Konferencja  Podatki i finanse

Poznań LEAN 2014

03
Czerwca

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Kolejowa 29
Miejsce szkolenia: Hotel Moderno
Termin: 03 Czerwca 2014 - 04 Czerwca 2014 - 04 Czerwca 2014
Cena: 1800 zł netto (2214,00 zł brutto)

Organizator

Wstęp do Lean Management - czyli podstawowe narzędzia doskonalenia procesów.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Wstęp do Lean Management

Czyli jak dzięki kilku znanym metodom zwiększyć efektywność firmy

Poznaj narzędzia „szczupłego” zarządzania, które pozwolą Ci z większą łatwości zarządzać procesami w firmie – tak, by czerpać z nich jeszcze większy zysk!

 

3-4 czerwca 2014 r., Poznań,

 

Obecnie coraz więcej firm – w trosce o własną konkurencyjność – decyduje się na cięcie kosztów. Krok ten – nie dość, że bolesny dla całej organizacji – nie zawsze kończy się sukcesem. Niejednokrotnie wymaga kolejnych cięć. Morale pracowników spada, a wraz z nim... zysk przedsiębiorstwa.Wyniki firm wdrażających lean management wskazują jednak, że przy pomocy konkretnych narzędzi doskonalenia procesów można w prosty sposób zwiększyć efektywność i konkurencyjność firmy oraz znacząco podnieść jej zysk.

Zgłoś swój udział >>>

Jak to zrobić?

Pierwszym krokiem jest zawsze optymalizacja procesów, która zapobiega marnotrawieniu zasobów przedsiębiorstwa i pozwala wykorzystać je w 100%...

Ty też możesz tego dokonać i zwiększyć efektywność firmy – bez dodatkowych kosztów

Dzięki dwudniowym, praktycznym warsztatom organizowanym przez Akademię Wiedzy i Praktyki zdobędziesz wiedzę i praktyczne narzędzia doskonalenia procesów, które pozwolą Ci kompleksowo zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa.

Poznaj klucz do uszczuplania kosztów ponoszonych przez Twoją firmę, wyprzedź konkurencję i zapomnij o cięciu kosztów!

Zgłoś swój udział >>>

Dowiedz się,

 • w jaki prosty sposób zwiększyć efektywność działań podejmowanych w firmie
 • jakie obszary i działy firmy przynoszą straty i jak je wyeliminować
 • jak identyfikować obszary marnotrawstwa w przedsiębiorstwie i co zrobić, by je zlikwidować
 • jak przyspieszyć procesy w firmie i podnieść ich jakość
 • jak zarządzać kompetencjami pracowników, by podejmowane przez nich działania były jeszcze bardziej efektywne
 • skutecznie opanować procesy nieciągłe i w jaki sposób uniknąć nieświadomych strat z nimi związanych

  Wykorzystaj fachową wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów
Uwolnij potencjał swojej firmy i wyprzedź konkurencję!
Zdobądź wiedzę, zarządzanie stanie się prostsze, a jego efekty bardziej widoczne

Zgłoś swój udział >>>


Poznań LEAN 2014

Szkolenie odbędzie się: 03 Czerwca 2014 - 04 Czerwca 2014

Program

Wstęp do Lean Managament  
 • co oznacza Lean Mangement
 •  muda, muri, mura - klucze do wyszczuplania kosztów przedsiębiorstwa
 •  identyfikacja marnotrawstwa (muda) 

Przerwa kawowa  

 

Angażowanie pracowników w zmiany  
 • metody angażowania pracowników we wdrożenia
 • programy pomysłów pracowniczych 

5S czyli podstawowe narzędzie eliminacji MUDA czyli marnotrawstwa na stanowisku pracy (gra symulacyjna)  
 • 5 kroków w ramach 5S
 • przykłady wdrożeń w ramach 5S
 • przebieg wdrożenia 5S 

Obiad  

 

Standaryzacja pracy jako podstawowe narzędzie eliminacji MURA czyli braku jakości niestabilności procesów  
 • czym jest standaryzacja i jaki ma wpływ na jakość i stabilność procesów
 • zarządzanie kompetencjami 

Przepływ jednej sztuki (One-piece-flow) jako narzędzie zwiększania szybkości przepływu i eliminacji MURI (nadmiernego obciążenia)  
 • definiowanie taktu klienta – ćwiczenie
 • analiza procesu i równoważenie obciążeń z wykorzystaniem wykresu Yamazumi
 • projektowanie zagospodarowania przestrzeni w oparciu o przepływ jednej sztuki - przykłady przed i po zmianie 

Zakończenie I dnia warsztatów  

 

SMED jako narzędzie podnoszenia elastyczności produkcji poprzez efektywne i niskokosztowe skracanie czasów przezbrojeń  
 • metodologia skracania czasów przezbrojeń (SMED - Single Minute Exchange of Die)
 • wykorzystanie krótkich czasów przezbrojeń do zwiększania elastyczności produkcji w celu redukcji zapasów i skracania czasu realizacji zlecenia 

Przerwa kawowa  

 

Kanban – narzędzie do opanowywania procesów nieciągłych i nieelastycznych (gra symulacyjna)  
 • co to jest kanban i jak działa - przykłady rozwiązań i symulacja systemu kanban
 • podstawowe elementy planowania z wykorzystaniem systemu kanban: tablice planistyczne, supermarket, karty kanban 

TPM - Total Productive Maintenance jako narzędzie zapewnienia sprawnego parku maszynowego  
 • pojęcie TPM w zarządzaniu parkiem maszynowym 

Obiad  

 

Lean Office jako metodologia i narzędzia doskonalenia procesów usługowych  
 • straty w procesach biurowych i metody ich eliminacji 

Wizualne zarządzanie wynikami (Performance Visual Management) jako narzędzie zarządzania obszarem  
 • definiowanie wskaźników obszaru
 • monitoring wskaźników i definiowanie akcji doskonalących poprzez zespołową analizę wyników - ćwiczenia czyli PVM praktycznie 

Zakończenie  

 


Podczas warsztatów

 

 •  poznasz  podstawowe  narzędzia Lean Management (5S, Kanban, SMED, TPM, PVM)

 •  poznanasz metody likwidowania marnotrawstw we wszystkich działach firmy

 • nabędziesz umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych

 • zapoznasz się z możliwościami nowoczesnych narzędzia zarządzania produkcją

 • zrozumiesz  istotę organizacji samodoskonalącej się poprzez ciągłe doskonalenie procesów 

Kto powinien wziąć udział ?

 • kierownicy i szefowie firm

 •  kierownicy i dyrektorzy produkcji

 • pełnomocnicy ds. zarządzania jakością

 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia

 • specjaliści ds. zarządzania procesem

 • managerowie i liderzy lean

 • liderzy obszarów


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Fedorowski

Piotr Fedorowski

mgr inż. Piotr Fedorowski – trener i konsultant LeanQ Team Wykształcenie: *Politechnika Gdańska: studia magisterskie: Organizacja Systemów Produkcyjnych *Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu Doświadczenie doradcze: *kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania Lean oraz zarządzania projektami *w ciągu ostatnich 5 lat lider i konsultant projektów z zakresu ciągłego doskonalenia i wdrożeń nowych technologii Doświadczenie zawodowe: *Koordynator Kaizen *Menedżer Projektów *Kierownik Działu Logistyki *Szef Operacyjny Doświadczenie w branżach: produkcja m.in. *przemysł motoryzacyjny *elektrotechniczny *HVAC *spożywczy *biotechnologiczny; usługi m.in. *R&D *ICT *logistyka *transport *spożywczy Specjalizacje: *Zarządzanie łańcuchem dostaw, w tym planowaniem, zaopatrzeniem, zapasami *Zarządzanie Projektami *Analiza i doskonalenie procesów *Analiza potencjału przedsiębiorstw w zakresie wdrażania projektów zmian *Wdrażanie i rozwój procesów ciągłego doskonalenia Kaizen *Optymalizacja i doskonalenie przepływu informacji *Zarządzanie zmianą oraz trening liderów zmian w zakresie prowadzenia projektów doskonalących Metody i narzędzia: *Kaizen *Performance Visual Management *Value Stream Mapping *5S *Standaryzacja Pracy *Kanban *One-Piece-Flow *Finanse w zarządzaniu projektami * Lean Office Dodatkowe informacje: Współtwórca Szkoły Lean Office; Publikacje na temat finansowania zaradnego oraz wydarzeń Kaizen,


Co obejmuje cena

Cena warsztatów obejmuje udział w zajęciach merytorycznych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, całodzienny serwis kawowy, obiad.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora warsztatów. Zgłoszenie może być wysłane  online ze strony www lub zeskanowane i przesłane mailowo lub faksem pod numer 22 518 27 50. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztatach jest  możliwa najpóźniej  na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym rerminie rezygnacja skutkuje poniesiem 100% kosztów szkolenia.  Rezygnację należy przesłać mailam na adres [email protected]   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołoania warsztatów lub zmiany terminu  i w razie zaistnienia takiej sytuacji uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Galeria zdjęć

Partnerzy

partnerpartner
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka