Szkolenie  Podatki i finanse

Zmiany CIT w 2018 r. oraz praktyczne problemy

27
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: Warszawa, ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Marca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zmiany CIT w 2018 r. oraz praktyczne problemy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zmian, które weszły do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2018 r.
Podczas szkolenia zostaną również omówione praktyczne, ponadczasowe problemy związane z rozliczaniem podatku CIT.

Szkolenie jest dedykowane zarówno osobom mającym znaczne doświadczenie w księgowości i prawie podatkowym (np. główni księgowi) jak również osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową.

Zajęcia będą prowadzone w sposób teoretyczno-warsztatowy. Wykładowca będzie omawiał określone przepisy ilustrując je przykładami praktycznymi. Przewidziany panel dyskusyjny i możliwość zadawania pytań.


Zmiany CIT w 2018 r. oraz praktyczne problemy

Szkolenie odbędzie się: 27 Marca 2018r.

Adresaci szkolenia:

Ø  pracownicy działów księgowości i podatków,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 

1.    Dywidendy i zrównane z nimi jako nowe źródło przychodów:

a.    Czym są zyski kapitałowe?

b.    Kogo dotyczą nowe regulacje?

c.     Sposób przypisywania przychodów i kosztów od 2018 r.

d.    Strata z lat ubiegłych – jak rozliczyć?

e.    Praktyczne trudności

 

3.    Usługi niematerialne a koszty podatkowe:

a.    Które usługi niematerialne będą podlegać nowym restrykcjom?

b.    Których podmiotów dotyczą nowe regulacje?

c.     Sposób wyliczania kwoty kosztów podatkowych i niestanowiących kosztów podatkowych.

d.    Co z nierozliczonymi w danym roku kosztami?

e.    Sposoby praktycznego rozwiązania nowych trudności

 

2.    Finansowanie dłużne – nowe ograniczenie

a.    Czym są koszty finansowania dłużnego?

b.    Kogo dotyczą nowe regulacje?

c.     Cienka kapitalizacja – czy dalej istnieje?

d.    Sposób wyliczenia kwoty kosztów podatkowych i kosztów niestanowiących

e.    Rozliczenie kosztów finansowania dłużnego w kolejnych latach

f.     Praktyczne trudności związane z nowymi przepisami

 

4.    Podatek od „nieruchomości komercyjnych”:

a.    Kto jest podatnikiem „nowego podatku?

b.    Które nieruchomości podlegają opodatkowaniu?

c.     Metoda wyliczenia wysokości podatku

d.    Co w przypadku straty podatkowej?

e.    Praktyczne trudności i konsekwencje związane z nowymi przepisami

 

5.    Podział zysku

a.    Sposoby podzielenia zysku wg przepisów prawa

b.    Kiedy podział zysku mógł być kosztem podatkowym, a kiedy nie?

c.     Regulacje obowiązujące od 2018

 

6.    Podatkowa Grupa Kapitałowa

a.    Czym jest tzw. PGK?

b.    Ułatwienia związane z otworzeniem PGK od 2018 r.

c.     Utrata statusu PGK, a konsekwencje podatkowe

d.    Praktyczne zalety i wady posiadania PGK

 

7.    Ceny transferowe

a.    Kogo dotyczy nowy obowiązek?

b.    Limity transakcji, a dokumentacja cen transferowych

c.     Weryfikacja powiązań kapitałowych i osobowych

d.    Interpretacja ogólna MF z 24 stycznia 2018 r.

e.    Nowe obowiązki dokumentacyjne: CIT-TP, analiza benchmarkowa

 

8.    Pozostałe zmiany

a.    Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

b.    Darowizna, a przychód podatkowy darczyńcy

c.     Podatek u źródła – praktyczne problemy w 2018 r.

d.    Zmodyfikowana wartość początkowa środka trwałego

e.    Obrót wierzytelnościami w 2018 r.

 

9.    Bieżące problemy praktyczne

a.    Przychody – moment powstania

b.    Koszty podatkowe – definicja i potrącalność w czasie

c.     Samochody osobowe

d.    Obrót międzynarodowy (certyfikaty rezydencji, podatek u źródła)

 


 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- zapoznanie ze zmianami, które weszły do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2018 r.

- zastosowanie teoretyczno-warsztatowego podejścia do omawianych zagadnień

 

 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Samir Kayyali

Samir Kayyali

Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Warszawa, ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Marca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 marca 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka