Szkolenie  Podatki i finanse

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

21
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 21 Grudnia 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych 2019 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Od 2019 r. ustawodawca wprowadza rewolucyjne zmiany na gruncie podatków dochodowych. Zmiany będą dotyczyły większości podatników, bowiem będą odnosić się do samochodów osobowych, wprowadzenia preferencyjnego opodatkowania dla mniejszych spółek czy cen transferowych. Ponadto, część zmian będzie miała charakter ściśle branżowy: dotyczący nowych technologii czy obrotu wierzytelnościami. Szkolenie obejmie również podsumowanie zmian, które weszły w 2018 r. oraz najbardziej istotne, aktualne problemy podatkowe.

Na szkoleniu uczestnicy poznają omawiane zmiany, dowiedzą się jaki wpływ na ich podmioty gospodarcze one wywołają. Wykładowca będzie prowadził zajęcia w formie warsztatowej z możliwością bieżącego zadawania pytań. Na szkoleniu zostaną przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowo administracyjne odnoszące się do omawianych zagadnień.

 


Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

Szkolenie odbędzie się: 21 Grudnia 2018r.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane zarówno osobom mającym znaczne doświadczenie w księgowości i prawie podatkowym (np. główni księgowi) jak również osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

Warsztaty: Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

I. Zmiany 2019 r.

 1. 9% stawka podatku CIT dla mniejszych spółek
 2. Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności
 3. Leasing – rewolucyjne zmiany
 4. Tzw. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej
 5. Nowe regulacje dot. cen transferowych – nowe progi, zmiana terminów
 6. Zmiany zasad poboru podatku u źródła
 7. Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej
 8. Zaliczenie tzw. odsetek hipotetycznych do kosztów podatkowych
 9. Nabywanie pakietów wierzytelności – nowe zasady rozliczeń podatkowych
 10. Nowe zasady określania wysokości kosztów w przypadku konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy
 11. Kryptowaluty – wprowadzenie regulacji podatkowych
 12. Tzw. „exit tax” – podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
 13. Modyfikacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) oraz wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego.
 14. Zwiększenie limitu kosztów usług niematerialnych (art. 15e) z 5% do 10%

II. Zmiany 2018 r.

 1. Nowe źródło przychodów w ustawie CIT – zyski kapitałowe
 2. Odsetki od pożyczek oraz zewnętrznego finansowania a koszty podatkowe
 3. Usługi niematerialne, a koszty podatkowe – limity, ograniczania
 4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych
 5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 6. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – nowe regulacje
 7. Zbycie wierzytelności, a koszty podatkowe
 8. Podwyższenie do 10.000 PLN wartości początkowej środka trwałego i WNiP
 9. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 10. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 11. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
 12. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 13. Specjalne strefy ekonomiczne w 2018 r.
 14. jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN,
 15. likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

III. Bieżące zagadnienia

 1. Przychody – definicja, moment powstania, zasady ogólne i szczególne
 2. Koszty podatkowe - definicja, koszty bezpośrednie i pośrednie
 3. Koszty niestanowiące kosztów podatkowych
 4. Lunch z kontrahentem a koszty podatkowe
 5. Impreza integracyjna, wigilijna, a przychód pracowników
 6. Pytania i odpowiedzi


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Samir Kayyali

Samir Kayyali

Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 21 Grudnia 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT, kwota brutto: 762,60 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 14 grudnia 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 530 zł + 23% VAT, kwota brutto: 651,90 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka