Konferencja  Podatki i finanse

Warszawa LEAN 2014

06
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al.Jerozolimskie 123A
Miejsce szkolenia: Golden Floor Plaza Warszawa
Termin: 06 Listopada 2014
Cena: 790 zł netto (971,70 zł brutto)

Organizator

„lean managemeng & lean manufacturing”

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

„lean management & lean manufacturing”

_________________

6 listopada 2014, Warszawa


"one day show"
dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników z zakresu
„lean management i lean manufacturing”


Zgłoś swój udział »

Obecnie coraz więcej firm – w trosce o własną konkurencyjność – decyduje się na cięcie kosztów. Krok ten – nie dość, że bolesny dla całej organizacji – nie zawsze kończy się sukcesem. Niejednokrotnie wymaga kolejnych cięć. Morale pracowników spada, a wraz z nim... zysk przedsiębiorstwa. Wyniki firm wdrażających lean management wskazują jednak, że przy pomocy konkretnych narzędzi doskonalenia procesów można w prosty sposób zwiększyć efektywność i konkurencyjność firmy oraz znacząco podnieść jej zysk.

Dowiedz się jak to zrobić!

Wykorzystaj fachową wiedzę i doświadczenie trenera który posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw. Forma przekazu wiedzy jak i zakres szkolenia jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej szkolenie. Wychodzi znacznie poza zakres metody lean manufacturing.
 

Weź udział w warsztatach

Warsztaty obejmują szerokie spektrum działań związanych ze standaryzacją i optymalizacją stosowanych metod pracy w realizacji zadań wybranych obszarów przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny oparty jest o najlepsze międzynarodowe techniki efektywnego zarządzania oraz wieloletnie doświadczenie trenera prowadzącego i obejmuje całościowo zagadnienia związane z filozofią lean thinking, narzędziami lean manufacturing i narzędziami powiązanymi, procesem standaryzacji i optymalizacji pracy począwszy od nauki sposobów definicji i poszukiwania marnotrawstwa.


Zgłoś swój udział »

Zgłoś swój udział w warsztatach i odbierz wyjątkowy prezent -

książka "Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean managment i Kaizen" 

 

Zobacz opis książki >>


 


Warszawa LEAN 2014

Szkolenie odbędzie się: 06 Listopada 2014r.

Program

Wstęp do szkolenia - ćwiczenie praktyczne z rozwiązywania problemów, burza mózgów.  

W ramach wstępnego ćwiczenia zapoznanie uczestników i omówienie głównych celów szkolenia.

Lean Manufacturing i Lean Management – podstawy „szczupłych” systemów produkcyjnych, QFD.

Marnotrawstwo - definicje głównych źródeł i sposoby jego rozpoznawania

5S – sprawdzony sposób na standaryzację

- definicja i cele stawiane przed wdrożeniem 5S
- czy warto dążyć do wdrożenia 6S,
- przygotowanie planu wdrożenia z podziałem na kamienie milowe,
- realizacja poszczególnych etapów wdrożenia, wizualizacja, tablice cieni, szkolenia pracowników,
- tworzenie niezbędnej dokumentacji – arkusze pracy standaryzowanej,  layout’y, formularz audytów,
- realizacja audytów 5S

Przerwa kawowa  

&nbsp

Optymalizacja standardów – teoria i przykłady z zakresu:  
- przepływ jednej sztuki (one piece flow)
- ekonomika ruchów elementarnych
- balansowanie pracy za pomocą diagramów Yamazumi
- balansowanie pracy wg metody chaku-chaku
- standaryzacji procesów z wykorzystaniem algorytmów i schematów blokowych

Optymalizacja standardów:  
- wdrożenie metody przepływu jednej sztuki z zachowaniem zasady 
   ekonomiki ruchów elementarnych,
- balansowanie pracy z wykorzystaniem wykresu Yamazumi,
- wdrożenie metody chaku-chaku,
- przeprowadzenie analiz porównawczych metody obecnej do kilku możliwych rozwiązań,
- wybór optymalnego rozwiązania do wdrożenia.

Przerwa obiadowa  

&nbsp

Przygotowanie do wdrożenia  
- obliczanie opłacalności wdrożenia zmian z wykorzystaniem wskaźnika ROI
- prezentacja proponowanego rozwiązania i uzyskanie wstępnej akceptacji
- przygotowywanie planów wdrożeniowych wg standardów PDCA
- wizualizacja planów z wykorzystaniem wykresów Ganta
- uzyskanie akceptacji przez przełożonych

Wdrażanie zmian  
- przygotowanie i przeprowadzenie testów zaakceptowanej metody
- analiza wyników przeprowadzonych testów, burza mózgów
- wskazanie słabych i mocnych stron przetestowanego rozwiązania
- definicja i analiza ryzyka
- weryfikacja i korekty przed ostatecznym wdrożeniem
- wdrożenie ostateczne

Przerwa kawowa  

&nbsp

Działania po wdrożeniu  

- aktualizacja normatywów czasów i podstawowych danych w systemach ERP - audyty 5S z uwzględnieniem kontroli nowych metod - definicja i weryfikacja kluczowych wskaźników usprawnianego obszaru - ciągły monitoring prawidłowości i efektywności


Pozyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie praktycznego podejścia do:
» wdrażania filozofii lean management i lean manufacturing,
» optymalizacji i standaryzacji procesów,
» wdrażania metody 5S,
» zastosowania podstawowych zasad ekonomiki ruchów elementarnych,
» poprawy ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy,
» eliminacji negatywnych skutków monotonii pracy,
» balansowania linii i gniazd produkcyjnych z wykorzystaniem wykresów Yamazumi,
» wdrażania metody „przepływu jednej sztuki” (one piece flow),
» wdrażania metody „chaku-chaku”,
» poszukiwania głównych źródeł marnotrawstwa i opracowywania sposobów ich eliminacji,
» kalkulacji opłacalności planowanych zmian usprawniających,
» przygotowywania i realizacji planów wdrożeniowych,
» podstaw zarządzania przez cele (MBO) z perspektywy wdrażania systemów opartych o "lean management",
» wprowadzania wskaźników efektywności usprawnień i monitoring wyników.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
» osoby zarządzające,
» inżynierów,
» technologów,
» osoby odpowiedzialne za organizację pracy, usprawnienia jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Zakres merytoryczny szkolenia kierowany jest do osób które:
» nie odbyły jeszcze żadnych szkoleń związanych z tematyką filozofii Lean Manufacturing
» przeszły szkolenia w tym zakresie, ale potrzebują uzupełnić swoją wiedzę o całościowe podejście do standaryzacji.
 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Staworzyński

Paweł Staworzyński

Wysokiej klasy manager i trener, specjalista z bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i poprawy konkurencyjności firm.Potrafi w praktyce modelować kluczowe procesy jednostek biznesowych i poprawiać ich funkcjonowanie. Zarządza wykorzystując systemowe narzędzia i najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki.Asertywny, komunikatywny, odporny na stres, otwarty na współpracę i nowe wyzwania.  W sytuacjach kryzysowych z powodzeniem rozwiązuje problemy bezpośrednio u źródła ich powstawania.


Co obejmuje cena

Cena warsztatów obejmuje udział w zajęciach merytorycznych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, całodzienny serwis kawowy, obiad.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora warsztatów. Zgłoszenie może być wysłane  online ze strony www lub zeskanowane i przesłane mailowo lub faksem pod numer 22 518 27 50. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztatach jest  możliwa najpóźniej  na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym rerminie rezygnacja skutkuje poniesiem 100% kosztów szkolenia.  Rezygnację należy przesłać mailam na adres [email protected]   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołoania warsztatów lub zmiany terminu  i w razie zaistnienia takiej sytuacji uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Galeria zdjęć

Partnerzy

partner
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka