Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Główne dokumenty kadrowe po zmianach z 2016 r.

12
Maja

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 12 Maja 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Nowa umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, ewidencja i rozkład czasu pracy, akta osobowe, świadectwo pracy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zmiany z 22 lutego w umowach na czas określony spowodowały sporo pytań w związku z dokumentacją kadrową. Jak prawidłowo wypełniać nowy wzór umowy o pracę, jak sformułować wyjątki gdy umowa nie podlega limitowaniu, kiedy wręczać zaktualizowaną informację o warunkach zatrudnienia i czy można odnotować w niej zmieniające się okresy wypowiedzenia „na przyszłość”.

Ale zmiany to nie wszystko.

Ewidencja czasu pracy czy akta osobowe należą bowiem do najczęściej sprawdzanych przez inspekcję pracy dokumentów. Pracodawca (w rezultacie dział kadr czy HR) odpowiada za ich prawidłowe prowadzenie, porządek w aktach oraz aktualność.

A jednak praktyka pokazuje, że to właśnie te dokumenty zawierają wiele błędów. Niektóre z tych pomyłek czy niedopatrzeń mogą okazać się dla pracodawcy bardzo kosztowne. Na przykład wadliwe gospodarowanie godzinami pracy może spowodować, że pracownik „nazbiera” nadgodzin i pozwie pracodawcę o spore kwoty tytułem zaległego wynagrodzenia i dodatku za nie (z odsetkami).

Jeśli chodzi o dokumentację kadrową, szczególnie dużo problemów sprawiają dwie kwestie:

 • prawidłowe planowanie czasu pracy (sporządzanie rozkładów czasu pracy) oraz jego rozliczanie (prowadzenie ewidencji czasu pracy)
 • wydawanie świadectw pracy, szczególnie po umowach terminowych.

Teraz mogą dojść jeszcze nieprawidłowości w związku z nowymi obowiązkowymi zapisami w umowie o pracę, czy obowiązkiem częstszego niż dotąd wydawania informacji o warunkach zatrudnienia.

Aby pomóc Państwu prawidłowo stosować zmienione przepisy i wykluczyć rozmaite błędy i pułapki jakie czekają na osoby prowadzące dokumentację kadrową, przygotowaliśmy szkolenie pt.

„Główne dokumenty kadrowe po zmianach z 2016 r.”


Główne dokumenty kadrowe po zmianach z 2016 r.

Szkolenie odbędzie się: 12 Maja 2016r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Nowy wzór umowy o pracę (po 22 lutego 2016 r.), w tym m.in.:

 • co nowego trzeba obecnie odnotowywać w umowie o pracę,
 • jak sformułować poszczególne zapisy umowy o pracę, np. dotyczące godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca, miejsca pracy itd.,
 • czy w umowie na czas określony należy wpisać okres wypowiedzenia i co obecnie zrobić z dawnymi zapisami dotyczącymi poprzedniego sztywno 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia takich umów.

Informacja o warunkach zatrudnienia po 22 lutego 2016 r., w tym m.in.:

 • jak prawidłowo wskazać poszczególne elementy informacji o warunkach zatrudnienia,
 • kiedy obecnie należy wydawać informacje w przypadku umów terminowych (różne sytuacje z praktyki),
 • czy można odnotować zmiany „na przyszłość”, aby każdorazowo nie aktualizować informacji.

Porozumienie przenoszące urlop na kolejną umowę, w tym m.in.:

 • czy takie porozumienie jest potrzebne i co grozi w razie jego braku,
 • jaką formę powinno mieć takie porozumienie,
 • kiedy należy je zawrzeć,
 • gdzie należy je przechowywać.

Obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy, w tym m.in.:

 • na jaki odcinek czasowy należy sporządzić rozkład czasu pracy,
 • kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników,
 • jak po kolei należy planować czas pracy,
 • w jaki sposób obliczać godziny pracy w okresie rozliczeniowym,
 • jak obliczyć minimalną liczbę dni wolnych, jakie należy zapewnić,
 • na co zwrócić uwagę rozkładając czas pracy na dni i godziny w różnych systemach,
 • jak planować zadania w systemie zadaniowym,
 • na co pozwala ruchomy czas pracy,
 • jak prawidłowo zapewnić dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • jak planować pracę w niedzielę,
 • kto musi tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy.

Ewidencjonowanie czasu pracy, w tym m.in.:

 • co powinna zawierać ewidencja czasu pracy,
 • w jakiej formie powinna być prowadzona,
 • jak zaznaczać godziny pracy,
 • jak zaznaczać nieobecności,
 • czy lista obecności może zastąpić ewidencję,
 • czy ewidencja może być elektroniczna.

Akta osobowe pracowników, w tym m.in.:

 • które dokumenty przechowuje się w aktach, a które w innych miejscach,
 • w jaki sposób prawidłowo numerować dokumenty,
 • jak usuwać karę porządkową z akt,
 • czy w aktach przechowuje się kopie dokumentów czy oryginały
 • w której części akt przechowywać porozumienie przenoszące urlop na kolejną umowę,
 • ile czasu należy przechowywać akta i w jakich warunkach powinno się to odbywać.

Problemy z wydawaniem świadectw pracy po umowach terminowych, w tym m.in.:

 • w którym momencie można, a w którym trzeba wydać świadectwo – rozrysowanie różnych konfiguracji kolejno występujących po sobie różnych umów terminowych i bezterminowych,
 • ile dni ma pracodawca w poszczególnych przypadkach na wydanie świadectwa pracy,
 • czy coś grozi pracodawcy za wcześniejsze wydanie świadectwa pracy,
 • kiedy należy wydać świadectwo pracy po umowie terminowej trwającej już w dniu wejścia w życie nowych przepisów,
 • jak wpisać w świadectwie wykorzystanie urlopu w sytuacji, gdy umowa się nie rozwiązuje lecz trwa nadal.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 12 Maja 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 5 maja 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.