Szkolenie  Podatki i finanse

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - polskie prawo bilansowe i podatkowe

24
Października

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 24 Października 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

 •     omówienie problemów rachunkowych i podatkowych w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej,
 •     omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i przepisami podatkowymi - rozwiązanie licznych przykładów pozwoli w łatwy sposób przyswoić omawiany materiał oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
 •     zapoznanie się z regulacjami zawartymi w KSR Nr 11

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie się z zasadami ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych,
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Odliczanie VAT w 2019 roku - wyjaśnienia praktyczne" o wartości 69,90 zł oraz ,,Angielski dla księgowych" o wartości 59 zł.

 


Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - polskie prawo bilansowe i podatkowe

Szkolenie odbędzie się: 24 Października 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • księgowi,
 • główni księgowi,
 • dyrektorzy finansowi
 • analitycy finansowi,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00

Program szkolenia:

1.     Definicja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych

2.     Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych


- nabycie

- wytworzenie

- otrzymanie w formie aportu

- wycena przez biegłego

3.     Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- przepisy normujące odpisy amortyzacyjne

- amortyzacja według prawa podatkowego i bilansowego

- konsekwencje przyjęcia różnych stawek amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych

4.     Zmiany wartości początkowej środków trwałych

-  remont a modernizacja

-  inwestycje w obcych środkach trwałych

-  utrata wartości i odpisy aktualizujące

5.     Sprzedaż, likwidacja, utrata, nieodpłatne przekazanie

6.     Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

7.     Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w bilansie

8.      Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

9.     Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych.

10.  Odpowiedzi na pytania

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Teresa Janiec

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 19-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 24 Października 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwisy kawowe
 • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 października 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 580 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka