Webinar  Podatki i finanse

Sprawozdanie finansowe za 2020 – planowane zmiany – sporządzanie i podpisywanie

26
Marca

Termin: 26 Marca 2021
Cena: 239 zł netto (293,97 zł brutto)

Godziny 12:00-15:00 / Barbara Dąbrowska

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie zasad i planowanych zmian w ustawie o rachunkowości dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych

Podczas webinarium zostaną omówione najważniejsze kwestie związane ujmowaniem zdarzeń gospodarczych w tym związanych z:

- otrzymaniem subwencji, dopłat, dofinansowań do wynagrodzeń, umorzeniem pożyczek związanych z COVID-19

- ujęciem umorzenia składek ZUS w 100 % i 50% w CIT 8 i 8/0

- przedstawieniem rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w czasie pandemii,

- przeprowadzeniem inwentaryzacji rekomendacja Komitetu Standardów rachunkowości w okresie pandemii,

- odpowiedzialność za sporządzenia sprawozdania finansowego,

- obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS,

- przekazaniem sprawozdania finansowego przez podatnika do organów skarbowych,

- osoby podpisujące sprawozdanie finansowe, planowane zmiany,

- postać sprawozdania z badania biegłego,

- jakie informacje związane ze skutkami pandemii ujawnia się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

 

Uczestnicy uzyskają odpowiedź na temat zmian zamknięciem ksiąg oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok w którym borykamy się ze skutkami pandemii.

 

Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w czasie pandemii,

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji rekomendacja Komitetu Standardów rachunkowości w okresie pandemii,

3. Okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej,

4. Planowane zmiany w zakresie sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych,

5. Korekta przychodów ze sprzedaży po dniu bilansowym w księgach i sprawozdaniu finansowym,

6. Kursy walut obcych stosowanych do wyceny bilansowej,

7. Prezentowanie wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym,

8. Odwołane podróże służbowe w związku z COVID – 19 prezentacja poniesionych kosztów,

9. Koszty zakupów środków ochrony osobistej dla pracowników dokonywany w związku z pandemią – schemat księgowania,

10. Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych związanych z pandemią,

11. Wszelkie subwencje FPR, dotacje, umorzenia składek ZUS, wsparcie z Urzędu Pracy w ujęciu podatkowym i bilansowym – prezentacja w deklaracji CIT-8,

12. Rozliczenie dotacji na nabycie środka trwałego,

13. Zobowiązania z tytułu rozłożenia podatku od nieruchomości na raty – prezentacja zdarzenia gospodarczego,

14. Dotacja na kapitał obrotowy PARP – rachunek zysków i strat

15. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS,

16. Przekazanie sprawozdania finansowego przez podatnika do organów skarbowych,

17. Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe - planowane zmiany,

18. Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe, w sytuacji gdy jeden ze wspólników wystąpił ze spółki,

19. Postać sprawozdania z badania biegłego,

20. Jakie informacje związane ze skutkami pandemii ujawnia się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

21. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,

22. Hipotetyczne odsetki od zysku spółki kapitałowej przekazane na kapitał zapasowy zasady kalkulacji i dekretacji.

 

Korzyści z webinarium:

Uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego i ujęcia wszelkiej pomocy wynikającej z walki z pandemią w zeznaniu CIT- 8 i CIT-8/0

 
 

Sprawozdanie finansowe za 2020 – planowane zmiany – sporządzanie i podpisywanie

Szkolenie odbędzie się: 26 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 26 Marca 2021
Cena: 239 zł netto (293,97 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 239,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Faktura jest wystawiana w ciągu 24h od zapisu na wydarzenie.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka