Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Czas pracy: 80 przypadków z praktyki - pułapki, dobre rozwiązania, wyroki

23
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Pułapki, dobre rozwiązania, stanowiska urzędowe, wyroki.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Tłumaczenie czasu pracy teoretycznie to… strata czasu. Najlepiej tłumaczą go konkretne przykłady. Im więcej przykładów, tym lepiej!
Dlatego przygotowaliśmy specjalne szkolenie dla praktyków, które składa się właśnie z samych przykładów. Zebraliśmy z naszych różnych publikacji i szkoleń kilkadziesiąt sytuacji związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

Same konkrety, które mają:
- wytłumaczyć zawiłości systemów, rozkładów, czy ewidencjonowania czasu pracy;
- pomóc uniknąć błędów np. przy rozliczaniu nadgodzin, dni wolnych, okresów odpoczynku, pracy nocnej, dyżurów czy wyjść prywatnych;
- upewnić się czy dobrze rozliczamy czas pracy np. w delegacji, przy niepełnym etacie, w przypadku osoby niepełnosprawnej, czy takiej, która ma zakaz pracy nadliczbowej;
- podpowiedzieć korzystne rozwiązania i zmniejszyć „papierologię” np. w zakresie prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej, tworzenia grafiku, wprowadzenia ruchomego czasu pracy czy systemu zadaniowego.


Przykłady są zebrane jako owoc wieloletniej pracy redakcyjnej i szkoleniowej prowadzącego, a więc przede wszystkim przypadków usłyszanych na szkoleniach oraz nadesłanych przez czytelników.

Przytoczone będą także liczne opinie ekspertów oraz stanowiska urzędowe i wyroki – zwłaszcza w tych przypadkach, gdzie przepisy nie rozstrzygają danej kwestii w sposób jednoznaczny. A takich jest bardzo dużo.
Oprócz przygotowanych przykładów, prowadzący chętnie wyjaśni też przypadki „z sali” związane z czasem pracy, które również postara się rozrysować.


Rozliczanie czasu pracy nie musi być pasmem pomyłek i pracochłonnych czynności. Naprawdę wiele da się rozstrzygnąć i uprościć. Trzeba tylko raz a dobrze przećwiczyć go na przykładach.

Uwaga: dla tych z Państwa, którzy już uczestniczyli w szkoleniu „Grafik czasu pracy” z prowadzącym Szymonem Sokolikiem, szkolenie to może być ważnym uzupełnieniem, ponieważ przedstawia bardzo dużo innych przykładów, nie omawianych na innych szkoleniach – i przedstawia wiedzę w sposób jeszcze bardziej skupiający się na konkretnych przykładach z praktyki.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Czas pracy 2019. Przepisy z praktycznym komentarzem" o wartości 69 zł oraz "Urlopy w pytaniach i odpowiedziach" o wartości 69 zł.


Czas pracy: 80 przypadków z praktyki - pułapki, dobre rozwiązania, wyroki

Szkolenie odbędzie się: 23 Października 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

PROGRAM

Co jest czasem pracy, w tym m.in.:

 • Czy tzw. czynności przygotowawcze wlicza się do czasu pracy i od kiedy liczy się czas pracy
 • Jak gospodarować przerwami w pracy i jak je ewidencjonować
 • Czym się różni czas pracy planowany od nieplanowanego i jakie to ma znaczenie w praktyce


Ruchomy czas pracy i praca zmianowa, w tym. m.in.:

 • Jak rozliczać czas pracy w tzw. dobie pracowniczej
 • Co daje pracodawcy tzw. ruchomy czas pracy
 • Które przypadki zmiennych godzin pracy nie wymagają wprowadzenia ruchomego czasu pracy
 • Jak wprowadzić ruchomy czas pracy
 • Na co należy uważać przy planowaniu pracy zmianowej


Godziny nadliczbowe, w tym. m.in.:

 • Jak w różnych przypadkach odróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych
 • Jaki jest termin płatności w przypadku nadgodzin dobowych, a jaki – w przypadku średniotygodniowych
 • Jakie są terminy odbioru czasu wolnego za nadgodziny
 • Kiedy nadgodziny mogą powstać mimo braku wyraźnego polecenia pracodawcy
 • Których pracowników nie wolno zatrudniać w nadgodzinach i kogo jeszcze lepiej nie karać za odmowę pracy nadliczbowej
 • Jak „działają” dobowy, tygodniowy i roczny limit nadgodzin z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy
 • Jak rozliczać pracę na przełomie dni kalendarzowych
 • Czym różni się rekompensata nadgodzin od rekompensaty pracy w dniu wolnym
 • Co w przypadku, gdy pracownik zwalnia się wcześniej, a wypracował za dużo godzin, bo miał mieć za nie później czas wolny (lecz już go nie odbierze)


Dni wolne i praca w dni wolne, w tym m.in.:

 • Jakie są ograniczenia co do planowej pracy w wolną sobotę i niedzielę
 • Jak rekompensować pracę w wolną sobotę przez np. 4 godziny, a jak pracę 12-godzinną
 • Co zrobić, jeśli nie możemy oddać dnia wolnego za pracę w wolną sobotę
 • Co zrobić jeśli już wyznaczyliśmy datę odbioru dnia wolnego za prace w wolną sobotę, a pracownik zachorował
 • Jak rekompensować pracę w wolną niedzielę przez np. 4 godziny, a jak pracę 12-godzinną
 • Jakie są granice czasowe wolnej soboty i wolnej niedzieli
 • Jak rekompensować nieplanowaną pracę w dodatkowym dniu wolnym – innym niż wolna sobota i wolna niedziela


Wyjścia prywatne, w tym m.in.:

 • W jaki sposób wniosek o wyjście prywatne zwalnia z ewidencjonowania nadgodzin
 • Czy może być wniosek o wyjście na cały dzień, lub o wiele wyjść na jednym wniosku
 • Czy nadal można stosować książkę wyjść i co się zmieniło w tym zakresie
 • Jak ewidencjonować wyjścia prywatne po zmianach z 2019 r.


Okresy odpoczynku, w tym m.in.:

 • Jak wyznaczać odpoczynek tygodniowy w dobie pracowniczej
 • Kiedy można legalnie naruszyć odpoczynek dobowy i jak udzielić w zamian równoważnego odpoczynku
 • Czy w dniach „wystających” poza pełne tygodnie okresu rozliczeniowego trzeba zapewnić okres odpoczynku
 • Jak zapewnić odpoczynek dobowy, gdy pierwszy dzień okresu rozliczeniowego przypada w niedzielę (czyli tygodnie pracownicze przypadają od niedzieli do soboty)
 • Kiedy można skrócić odpoczynek tygodniowy


Systemy czasu pracy

 • Czym różni się norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy i jakie to ma znaczenie w praktyce
 • Jakie możliwości i ograniczenia niesie ze sobą system podstawowego czasu pracy
 • Jakie możliwości i ograniczenia niesie ze sobą system równoważnego czasu pracy
 • Czym różni się tzw. czterobrygadówka od systemu czasu pracy w ruchu ciągłym
 • Czy można łączyć systemy czasu pracy
 • Jak planować pracę w systemie zadaniowym, kto może go mieć i czym jeszcze się wyróżnia
 • Co dają wydłużone okresy rozliczeniowe i jak należy je wprowadzać
 • Indywidualny rozkład czasu pracy


Dyżur, w tym m.in.:

 • Jaka jest różnica w rozliczaniu dyżuru w zakładzie i dyżuru domowego
 • Kiedy dyżur wlicza się do czasu pracy
 • Jakie okresy odpoczynku trzeba zapewnić osobie pełniącej dyżur


Czas pracy kadry kierowniczej, w tym m.in.:

 • Kto jest pracownikiem kierującym zakładem, a kto jest kierownikiem wyodrębnionej jednostki
 • Jakie są odrębne zasady związane z czasem pracy takich osób
 • Kiedy szef mimo wszystko otrzyma rekompensatę za nadgodziny czy pracę w dniu wolnym


Niepełny etat, w tym m.in.:

 • Jak ustalać limit godzin ponadwymiarowych pracownika niepełnoetatowego
 • Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe i czym różnią się od godzin nadliczbowych
 • Na jakich zasadach niepełnoetatowiec może pracować w systemie równoważnym


Czas pracy w delegacji i w trakcie szkoleń, w tym m.in.:

 • Co wlicza się do czasu pracy w delegacji i jak ewidencjonować czas pracy w delegacji
 • Jak zapewnić okresy odpoczynku w delegacji
 • Czy szkolenia wlicza się do czasu pracy, a jeśli tak, to na jakiej zadadzie


Czas pracy niepełnosprawnych i rodziców – wybrane zagadnienia

Praca nocna, w tym m.in.:

 • Jakie są ograniczenia co do pracy nocnej
 • Czy przysługuje dodatek nocny w różnych przypadkach (np. gdy oddano czas wolny za nocne nadgodziny, albo gdy pracownik w nocy na swój wniosek odpracowywał wyjście prywatne)


Rozkład czasu pracy, w tym m.in.:

 • Na czym polega obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
 • Czy można zmienić rozkład, który już obowiązuje, w jakim trybie i kiedy jest to opłacalne
 • Co to znaczy, że w rozkładzie musi zgadzać się nominał dni i godzin pracy
 • Kto nie musi stosować cyklicznych rozkładów
 • Jak liczyć czas pracy metodą „kodeksową” i kiedy może ona się przydać


Ewidencjonowanie czasu pracy, w tym m.in.:

 • Czym różni się ewidencja czasu pracy od dokumentacji ewidencyjnej czasu pracy
 • Czy listy obecności i rozkłady należy umieszczać w dokumentacji ewidencyjnej i ile czasu należy je przechowywać
   

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciSzymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.

Opinie uczestników o prelegencie i szkoleniach:

 • ,,Komplet informacji w związku ze zmianami przepisów.”  Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • ,,Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Organizacja szkolenia jest na wysokim poziomie.”  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 • ,,Doskonałe materiały szkoleniowe, świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie i sposób przekazania wiedzy. Świetna atmosfera i komunikacja z uczestnikami.”  Twins Sp. z o.o.
 • ,,Szkolenie na najwyższym poziomie, wykładowca świetnie przygotowany.” Gmina Wrocław
 • ,,Bardzo duża porcja przydatnych informacji przekazanych w sposób przystępny i zrozumiały. Uzyskałam odpowiedzi na dodatkowe pytania.”  Ferrex Sp. z o.o.
 • ,,Z chęcią skorzystamy jeszcze raz z Państwa szkoleń!”  PGK Sp. z o.o.
 • „Super!”  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • ,,Przekaz bardzo jasny, ciekawy.”  About You.Pl Sp. z o.o.
 • ,,Bardzo dobre, zgodne z moimi oczekiwaniami, świetne materiały szkoleniowe. Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego.”  LS AIRPORT SERVICES S.A.
 • ,,Szkolenie bardzo profesjonalne. Jestem na drugim szkoleniu kadrowym w tej firmie. Z obydwu jestem bardzo zadowolona. Będę śledziła tematy kolejnych szkoleń.”  Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 23 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 października 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka