Szkolenie  Podatki i finanse

Zmiany w podatku VAT w branży budowlanej

18
Listopada

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Termin: 18 Listopada 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Zmiany w podatku VAT w branży budowlanej

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest z przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zmian w opodatkowaniu podatkiem VAT branży budowlanej od 2019 roku. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną najważniejsze kwestie podatkowe związane z branżą budowlaną w tym orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z maja 2019 roku w sprawie Budimex C-224/18, dotyczące momentu wykonania usług budowlanych. Wyrok ten, z pewnymi zastrzeżeniami, daje możliwość powrotu do daty z protokołów odbioru, co ma kluczowe znaczenie dla rozliczania podatku VAT w przypadku usług budowlanych. Na szkoleniu omówione zostaną również techniczne kwestie związane z planowanym wprowadzeniem obowiązkowego „split payment” w branży budowlanej oraz szereg innych zagadnień takich jak: ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT branży budowlanej, świadczenia kompleksowe w branży budowlanej, kary i odszkodowania, zmiany w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, etc.
W ramach ceny szkolenia, każdy uczestnik ma prawo do pisemnej opinii podatkowej na dowolny temat. Temat opinii może zostać zgłoszony przez uczestnika przed szkoleniem lub po szkoleniu. 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Odliczanie VAT w 2019 roku - wyjaśnienia praktyczne" o wartości 69,90 zł oraz ,,Angielski dla księgowych" o wartości 59 zł.

 


Zmiany w podatku VAT w branży budowlanej

Szkolenie odbędzie się: 18 Listopada 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:

 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • kierowników działów finansowo-księgowych,
 • pracowników działów podatkowych
 • wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT w branży budowlanej, deweloperskiej,
 • kancelarii prawnych i podatkowych oraz biur rachunkowych,
 • wszystkich kontrahentów współpracujących z wyżej wymienionymi branżami.

Program

Szkolenie w godzinach 10:00 - 16:00.

PLAN SZKOLENIA

1.    Ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT branży budowlanej
2.    Przedmiot opodatkowania

- roboty budowlane
- dostawa towarów
3.    Świadczenia kompleksowe w branży budowlanej
- definicja usługi budowlanej
- prace projektowe oraz geodezyjne a usługa budowlane
- usługi administracyjno – prawne a usługa budowlane
- roboty budowlane połączone z dostawą towarów
- znaczenie klasyfikacji PKWiU (opinie GUS)
- orzecznictwo sądów administracyjnych
4.    Kary i odszkodowania w budownictwie
5.    Świadczenie zastępcze – zasady opodatkowania
6.    Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z maja 2019 roku w sprawie Budimex C-224/18 dotyczące momentu wykonania usług budowlanych

- data podpisania protokołu jako moment wykonania usługi budowlanej
- podpisanie protokołu odbioru a zmiana kwoty podatku
- ograniczenia i wątpliwości w stosowaniu wyroku
- dualizm podatkowy – praktyczne znaczenie wyroku
7.    Moment wykonania usługi budowlanej a obowiązek podatkowy
- szczególna zasada powstania obowiązku podatkowego
- interpretacja ogólna ministra finansów – data zgłoszenia do odbioru
- data podpisania protokołu odbioru
- brak zgody na odebranie prac
- brak porozumienia pomiędzy stronami co do daty wykonania usługi
- rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków
- otrzymanie zapłaty a data powstania obowiązku podatkowego
- usługi najmu oraz dzierżawy
- usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego
- data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
- wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
- importu usług budowlanych
- eksport usług budowlanych
8.    Biała lista podatników VAT
- należyta staranność w branży budowlanej
- rejestr podatników VAT
- zasady aktualizacji rejestru
- numer rachunku bankowego
- konsekwencje pominięcie rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności
- pozostałe zagadnienia
9.    Obligatoryjny split payment w branży budowlanej
- specyfika branży budowlanej a split payment
- kto i od kiedy będzie zobowiązany do obowiązkowego stosowania split payment ?
- zakres przedmiotowy stosowana mechanizmu split payment – załącznik nr 15 do ustawy VAT
- zasady określania progu 15.000 zł (płatności dzielone, transakcje złożone, umowy ramowe itd.)
- płatności zbiorcze
- jak identyfikować zapłacone faktury ?
- dodatkowe dane na fakturze
- sankcja dla sprzedawcy w przypadku błędnego wystawienia faktury
- sankcja dla kupującego w przypadku nie zastosowania obowiązkowego split payment
- faktury pro-forma a obowiązkowy split payment
- faktury w euro a obowiązkowy split payment
- zwolnienie kaucji a płatność w split payment 
- ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu
- szerszy katalog możliwości wykorzystania rachunku VAT (możliwość dokonywania płatności na inne cele niż podatek VAT)
- zmiany w ustawie VAT
- ryzyka i zagrożenia związane z obligatoryjnym split payment w branży budowlanej – metody minimalizacji
10.    Odwrotne obciążenie w branży budowlanej
- mechanizm odwrotnego obciążenia
- usługi budowlano-montażowe
- usługi instalacyjne
- wypożyczanie konstrukcji budowlanych
- wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych
- dostarczenie personelu
- dokumentacja projektowa
- uzyskanie pozwoleń i zgód
- znaczenie interpretacji GUS
- rozliczanie przez wykonawcę usług z inwestorem przed podpisaniem protokołu z podwykonawcą – konsekwencje podatkowe
- rozbieżności co do stosowania odwrotnego obciążenia przez strony umowy - konsekwencje podatkowe
11.    Stawki podatku
- stawka podstawowa
- stawka obniżona 8 % w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym
- budownictwo mieszkaniowe
- tereny budowlane
- dostawa lokalu „pod klucz”
- zabudowa kuchenna
- pojęcie pierwszego zasiedlenia – przełomowy wyrok TS UE wyłączający stosowanie ustawy VAT
- zmiany stawki podatku w czasie wykonywania robót
- wybór opodatkowania podatkiem VAT a obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR
12.    Miejsce świadczenia usług budowlanych
- zasady ogólne
- usługi związane z nieruchomościami
- usługi budowlane wykonywane za granicą oraz zasady dokumentowania ich wykonania
13.    Pozostałe zagadnienia
- Kaucje gwarancyjne w budownictwie
- zaliczka oraz brak faktury rozliczającej zaliczkę
- faktura częściowa
- dotacje
- praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur
- transakcja z podmiotami wykreślonymi z rejestru podatników czynnych VAT – czy istnieje obowiązek korekty ?
- zamówienia publiczne
14.    Zmiany w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej
- zmiany w zasadach opodatkowania sprzedaży europejskiej
- bony, vouchery oraz karty podarunkowe
- zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych
- zmiany dotyczące kas fiskalnych,
- modyfikacja stawek VAT (matryca podatkowa)
- likwidacja deklaracji  VAT oraz zmiany dotyczące jpk
- pozostałe zmiany

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Arkadiusz Duda

Arkadiusz Duda

. Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132.) Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie podatków zdobyte w wyniku 20 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy ze znaną kancelarią podatkową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem CIT oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie w branży budowlanej obejmuje m.in. obsługę największej w Polsce spółki, zajmującej się budowa sieci technicznych. Doradzał również pomiotom z branży paliwowej i gazowej np. przedsiębiorstwu PERN „Przyjaźń” S.A. operatorowi rurociągu „Przyjaźń” oraz właścicielowi m.in spółki NAFTOPORT Sp. z o.o. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacyjnych, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych Prowadził także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym pisma podatkowego Kazus podatkowy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Termin: 18 Listopada 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwisy kawowe
 • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 listopada 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka