Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Grafik, ewidencja czasu pracy i dokumentacja po zmianach w 2019 r.

14
Czerwca

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 14 Czerwca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Grafik, ewidencja czasu pracy i dokumentacja po zmianach w 2019 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zajmujesz się grafikiem, ewidencją czasu pracy i dokumentacją kadrową? Zatem zapraszamy na nasze praktyczne szkolenie, na którym nasz ekspert zaznajomi Cię z najnowszymi nowelizacjami!

W 2019 roku weszły w życie duże zmiany w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, dokumentacji urlopowej i akt osobowych.

Stąd pojawiają się liczne wątpliwości i pułapki, np.:

 • na czym polega pułapka z ewidencją czasu pracy, gdy skracamy okres przechowywania akt z 50 do 10 lat,
 • jak uprościć sobie nowy obowiązek odnotowywania godziny rozpoczęcia i kończenia pracy,
 • co to znaczy, że obecnie trzeba zaznaczać rodzaj dnia wolnego,
 • pod jakimi warunkami lista obecności może obecnie „awansować” na ewidencję czasu pracy,
 • co wchodzi w skład indywidualnej dokumentacji urlopowej,
 • jak tworzyć rozkład czasu pracy i co w nim umieszczać.

Czas pracy musi więc być nie tylko prawidłowo zaewidencjonowany, ale też i prawidłowo wskazany w rozkładzie.

Aby prawidłowo zaplanować czas pracy, trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych kwestii, np.: normę i wymiar czasu pracy, dni wolne, okresy odpoczynku, pracę w nocy, dobę pracowniczą, systemy i rozkłady czasu pracy, okres rozliczeniowy…
Pracodawcy mają obecnie dość elastyczne narzędzia do planowania dni i godzin pracy, np. długie okresy rozliczeniowe i tzw. ruchomy czas pracy. Byle tylko poprawnie je zastosować.


Zapraszamy na szkolenie, aby na przykładach pomóc Państwu uporządkować proces planowania i ewidencjonowania czasu pracy oraz wykluczyć rozmaite błędy oraz pułapki.


Nie czekaj, zgłoś się już dziś i bądź ekspertem w swojej dziedzinie!
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

 

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick -
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer


Grafik, ewidencja czasu pracy i dokumentacja po zmianach w 2019 r.

Szkolenie odbędzie się: 14 Czerwca 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

Obliczanie czasu pracy oraz inne trudne zagadnienia przedstawimy Państwu na konkretnych przykładach i rysunkach, aby łatwo przełożyć na praktykę tę jedną z najtrudniejszych dziedzin prawa pracy.


Ewidencja czasu pracy po zmianach z 2019 roku w tym m.in.:
•    ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonować po zmianach z 2019 roku
•    czy godziny rozpoczynania i kończenia pracy trzeba wskazywać także przy ruchomym czasie pracy, albo wtedy gdy rozkład jest stały
•    jak można uprościć sobie obowiązek wskazywania godzin rozpoczynania i kończenia pracy
•    co to jest indywidualna teczka ewidencyjna czasu pracy i w jakiej formie należy ją prowadzić,
•    czy może być wspólna teczka dla kilku osób z oddzielnymi „koszulkami”,
•    czy można trzymać razem dokumentację urlopową i związaną z czasem pracy,
•    jak obecnie należy wykazywać w ewidencji dni wolne,
•    jak często należy drukować ewidencje czasu pracy do indywidualnej dokumentacji ewidencyjnej,
•    jakie dokumenty trzeba dołączać do ewidencji od 2019 roku,
•    czy do indywidualnej dokumentacji urlopowej należy obecnie drukować mailowe polecenia nadgodzin czy mailowe wnioski o ich odbiór,
•    czym się różni elektroniczne prowadzenie ewidencji czasu pracy od elektronicznego prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej,
•    uproszczona ewidencja czasu pracy,
•    jak obecnie ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy.

Lista obecności po zmianach z 1 stycznia 2019 r., w tym m.in.:
•    co powinno być na liście obecności,
•    czego nie wolno wykazywać na liście obecności,
•    ile czasu przechowywać listy obecności,
•    lista obecności a ewidencja czasu pracy (np. kiedy i pod jakimi warunkami lista obecności może „awansować” na ewidencję czasu pracy),
•    co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w zakresie tzw. książek (zeszytów) wyjść prywatnych.

Indywidualna dokumentacja urlopowa po zmianach z 1 stycznia 2019 r., w tym m.in.:
•    co powinniśmy umieszczać w dokumentacji urlopowej,
•    czy musimy umieszczać tam plany urlopów,
•    czy musimy drukować i umieszczać tam mailowe wnioski urlopowe,
•    co wynika ze stanowiska ministerstwa pracy.

Przechowywanie akt osobowych i ewidencji czasu pracy, w tym m.in.:
•    jaka jest pułapka z ewidencją czasu pracy, gdy skracamy z 50 do 10 lat okres przechowywania akt osobowych,
•    ile czasu trzeba przechowywać ewidencje czasu pracy pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 r.,
•    o czym informować pracowników w związku z nowym okresem przechowywania dokumentacji

Obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy, w tym m.in.:
•    na jaki odcinek czasowy należy sporządzić rozkład czasu pracy,
•    kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników,
•    czy – i kiedy – można zmienić rozkład czasu pracy,
•    jak po kolei należy planować czas pracy,
•    w jaki sposób obliczać godziny pracy w okresie rozliczeniowym,
•    jak obliczyć minimalną liczbę dni wolnych, jakie należy zapewnić,
•    kto musi tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy.


Jak nie naruszyć doby pracowniczej, w tym m.in.:
•    kiedy mamy do czynienia z naruszeniem doby pracowniczej,
•    jakie są skutki takiego naruszenia,
•    kiedy ruchomy czas pracy pozwala uniknąć naruszania doby i nadgodzin.


Gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym m.in.:
•    kiedy mogą powstać godziny nadliczbowe,
•    jak rozróżniać nadgodziny dobowe od średniotygodniowych,
•    jakie są sposoby rekompensaty poszczególnych nadgodzin,
•    jakie są terminy ich rekompensaty,
•    jakie są limity dotyczące godzin nadliczbowych.


Systemy i rozkłady czasu pracy,  tym m.in.:
•    jak planować czas pracy w systemie podstawowym lub równoważnym,
•    jak planować zadania w systemie zadaniowym,
•    jak można ustalić długość okresu rozliczeniowego w różnych systemach czasu pracy,
•    którym pracownikom nie można planować więcej niż 8 godzin pracy.


Jak planować dni wolne, w tym m.in.:
•    jak prawidłowo zapewnić dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
•    jak planować pracę w niedzielę,
•    czym się różni planowana praca w sobotę lub niedzielę od wezwania pracownika do pracy w wolną sobotę lub niedzielę (jakie obowiązki ma pracodawca w obu przypadkach).


Czas pracy niepełnoetatowców, w tym m.in.:
•    przeliczanie czasu pracy na niepełny etat,
•    jak wskazać w umowie niepełnoetatowca obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych wynagradzanych jak nadgodziny.


Czas pracy osób niepełnosprawnych, w tym m.in.
•    kiedy niepełnosprawny nabywa i traci obniżoną normę czasu pracy,
•    co to znaczy, że niepełnosprawny ma sztywny wymiar czasu pracy,
•    kiedy niepełnosprawny może pracować w nocy lub w nadgodzinach,
•    jak niższa norma wpływa na urlop niepełnosprawnego,
•    jak rozliczać czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciSzymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.

Opinie uczestników o prelegencie i szkoleniach:

 • ,,Komplet informacji w związku ze zmianami przepisów.”  Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • ,,Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Organizacja szkolenia jest na wysokim poziomie.”  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 • ,,Doskonałe materiały szkoleniowe, świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie i sposób przekazania wiedzy. Świetna atmosfera i komunikacja z uczestnikami.”  Twins Sp. z o.o.
 • ,,Szkolenie na najwyższym poziomie, wykładowca świetnie przygotowany.” Gmina Wrocław
 • ,,Bardzo duża porcja przydatnych informacji przekazanych w sposób przystępny i zrozumiały. Uzyskałam odpowiedzi na dodatkowe pytania.”  Ferrex Sp. z o.o.
 • ,,Z chęcią skorzystamy jeszcze raz z Państwa szkoleń!”  PGK Sp. z o.o.
 • „Super!”  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • ,,Przekaz bardzo jasny, ciekawy.”  About You.Pl Sp. z o.o.
 • ,,Bardzo dobre, zgodne z moimi oczekiwaniami, świetne materiały szkoleniowe. Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego.”  LS AIRPORT SERVICES S.A.
 • ,,Szkolenie bardzo profesjonalne. Jestem na drugim szkoleniu kadrowym w tej firmie. Z obydwu jestem bardzo zadowolona. Będę śledziła tematy kolejnych szkoleń.”  Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 14 Czerwca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 czerwca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka