Konferencja  Podatki i finanse

Podatki (2014)

18
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al.Jerozolimskie 123A
Miejsce szkolenia: Golden Floor Plaza Warszawa
Termin: 18 Listopada 2014
Cena: 690 zł netto (848,70 zł brutto)

Organizator

Jak skutecznie ciąć niepotrzebne wydatki i optymalizować koszty prowadzenia biznesu dzięki odpowiedniej polityce podatkowej? Poznaj praktyczne narzędzia biznesowe i zbuduj strategię firmy w sposób, który umożliwi Ci legalne oszczędności podatkowe.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Akademia Wiedza i Praktyka zaprasza na 2-dniowe warsztaty:

zaprasza na praktyczne warsztaty CIT i VAT 2015

 

18 listopada 2014, WARSZAWA

Zgłoś swój udział »


Przeciętny polski przedsiębiorca traci aż 286 godzin rocznie na obowiązki podatkowe! To wiele mówi o obciążeniach, której na własnej skórze odczuwa każdy księgowy – osoba, która ostatnia wychodzi z pracy. Podatki są uciążliwe, a spośród nich wszystkich najbardziej uciążliwy jest podatek od towarów i usług – VAT. Skąd jego zła sława? Lista grzechów jest tak długa jak sama ustawa podatkowa, ale te najbardziej dokuczliwe i dotykające księgowych w praktyce, to:

 

»    niezwykle skomplikowane prawo regulujące zasady rozliczania VAT.
      Sprawdzając niemal każdy przepis ustawy o VAT, jesteśmy odsyłani do kolejnych regulacji, a także innych ustaw;

»   trudności w klasyfikacji towarów i usług. Rodzą one wątpliwości, do której grupy należy dany towar czy usługa,
      wskutek czego nie wiadomo, jaką stawkę podatku należy do nich zastosować;

»   niejasne, a do tego często zmieniane zasady odliczania podatku.
      Regulacje zmieniają się co roku, często nawet w trakcie roku, i budzą liczne kontrowersje (słynne pytanie: co to jest ciężarówka?).
 
patrz w dół

„W praktyce księgowego niejednokrotnie doświadczyłam sytuacji, gdy firmy w tej samej sytuacji były traktowane przez urzędyskarbowe nierówno – tylko dlatego, że jedna z nich nie miała szczęścia do urzędnika. W jednym przypadku przyjęto po prostu niekorzystną wykładnię prawa podatkowego, a w drugim korzystną.”

A co w przypadku, kiedy kontrola skarbowa lub kontrola podatkowa zakwestionuje prawidłowość naszego rozliczenia? Zwrot należnego podatku z odsetkami to najmniejsza konsekwencja błędu księgowego. Ponadto firmie grozi grzywna.

Zgłoś swój udział »

patrz w dół

Jak uniknąć kosztownych błędów w rozliczeniach z fiskusem?

Weź udział w praktycznych warsztatach CIT i VAT 2015

Poznaj planowane zmiany w prawie podatkowym, wysłuchaj opinii ekspertów, rozwiej wątpliwości.

Prelegenci Akademii Wiedza i Praktyka to autorytety w dziedzinie prawa podatkowego:
dr Janusz Fiszer, radca prawny i doradca podatkowy, regularnie wyróżniany w rankingach Rzeczypospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Forbes'a, oraz KRZYSZTOF WOŹNIAK, doradca podatkowy i autor wielu publikacji dotyczących podatku od towarów i usług.

Zgłoś swój udział »

Zamiast samotnie przebijać się przez nowelizacje ustaw podatkowych, najnowsze orzecznictwo i praktykę stosowania ostatnio wprowadzonych przepisów – zdobywaj wiedzę od najlepszych!

6 korzyści, dla których powinieneś wziąć udział w warsztatach


»  Zdobędziesz wiedzę, dzięki której prawidłowo dokonasz rozliczenia VAT w 2014 roku.
»  Zdobędziesz wiedzę, dzięki której prawidłowo dokonasz rozliczenia VAT w 2014 roku.
»  Przygotujesz się na zmiany podatkowe czekające Cię od 1 stycznia 2015 roku.
»   Zasięgniesz rady ekspertów – zadasz pytanie, otrzymasz konkretną odpowiedź.
»  Oszczędzisz czas niezbędny na studiowanie nowych regulacji prawnych, orzecznictwa
»  Otrzymasz biblię księgowego: Almanach VAT 2014. 350 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie podatku od towarów i usług.

Cena rynkowa : 118,65 zł


 


Podatki (2014)

Szkolenie odbędzie się: 18 Listopada 2014r.

Program

Dr Janusz Fiszer -CIT 2015  

Nowe przepisy, które mają przeciwdziałać odraczania lub unikania opodatkowania przy  wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach

o preferencyjnych systemach podatkowych. Które polskie spółki będą opodatkowywać dochody

z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC).

Przerwa kawowa  

&nbsp:

Dr Janusz Fiszer -CIT 2015  

Nowe zasady opodatkowania dywidend – kto będzie musiał płacić wyższy podatek

Krzysztof Woźniak -VAT 2015  

Podatek od towarów i usług – nowelizacja ustawy oraz projektowane zmiany na dzień 1 stycznia 2015r., a także praktyka dotycząca stosowania niektórych przepisów obowiązujących od 1.01/1.04.2014r

Nowelizacja ustawy na dzień 1 stycznia 2015r., dotycząca usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

  • miejsce świadczenia ww. usług w przypadku, gdy nabywcami nie są podatnicy VAT
  • szczególna procedura rozliczania podatku należnego

Projektowane zmiany w ustawie na dzień 1 stycznia 2015r.

· odliczenie kwoty podatku naliczonego w przypadku zakupów związanych z działalnością podlegającą opodatkowaniu i znajdującą się poza zakresem opodatkowania VAT

· ustalanie struktury odliczania podatku naliczonego w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego

· likwidacja ustawowego zwolnienia z podatku, w zakresie świadczenia usług stanowiących „podwykonawstwo” usług finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych

· modyfikacja przepisów dotyczących tzw. ulgi na „złe długi”

· zmiany dotyczące przepisów regulujących rozliczanie podatku VAT metodą „odwrotnego obciążenia”:

- rozszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem,

- zawężenie zakresu transakcji (dzienny limit obrotu) oraz kontrahentów (zwolnionych   z podatku) dla stosowania przez sprzedawcę mechanizmu „odwrotnego obciążenia”,

· zmiany dotyczące przepisów regulujących możliwość zastosowania tzw. ”solidarnej odpowiedzialności” nabywcy z tytułu nabywania niektórych towarów:

- rozszerzenie listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością,

- ustalanie limitów kaucji gwarancyjnej

Przerwa obiadowa  

 

Krzysztof Woźniak -VAT 2015  

Praktyka podatników oraz urzędowe interpretacje dotyczące przepisów obowiązujących od 1 stycznia

 i 1 kwietnia 2014r. w zakresie:

  • powstania obowiązku podatkowego
  • ustalania podstawy opodatkowania
  • odliczania podatku naliczonego
  • nabywania i kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy.

Pytania i odpowiedzi

 

Zakończenie warsztatów  

 


Dzięki warsztatom dowiesz się szybko:

»  Jak rozliczane będą usługi RTV? – płacisz tam, gdzie konsumujesz
 
»   Jakie zmiany w VAT i CIT czekają nas od nowego roku? 
 
»   Które polskie spółki będą opodatkowywać dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych? – fiskus uszczelnia system CIT 
 
»   Jak rozliczane będą usługi RTV? – płacisz tam, gdzie konsumujesz
 
»   Czym są i jak działają Mini One Stop Shop – dostawcy usług RTV rozliczą VAT drogą elektroniczną 
 
»   Jak opodatkowane będą dywidendy – kto zapłaci wyższy podatek? 
 
»   Jak rozumieć modyfikację przepisów dotyczących ulgi na „złe długi” – wreszcie korzystne dla podatników regulacje
 
»   Jakie towary zostały objęte „odwrotnym obciążeniem” – nowe uciążliwości? 
 

Jak rozstrzygać wątpliwości w zakresie:

»  powstania obowiązku podatkowego

»  ustalania podstawy opodatkowania

»  odliczania podatku naliczonego

»  nabywania i kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych

 
 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dr Janusz Fiszer

Dr Janusz Fiszer

Radca prawny i doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych – docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje różnorodne kwestie podatkowe zarówno w obszarze przepisów krajowych, jak i międzynarodowego prawa podatkowego. Dr Janusz Fiszer specjalizuje się m.in. w zagadnieniach fuzji i przejęć oraz transakcji na rynku kapitałowym. Od początku lat 90-tych do 2011 r. związany z międzynarodową kancelarią prawnej White & Case, gdzie od 1998 r. był partnerem. W latach 2012-2013 Partner w międzynarodowej firmie doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers), a od stycznia 2014 r. - partner w kancelarii prawnej GESSEL. Dr Fiszer działał także jako niezależny ekspert w komisjach parlamentarnych (m.in. doradzał w procesie tworzenia pierwszych projektów ustaw o PIT i VAT, ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych oraz ustawy o giełdach towarowych i domach składowych) oraz - jako doradca Ministra Finansów - był również współnegocjatorem szeregu polskich umów o międzynarodowego unikaniu podwójnego opodatkowania. Dr Janusz Fiszer był zaangażowany w wiele największych transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku, zarówno w odniesieniu do podmiotów prywatnych, jak i spółek publicznych. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce - oddziału IFA (International Fiscal Association), a obecnie jest członkiem jego rady nadzorczej. Dr Janusz Fiszer regularnie jest wyróżniany w licznych rankingach prawników i doradców podatkowych: zarówno w Polsce (rankingi Rzeczypospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Forbes'a), jak i za granicą (m.in. rankingi Chambers, PLC Which lawyer?, European 500 i World Tax). Jako partner w GESSEL wspiera klientów w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej, m.in. w transakcjach fuzji i przejęć oraz w krajowych i transgranicznych restrukturyzacjach grup kapitałowych.

Krzysztof Woźniak

Krzysztof Woźniak

Wpis na listę doradców podatkowych, numer wpisu 08906. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa). Pracownik Instytutu Finansów w latach 1991 - 2000 i Ministerstwa Finansów w latach 1991 - 1996. Od 1996 roku praktyka doradcy podatkowego, m.in. współpraca z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, a od 1999 roku współpracownik KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o. W latach 1997 - 2000 oraz od 2002 - członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług. Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych


Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w warsztatach wynosi 690 zł netto + 23% VAT
 
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 listopada 2014 r., koszt udziału w konferencji wynosi 490 zł netto + 23% VAT
Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora. Zgłoszenie może być wysłane  online ze strony www lub zeskanowane i przesłane mailowo lub faksem pod numer 22 518 27 50. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztatach jest  możliwa najpóźniej  na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie rezygnacja skutkuje poniesiem 100% kosztów szkolenia.  Rezygnację należy przesłać mailam na adres [email protected]   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołoania warsztatów lub zmiany terminu  i w razie zaistnienia takiej sytuacji uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka