Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe, umowy i świadectwa pracy – zmiany w 2019r.

10
Kwietnia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 10 Kwietnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

RODO, nowe przepisy o aktach osobowych, umowy terminowe, świadectwa pracy, rejestrowanie godzin pracy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Pracujesz w dziale HR lub kadr?


Dowiedz się, co zmieniło się w Prawie Pracy i jak sprawnie zarządzać swoimi zadaniami!

Cel szkolenia:
Celem jest przygotowanie uczestników od strony praktycznej na nadchodzące zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Dzięki naszemu szkoleniu, wszelkie nowelizacje nie będą stanowiły dla Ciebie problemu, będziesz na nie przygotowany, co pozwoli Ci uniknąć stresu i efektywnie wykonywać swoją pracę.


W 2019 roku, szykuje się wiele modyfikacji w zakresie dokumentacji pracowniczej, m.in.:
•    krótszy okres przechowywania dokumentacji
•    zmiany w numerowaniu dokumentów
•    możliwość przejścia na elektroniczne akta osobowe
•    modyfikacja ewidencji czasu pracy, np. obowiązek wskazywania godzin rozpoczynania i kończenia pracy
•    przepisy o ochronie danych osobowych, np. zakaz przechowywania w aktach kserokopii dowodu osobistego, ale co z innymi kserokopiami?


Na naszym szkoleniu dowiesz się o tych i wielu innych kwestiach, przygotujemy Cię od strony praktycznej na wszelkie zmiany, które nie będą sprawiały żadnego problemu!


Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem nauczymy się jak całą poznaną teorię przełożyć na codzienną pracę aby oszczędzić czas i efektywnie wykonywać swoje zadania.


Skupimy się na konkretnych przykładach, które pokażą Ci jak bezbłędnie prowadzić akta osobowe i rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości. Omówimy m.in.:
•    jak ma zmienić się sposób prowadzenia papierowych akt osobowych od 2019 roku,
•    co zmieni się w ewidencji czasu pracy od 2019 roku,
•    jakie dane wolno przechowywać w aktach, a jakich nie (ze względu na ochronę danych osobowych) i co jeszcze warto wiedzieć o ochronie danych w kadrach,
•    co obecnie należy wpisywać w poszczególnych częściach świadectwa pracy,
•    jakie są „ukryte” skutki naruszenie limitów umów terminowych,
•    jak w różnych przypadkach wyznaczać okresy wypowiedzenia umów terminowych,
•    co zapisać w umowie o pracę,
•    jak rejestrować godziny pracy zleceniobiorcy


Korzyści ze szkolenia:
•    Będziesz ekspertem w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
•    Poszerzysz swoje kompetencje
•    Przygotowywane przez Ciebie dokumenty będą bezbłędne i stanie się to dla Ciebie bardzo proste
•    Unikniesz stresu związanego z nadchodzącymi zmianami
•    Przygotujesz się na ewentualne kontrole

Zapisz się już dziś!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Akta osobowe, umowy i świadectwa pracy – zmiany w 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 10 Kwietnia 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

Program szkolenia:

1.    Przetwarzanie danych kadrowych po zmianach w ochronie danych osobowych (zmiany w Kodeksie pracy i RODO), w tym m.in.:

 • Jakich danych można zażądać po zmianach od pracownika, a jakich od kandydata do pracy i na jakich zasadach,

 • Jakie dane pracownik może dostarczyć dobrowolnie – i na jakich zasadach

 • Czy można przechowywać w aktach kserokopię dowodu osobistego, prawa jazdy, dyplomów i co z przetwarzaniem zdjęć pracowników,

 • Kwestionariusze osobowe dla kandydata do pracy i dla pracownika

 • O czym trzeba powiadomić kandydata do pracy, a o czym pracownika (i gdzie umieścić taką informację)

 • O czym trzeba powiadomić kandydata na zleceniobiorcę, a o czym osobę, z którą już zawieramy umowę zlecenia (czy inne zatrudnienie cywilnoprawne), a także jakie dane można pobierać od zleceniobiorcy

 • Na jakich zasadach możemy przetwarzać tzw. wrażliwe (i jakie to są dane) oraz dane biometryczne

 • Monitoring pracowników (oraz ich maili, stron www itd.) po zmianach

2.    Krótszy okres przechowywania akt i elektroniczne akta (zmiany od 2019 roku) , w tym m.in.:

 • Kogo obejmie skrócony okres przechowywania akt osobowych – i pod jakimi warunkami

 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł odebrać dokumentację, której upływa okres przechowywania

 • Na jakich zasadach będzie można przechowywać akta w formie elektronicznej

 • Jak zabezpieczać akta prowadzone elektronicznie

 • Jak zmienić dokument papierowy na elektroniczny – i odwrotnie

 • Jaki obowiązek informacyjny będzie miał w tym zakresie pracodawca

 • Jak przeprowadzić w zakładzie zmianę co do przelewania wynagrodzenia na konto lub do ręki

3.    Prowadzenie papierowych akt osobowych po zmianach z 1 stycznia 2019 r., w tym m.in.:

 • Podział akt na 4 części

 • Jakie dokumenty będziemy przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych

 • Jak będziemy numerować dokumenty

 • Co będziemy przechowywać łącznie z ewidencją czasu pracy

 • Co z aktami osobowymi w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika po przerwie, przejścia zakładu, śmierci pracownika itd.

 • Przechowywanie oryginałów czy kopii dokumentów

 • Czy dokumentacja musi być w języku polskim

4.    Ewidencja czasu pracy po zmianach z 2019 roku w tym m.in.:

 • Ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonować po zmianach z 2019 roku

 • Jakie dokumenty trzeba dołączać do ewidencji od 2019 roku

 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy

 • Jak obecnie ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy

5.    Co zapisać w umowie o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia, w tym m.in.:

 • Jakie są elementy umowy o pracę

 • Jak wskazać miejsce pracy w umowie o pracę

 • Jak wskazać dzień rozpoczęcia pracy i do kiedy umowa powinna być podpisana

 • Jak wskazać obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca

 • Co zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia

6.    Świadectwo pracy, w tym m.in.:

 • Na czym ma polegać planowana zmiana w zakresie świadectw pracy

 • Na jakich zasadach obecnie wydajemy świadectwo i jaką datą je oznaczamy

 • Czy można (trzeba) uwzględnić w nowym świadectwie umowy za które kiedyś wystawiono już świadectwo

 • Jakie są zasady wydawania i oznaczania sprostowań i odpisów (duplikatów) świadectw pracy

7.    Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy, w tym m.in.:

 • Jak odnotować przejście zakładu lub zmianę nazwy pracodawcy

 • Jak opisać przyczynę rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy

 • Jak – i kiedy – wskazać w świadectwie urlopy związane z rodzicielstwem

 • Co zamieszczamy w informacjach dodatkowych na końcu, a co w punktach świadectwa

8.    Problemy z umowami terminowymi (zwłaszcza z limitami „33” i „3”), w tym m.in.:

 • Co się stanie w przypadku naruszenia limitów (w tym jakie będą skutki po 21 listopada 2018 r.)

 • W jakim stopniu obecne limity obejmują umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.

 • Których umów nie dotyczą limity

 • Co zapisać w umowie na zastępstwo

 • Kiedy obecnie można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny

9.    Rozwiązywanie umów terminowych, w tym m.in.:

 • W jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo

 • Jak można obecnie wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym

 • W jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach

 • Kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,

 • Kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity)

 • W jakich przypadkach aneks oznacza zawarcie nowej umowy,

 • W jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej

 • Jak można obecnie zwolnić pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 10 Kwietnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 3 kwietnia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka