Szkolenie  Podatki i finanse

Split payment i inne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w 2018 roku.

28
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 28 Marca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w tym wprowadzenia podzielonej płatności, białej i czarnej listy podatników!!!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług  w tym wprowadzenia podzielonej płatności, białej i czarnej listy podatników, System „STIR” oraz omówienie metody podzielonej płatności czyli split payment.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Cel szkolenia:

Przedstawienie nowych przepisy wchodzących w życie w 2018 roku w zakresie podatku od towarów i usług oraz planowanych kontroli podatkowych i metod ich przeprowadzania zgodnie z nowymi uprawnieniami organów podatkowych.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące stosowania nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w tym zasad pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej, zasad zakupu i użytkowania nowych kas fiskalnych, stosowania podzielonej płatności, ograniczenia stosowania obniżonej stawki VAT, udostępnienia przez szefa KAS białej i czarnej listy podatników, działania systemu STIR w tym blokowania kont podatników,
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Dla każdego uczestnika prezent: E- book: 17 zmian w VAT w 2018 roku


Split payment i inne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w 2018 roku.

Szkolenie odbędzie się: 28 Marca 2018r.

Adresaci szkolenia:   

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.


 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 
 
 1. Zmiany wchodzące w życie w 2018r. dotyczące podatku VAT
 • nowe zasady stosowania ulgi za złe długi – 120 dni braku płatności,
 • negatywne skutki podatkowe zapłaty na rachunki bankowe nieujawnione na stronie BIP MF i nie zgłoszone przez podatników do U.S.,
 • co to jest biała i czarna lista podatników, jakie dane zawiera, jej znaczenie w rozliczeniach podatkowych,
 • należyta staranność -  nowa zasada rozliczenia podatku,
 • projekt nowych zasad wystawiania paragonów w sytuacji, gdy podatnik będzie chciał otrzymać fakturę VAT – z uwzględnieniem zakupów
 • analiza podejrzanych transakcji „STIR” zasady funkcjonowania,
 • zwolnienie z ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
 • e- kasy fiskalne,
 • ograniczenie stosowania stawki 8 %,
 • stworzenia od lutego 2018r. Centralnego Rejestru Faktur.
 1. Zmiany dotyczące składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących 2017-2018:
 • wprowadzenie obowiązku składania przez wszystkich podatników, deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną (VAT UE i VAT-27),
 • likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług dla podatników innych niż małych, w tym wszystkich nowych podatników,
 • kary za nie przesyłanie deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną.
 1. Zmiany dotyczące zasad rejestracji podatników VAT oraz wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników – skutki i zagrożenia dla obrotu gospodarczego 2017 - 2018:
 • kiedy organ podatkowy może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT,
 • przesłanki umożliwiające organowi  podatkowemu wykreślenie z rejestru podatnika VAT,
 • udział w transakcji karuzelowej a utrata statusu podatnika VAT,
 • konsekwencje związane z utratą statusu czynnego podatnika VAT,
 • możliwość ponownego uzyskania statusu czynnego podatnika VAT.
 1. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe pełnomocnika dokonującego rejestracji podatkowej podatnika VAT.
 1. Zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia w transakcjach dokonywanych na terytorium kraju 2017:
 • nowe towary z zakresu branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
 • poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
 • zmiany w przedmiocie towarów objętych limitem 20.000 PLN,
 • opodatkowanie podwykonawstwa usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia (nowy zał. nr 14),
 1. Sankcje podatkowe za zawyżenie zwrotu lub zaniżenie zobowiązania podatkowego w VAT:
 • sankcja 30 % w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez organy podatkowe,
 • sankcja 20% w przypadku dobrowolnej korekty przez podatnika po zakończonej kontroli,  
 • sankcja 100% z tytułu „pustych faktur” bez możliwości dokonania korekty,
 1. Zmiany w terminach ewidencjonowania i rozliczania WNT, importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca:
 • wykazywanie podatku należnego,
 • ujęcie podatku naliczonego,
 • konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur, dla przypadków gdy podatek jest rozliczany w mechanizmie reverse charge.
 1. Metoda podzielonej płatności – „split payment” – lipiec 2018r.
 • definicja podzielonej płatności, termin wdrożenia,
 • podzielona płatność to mechanizm obowiązkowy czy dobrowolny?
 • czy przedsiębiorca może nie zgodzić się na płatność w tej formule?
 • kto podejmuje decyzje o płatności w ramach podzielonej płatności nabywca czy dostawca?
 • czy podzielona płatność dotyczy transakcji krajowych, czy także zagranicznych płaconych w walucie obcej?
 • czy wszystkie formy płatności – zaliczki, faktoring podlegają podzielonej płatności?
 • zasady zakładania i funkcjonowania dodatkowych rachunków do celów VAT,
 • korzyści dla podatnika wynikające ze stosowania podzielonej płatności,
 • jakie są zasady dysponowania przez podatnika środkami zgromadzonymi na koncie VAT?
 • czy potrzebna jest zgoda U.S. na przelanie środków pieniężnych z konta VAT na konto bieżące
 • banki i ich rola a stworzenie split payment w Polsce
 1. Jednolity Plik Kontrolny jako obowiązkowa kontrola podatkowej 2018
 • terminy przekazania JPK po otrzymaniu wezwania od US,
 • struktura JPK_VAT(3) obowiązująca od 2018r.
 • pozostałe struktury JPK,
 • terminy przekazania JPK  bez wezwania organów do US z zakresu VAT,
 • uzgodnienie pliku JPK, walidacja danych, w tym odnośnie poprawności danych, autentyczności ksiąg, umocowania do podpisywania ksiąg,
 • sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK,
 • planowane na rok 2019 zastąpienie plikiem JPK_VAT deklaracji VAT, czy realne?
 1. Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem
 • zasady objęcia odwrotnym obciążeniem,
 • wyjaśnienie pojęcia podwykonawcy i generalnego wykonawcy,
 • klasyfikacja PKWiU usług budowlanych,
 • przykłady zastosowania odwrotnego obciążenia,
 • kompleksowe usługi budowlane,
 • określenie momentu wykonania usługi budowlanej,
 • dostawa towarów z montażem,
 • wykonawstwo zastępcze a odwrotne obciążenie,
 • zwroty VAT w branży budowlanej,
 • przedstawienie objaśnienia podatkowego z dnia 17 marca 2017r. stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych,
 • zastosowanie objaśnienia MF a ochrona podatnika przed sankcjami i odsetkami karnymi,
 • ustalenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju z dnia 23 marca 2017 z zakresu Vat w budownictwie,
 • sankcje VAT,
 • wyrejestrowanie podatnika przyczyny.
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 


 


 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie kontroli podatkowej – JPK,

Ø  dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na spełnienie obligatoryjnego wymogu stworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego  oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 28 Marca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 marca 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka