Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Czas pracy w instytucjach kultury

22
Października

Miejscowość: Wrocław
Adres: Wrocław
Miejsce szkolenia: Wrocław
Termin: 22 Października 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Wprowadzone zmiany w przepisach mogą mieć rewolucyjny wpływ na uelastycznienie czasu pracy pracowników instytucji kultury.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nawet rozliczanie czasu pracy według Kodeksu pracy sprawia pracodawcom mnóstwo problemów. Tymczasem w instytucjach kultury dochodzi jeszcze kilka odrębnych zasad, wynikających z ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wprowadza od tej zasady kilka bardzo istotnych wyjątków.

Na styku Kodeksu pracy i zasad ustawowych pojawia się wiele problemów. Najlepiej rozstrzygnąć je na konkretnych przykładach.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zarówno ogólnych zasad planowania i rozliczania czasu pracy pracowników instytucji kultury jak też w wspomnianych odrębności. Poruszone zostaną wszystkie istotne zasady dotyczące m.in. wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych, tworzenia harmonogramu czasu pracy, rozliczania czasu pracy w dobie i tygodniu pracowniczym, wprowadzania systemu przerywanego czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy, odpracowywania wyjść prywatnych.

Jednocześnie pokazane zostanie rozliczanie nadgodzin, pracy w soboty i niedziele oraz pracy nocnej.


Czas pracy w instytucjach kultury

Szkolenie odbędzie się: 22 Października 2015r.

Program

1. Planowanie czasu pracy

a) Okresy rozliczeniowe czasu pracy, jak je wprowadzać i jak wydłużać.

 • jak prawidłowo wykorzystywać okres rozliczeniowy do elastycznego planowania pracy?

b) Tworzenie harmonogramów czasu pracy

 • w stosunku do których pracowników pracodawca ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
 • czy można stworzyć jeden harmonogram dla grupy pracowników, czy trzeba wręczać pracownikom indywidualne grafiki?
 • w jakiej formie powinno następować podanie grafiku do wiadomości pracownika?
 • na jaki okres należy tworzyć harmonogramy czasu pracy - kiedy powinno się to robić na pełen okres rozliczeniowy, a kiedy można na okres krótszy?
 • z jakim wyprzedzeniem należy podawać harmonogramy do wiadomości pracowników?
 • w jakich przypadkach pracodawca może zmieniać harmonogramy czasu pracy?
 • przez jaki czas i w jakiej formie pracodawca powinien przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • kiedy pracodawca nie ma obowiązku przechowywać harmonogramów czasu pracy?

c)  Czym jest doba pracownicza i jaki ma wpływ na planowanie czasu pracy?

 • ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?

d) Ruchomy czas pracy – wyjątek od zasad rozliczania czasu pracy w dobie pracowniczej.

 • jak go wprowadzać i jak stosować?

e) Prywatne wyjścia pracowników z pracy – czy można je odpracowywać?

 • odpracowywanie prywatnych wyjść a praca nadliczbowa

f) Przerywany system czasu pracy pracowników instytucji kultury

 • zasady wprowadzania
 • wynagrodzenie za czas przerwy

g) Równoważny system czasu pracy pracowników instytucji kultury

 • zasady wprowadzania
 • rozliczanie czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy

2. Rozliczanie czasu pracy

a) Ustalanie i rozliczanie pracy nadliczbowej

 • praca w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy,
 • wynagrodzenie za pracę nadliczbową,
 • praca nadliczbowa świadczona bez polecenia pracodawcy,
 • godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych,
 • godziny nadliczbowe pracowników zarządzających.

b) zasady rozliczania pracy w niedzielę i święta

 • obowiązek wypłaty wynagrodzenia czy możliwość udzielenia czasu wolnego od pracy,
 • praca nadliczbowa w niedzielę lub święto – jak ją ustalać i rekompensować.  

c) Czas wolny czy dzień wolny za dodatkową pracę pracownika

d) Dyżur pracowniczy

 • wynagrodzenie czy czas wolny za dyżur.

e) Praca w dni wolne od pracy

 • zasady polecania i rekompensaty.

f) Praca w nocy

g)  Przerwy w pracy  i zasady ich wynagradzania

 • 15 minutowa przerwa w pracy,
 • przerwy na karmienie dziecka piersią,
 • przerwa śniadaniowa dla pracownika młodocianego,
 • przerwy dla osób niepełnosprawnych,
 • 5 minutowa przerwa dla pracowników wykonujących pracę przy monitorze ekranowym. 

3. Ewidencja czasu pracy

 • elektroniczna czy papierowa,
 • jakie dane musi zawierać.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Joanna Stępniak

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę. Doświadczony szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były pracownik Departamentu Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Wrocław
Adres: Wrocław
Miejsce szkolenia: Wrocław
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 22 Października 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 października 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka