jacek Barankiewicz - Wiceprezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

Paneliści: adw. Gerard Karp (Wierzbowski Eversheds), Tomasz Dziobiak, CEO (DBMS) Michał Kaczorowski, Legal Counsel (Google)

    -Przerwa na lunch  

 

    -Część III. Ochrona danych osobowych w projekcie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

 

Podstawowe dylematy dotyczące marketingowego przetwarzania danych osobowych w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  

dr Jan Byrski Adwokat, Partner (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnic)

    -Panel dyskusyjny  

Jakie zmiany czekają marketing po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Paneliści: dyr. Piotr Drobek (Biuro GIODO), adw. Gerard Karp (Wierzbowski Eversheds), adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Michał Kaczorowski, Legal Counsel (Google)

 

    -Podsumowanie i zakończenie konferencji  

 


Jeżeli jesteś... ABI, ADO, Prezesem lub członkiem zarządu, przedsiębiorcą, prawnikiem, dyrektorem lub menedżerem e-Commerce, e-Biznesu, e-Handlu, e-Usług, dyrektorem lub menedżerem sprzedaży, odpowiadasz za Rozwój Biznesu albo Nowe Technologie, Marketing Online lub Wsparcie Sprzedaży, zajmujesz się e-marketingiem lub e-Commerce

Ta konferencja jest dla Ciebie!


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Jacek Barankiewicz

Jacek Barankiewicz

Wice Prezes Zarządu SMBOd 25 lat zajmuje się marketingiem bezpośrednim, relacjami z konsumentami i procesami back-office. Od 2002 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, odpowiedzialny za strategię rozwoju Stowarzyszenia i kontakty międzynarodowe. Reprezentuje SMB w Europejskiej Federacji Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego FEDMA, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Organizacji Contact Center (ECCCO). Jeden z twórców Rady Reklamy, członek zarządu i Prezes obecnej kadencji. Założyciel, i od 1995r. Prezes Zarządu Firmy DataContact (poprzednio Axel Springer Kontakt, wcześniej Kontakt Telemarketing) pierwszego w Polsce centrum zewnętrznych usług Contact Center. Kierując firmą, zrealizował ponad sto różnych projektów z zakresu obsługi klienta, telesprzedaży, marketingu mobilnego, procesów typu back office i innych. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach nad prawem o ochronie danych osobowych, prawem konsumenckim. Zaangażowany w działania legislacyjne w zakresie aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na polski biznes. Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Gerard Karp

Gerard Karp

Gerard Karp Adwokat Gerard Karp kieruje zespołami prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu i komunikacji elektronicznej. Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje m.in. doradztwo na rzecz największego w Polsce portalu pośrednictwa pracy, producenta smartfonów i telewizorów w obszarze SmartTV, a także opracowanie i wsparcie prawne przy wdrożeniu kilku największych programów lojalnościowych dla firm z sektora handlu detalicznego. Gerard uczestniczył również w szeregu globalnych projektów transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (opartych o standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne) oraz w przygotowaniu i negocjacjach wielostronnych porozumień pomiędzy kilkudziesięcioma zakładami ubezpieczeń w zakresie wzajemnego przekazywania i wymiany informacji w sektorze ubezpieczeniowym.

Piotr Drobek

Piotr Drobek

Piotr Drobek Prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r., od tego samego roku jest pracownikiem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 2007 r. jest zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Jest polskim przedstawicielem w różnych organach nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w systemach wymiany informacji w Unii Europejskiej, w tym we Wspólnym Organie Nadzorczym Europolu. Od 2012 r. jest wiceprzewodniczącym Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych. Był ekspertem Rady Europy i Komisji Europejskiej w ramach projektów dotyczących ochrony danych osobowych m.in. na Ukrainie, jak również był wykładowcą na seminariach organizowanych przez KE w państwach bałkańskich. Jest wykładowcą na konferencjach, seminariach. Obecnie prowadzi również zajęcia poświęcone ochronie informacji, technologiom informacyjnym oraz organizacji i zarządzaniu w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski Prezes Zarządu ENSI, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007r.). Brał udział w pracach sejmowych nad dwiema nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.) w latach 2007 – 2010 oraz 2012 – 2014. Współtwórca projektu SABI dotyczącego nowelizacji u.o.d.o. w zakresie zmian statusu ABI. Kierował pracami Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany u.o.d.o. w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców. Uczestniczył pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do u.o.d.o. w zakresie wykonywania zadań ABI.

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski, adwokat Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in. „Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Prawo Reklamy i Promocji” (2008), a także poradników: „Internet i prawo w praktyce” (2002) oraz „Prawo marketingu bezpośredniego” (2009).

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

dr Grzegorz Sibiga - Doradca Adwokat. Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie, m.in. „Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz” (2011) i „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”(2007). Redaktor cyklicznego dodatku do Monitora Prawniczego poświęconego prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych" i członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w administracji”.

Arwid Mednis

Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis Jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory 2013, Legal 500 EMEA i Legal Experts EMEA 2013 oraz European Legal 500. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennika Rzeczpospolita.

Michał Kaczorowski

Michał Kaczorowski

Michał jest radcą prawnym w Dziale Prawnym Google, odpowiedzialnym za obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Przed dołączeniem do Google był radcą prawnym w Acxiom, gdzie pełnił również funkcję ABI. Pracował również jako prawnik w Wierzbowski Eversheds i DLA Piper. Michał należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centre for the Study of English and European Law UW University of Cambridge.

Tomasz Dziobiak

Tomasz Dziobiak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Łódzkiej. Przedsiębiorca, założyciel firm, inwestor zainteresowany nowymi technologiami oraz medycyną. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w obszarze udzielania wsparcia przedsiębiorcom i start'upów internetowych.

Tomasz Piłat

Tomasz Piłat

Tomasz Piłat – jeden z pierwszych ABI w Polsce, praktyk i pasjonat problematyki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, ABI w kilku dużych firmach. Prowadzi szkolenia, tworzy procedury i standardy w firmach. Na co dzień prowadzi portal www.administrator.pl związany z ODO. Prezes firmy informatycznej GlobeIT, wdrażającej rozwiązania informatyczne w koncernach w Polsce i za granicą.


Co obejmuje cena

Cena konferencji  obejmuje udział w zajęciach merytorycznych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, całodzienny serwis kawowy, obiad.

Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora. Zgłoszenie może być wysłane  online ze strony www lub zeskanowane i przesłane mailowo lub faksem pod numer 22 518 27 50. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztatach jest  możliwa najpóźniej  na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie rezygnacja skutkuje poniesiem 100% kosztów szkolenia.  Rezygnację należy przesłać mailam na adres [email protected]   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołoania konferencji lub zmiany terminu  i w razie zaistnienia takiej sytuacji uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Partnerzy

partnerpartnerpartner
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka