Webinar  Podatki i finanse

Rozliczanie dotacji, subwencji, pożyczek...

19
Października

Termin: 19 Października 2020
Cena: 95 zł netto (116,85 zł brutto)

Godziny 11:00-12:15

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie zasad rozliczania, księgowania oraz ujęcia podatkowego wszelkich otrzymanych świadczeń, dofinansowań, subwencji, dotacji na kapitała obrotowy oraz zwolnień z opłacania składek ZUS. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na temat prawidłowości księgowania, rozliczania podatkowego, przygotowania dokumentacji do kontroli i rozliczenia otrzymanego wsparcia.
 
Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:
1. Świadczenie postojowe w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
2. Mikropożyczka 5.000 zł otrzymana z funduszu Pracy w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
3. Subwencja otrzymywana w ramach wsparcia PFR w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – decyzja otrzymana z ZUS w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
5. Uzyskanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżeniem czasu pracy oraz środków na opłacenie składek ZUS należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
6. Dotacje na kapitał obrotowy z PARP w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
 

Rozliczanie dotacji, subwencji, pożyczek...

Szkolenie odbędzie się: 19 Października 2020r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 19 Października 2020
Cena: 95 zł netto (116,85 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • 45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 95,00 zł  + 23% VAT,
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka