Szkolenie  Podatki i finanse

Zmiany GIODO i GIFF dla biur rachunkowych

18
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 18 Maja 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Znowelizowane przepisy dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o ODO oraz raportowania transakcji do GIIF biur rachunkowych.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych obowiązków biur rachunkowych w zakresie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych oraz przekazywania informacji do GIIF.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Cel szkolenia:


Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe, dotyczące uprawnień obowiązków biur rachunkowych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych klientów oraz ich pracowników, jak również obowiązków raportowania transakcji celem przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz sprawozdawczości do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.


Zmiany GIODO i GIFF dla biur rachunkowych

Szkolenie odbędzie się: 18 Maja 2016r.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych,
 • właściciele firm korzystający z usług biur rachunkowych.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00- 16:00

 

 1. Ochrona danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o pracę  - podejście praktyczne

 

 • przepisy prawne regulujące zasady ochrony danych osobowych pracowników,
 • pojęcie dane osobowe,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – przykład praktyczny,
 • przetwarzanie danych kadrowych, kandydaci do pracy, pracownicy,
 • zakres danych, których może żądać pracodawca na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Pracy,
 • stosowanie polityki kluczy,
 • zasada czystego biurka,
 • okres przetwarzania danych osobowych pracownika – podstawa prawna,
 • kompetencje i zadania GIODO,
 • kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • uwarunkowania przekazania akt osobowych przez pracowników działu kadr innym pracownikom,
 • zasady wręczania wypowiedzeń i kar porządkowych z zastosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych,
 • monitoring pracowników – nowe regulacje,
 • proponowane zmiany związane z nowelizacją przepisów europejskich.

 

 

 1. Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym

 

 • Tworzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Tworzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez pracowników biura rachunkowego,
 • Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 

 

 1. Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

 

 • Przekazywanie informacji do GIIF,
 • Procedura bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe,
 • Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany do przekazywania informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Analiza działania podmiotów w zakresie ryzyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na rzecz których biuro rachunkowe świadczy usługi.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych  zmianach w zakresie zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do biur rachunkowych oraz obowiązków sprawozdawczych do GIIF,
 • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie obowiązków biur rachunkowych oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 18 Maja 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 maja 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka