Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Godziny nadliczbowe i dni wolne - na przykładach i grafikach

17
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Grudnia 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Czas pracy - problemy z rozliczaniem godzin nadliczbowych oraz pracy np. w wolną sobotę lub wolną niedzielę.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W przypadku godzin nadliczbowych problemem może być prawie wszystko: rozróżnianie rodzajów nadgodzin i data ich rekompensaty, ograniczenia dotyczące pracy nadliczbowej, problem tzw. niechcianych nadgodzin, konieczność oddania całego dnia nawet za 1 godzinę pracy w wolną sobotę, naruszanie doby pracowniczej, naruszanie okresów odpoczynku… Można by jeszcze długo wymieniać.

Tymczasem nadgodziny mogą pracodawcę bardzo drogo kosztować, o wiele bardziej niż mandaty inspekcji pracy. Zdarza się bowiem, że pracownicy miesiącami i latami „zbierają” nierekompensowane nadgodziny, a następnie (najczęściej po wypowiedzeniu umowy) pozywają zakład o odpowiednie wynagrodzenie z dodatkiem oraz odsetki. W skrajnych przypadkach takie roszczenia mogą objąć dziesiątki tysięcy złotych. A przecież nadgodziny mogą czasem powstać nawet mimo braku wyraźnego polecenia przełożonego.

Dlatego trzeba przede wszystkim wiedzieć, w jakich sytuacjach pracownik generuje nadgodziny, a kiedy nadgodziny nie powstaną.

Kolejna sprawa to właściwa rekompensata nadgodzin. Tu należy pamiętać o kilku zasadach.

Po pierwsze: trzeba odróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych. Po drugie: pamiętać o tym, że decyzja co do sposobu rekompensaty nadgodzin dobowych powinna zapaść do dnia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc powstania tych nadgodzin. I wreszcie po trzecie: należy pilnować terminów rekompensaty nadgodzin czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem.

I wreszcie: dni wolne. Trzeba odróżnić planowaną pracę w sobotę lub niedzielę od pracy nieplanowanej. A w przypadku pracy nieplanowanej: inne są zasady rekompensaty w razie wezwania pracownika do pracy w wolną sobotę, a inne – w przypadku wezwania go w wolną niedzielę.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, które wyjaśnia – na przykładach:

- kiedy powstaną godziny nadliczbowe,

- w jaki sposób (i kiedy) należy je rekompensować w różnych przypadkach,

- jakie są ograniczenia co do pracy nadliczbowej,

- jak rozliczać godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca,

- jakie są granice doby pracowniczej oraz dnia wolnego,

- jak rekompensować pracę w dniach wolnych.

Kwestie te przedstawimy na konkretnych, „rozrysowanych” na tablicy przykładach, gdyż tylko w taki sposób można dokładnie wyjaśnić trudniejsze przypadki rekompensowania dodatkowej pracy pracownika.


Godziny nadliczbowe i dni wolne - na przykładach i grafikach

Szkolenie odbędzie się: 17 Grudnia 2015r.

Program

Program szkolenia

Czym się różni praca planowana w rozkładzie od nieplanowanej, w tym m.in.:

 • obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy,
 • zmiana rozkładu a unikanie nadgodzin,
 • jakie są zasady planowania czasu pracy.

Kiedy powstają godziny nadliczbowe i jak rozróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych, w tym m.in.:

 • jak stwierdza się powstanie pracy nadliczbowej,
 • kiedy nadgodziny mogą powstać nawet mimo braku wyraźnego polecenia pracodawcy,
 • jak odróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych,
 • jakie są skutki naruszenia doby pracowniczej,
 • kiedy ruchomy czas pracy pozwala uniknąć naruszania doby pracowniczej i nadgodzin,
 • kiedy powstaną nadgodziny przy obniżonej normie dobowej,
 • w jaki sposób pracownik może odpracować wyjście prywatne bez generowania nadgodzin.

Nadgodzin w różnych systemach czasu pracy, w tym m.in.:

 • nadgodziny w systemie podstawowym,
 • nadgodziny w systemie równoważnym
 • nadgodziny w systemie zadaniowym,

Rekompensata nadgodzin, w tym m.in.:

 • kiedy należy zapłacić za nadgodziny dobowe i jaki jest dodatek,
 • kiedy należy zapłacić za nadgodziny średniotygodniowe i jaki jest dodatek,
 • kiedy i w jakim wymiarze należy udzielić czasu wolnego za nadgodziny.

Jak planować dni wolne, w tym m.in.:

 • jak planować dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i dni wolne za pracę w niedzielę,
 • jak rekompensować nieplanowaną pracę w wolną sobotę,
 • czy za wolną sobotę można zapłacić wynagrodzenie z dodatkiem, gdy pracownik woli odebrać je zamiast dnia wolnego,
 • jak rekompensować nieplanowaną pracę w wolną niedzielę,
 • czy w razie nadgodzin powstałych w niedzielę i nieoddania dnia wolnego należy zapłacić dwa dodatki 100%,
 • jakie są granice czasowe wolnej soboty i wolnej niedzieli.

Rekompensata nadgodzin przypadających w nocy

Jakie są ograniczenia dotyczące pracy nadliczbowej, w tym m.in.:

 • których pracowników nie można zatrudniać w nadgodzinach,
 • w jaki sposób okres odpoczynku dobowego ogranicza liczbę nadgodzin dobowych,
 • w jaki sposób okres odpoczynku tygodniowego wpływa na dni wolne,
 • jaki jest tygodniowy i roczny limit nadgodzin i jak je wyznaczać.

Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowców, w tym m.in.:

 • jak wskazać w umowie o pracę niepełnoetatowca obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych wynagradzanych jak nadgodziny,
 • jak rozliczać poszczególne godziny ponadwymiarowe.

Ewidencjonowanie nadgodzin i pracy w dni wolne

 • jak zaznaczać dodatkową pracę w ewidencji,
 • jak zaznaczać godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca,
 • kiedy nie ewidencjonuje się godzin pracy.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 17 Grudnia 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 10 grudnia 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka