Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

25
Stycznia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 25 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Planowanie, nadgodziny, dni wolne, odpoczynki, ewidencja, niepełnosprawni, niepełny etat.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W 2019 roku czekają nas duże zmiany w ewidencji czasu pracy:

 • będziemy musieli odnotowywać godzinę rozpoczęcia i kończenia pracy (dotąd wskazywaliśmy tylko liczbę godzin pracy na dobę), 
 • zmieni się zakres dokumentów dołączanych do kart ewidencji czasu pracy, 
 • być może trzeba też będzie oznaczać rodzaj planowanego dnia wolnego.  


A zatem jeszcze ważniejsze niż dotąd będzie prawidłowe sporządzanie rozkładów czasu pracy. Najlepiej zrobić to metodą kilku kolejnych kroków.
Aby prawidłowo zaplanować czas pracy, trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych kwestii, np.: normę i wymiar czasu pracy, dni wolne, okresy odpoczynku, pracę w nocy, dobę pracowniczą, systemy i rozkłady czasu pracy, okres rozliczeniowy…

Trzeba tu uważać na pomyłki, które mogą drogo kosztować. Pracodawca nie wprowadził ruchomego czasu pracy. Mimo to często polecał pracownikom przychodzić do pracy na wcześniejszą godzinę niż poprzedniego dnia. Naruszał tym samym dobę pracowniczą i generował liczne nadgodziny. Co może skutkować pozwami pracowników (byłych pracowników) o wynagrodzenie za nadgodziny.
Pracodawcy mają obecnie dość elastyczne narzędzia do planowania dni i godzin pracy, np. długie okresy rozliczeniowe i tzw. ruchomy czas pracy. Byle tylko poprawnie je zastosować.
Zapraszamy na szkolenie, aby na przykładach pomóc Państwu uporządkować proces planowania i ewidencjonowania czasu pracy oraz wykluczyć rozmaite błędy oraz pułapki.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 25 Stycznia 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

Obliczanie czasu pracy oraz inne trudne zagadnienia przedstawimy Państwu na konkretnych przykładach irysunkach, aby łatwo przełożyć na praktykę tę jedną z najtrudniejszych dziedzin prawa pracy.

Ewidencja czasu pracy po zmianach z 2019 roku w tym m.in.:

 • Ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonować po zmianach z 2019 roku
 • Jakie dokumenty trzeba dołączać do ewidencji od 2019 roku
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy
 • Jak obecnie ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy

Obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy po zmianach, w tym m.in.:

 • na jaki odcinek czasowy należy sporządzić rozkład czasu pracy,
 • kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników,
 • jak po kolei należy planować czas pracy,
 • w jaki sposób obliczać godziny pracy w okresie rozliczeniowym,
 • jak obliczyć minimalną liczbę dni wolnych, jakie należy zapewnić,
 • kto musi tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy.

Jak nie naruszyć doby pracowniczej, w tym m.in.:

 • kiedy mamy do czynienia z naruszeniem doby pracowniczej,
 • jakie są skutki takiego naruszenia,
 • kiedy ruchomy czas pracy pozwala uniknąć naruszania doby i nadgodzin.

Gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym m.in.:

 • kiedy mogą powstać godziny nadliczbowe,
 • jak rozróżniać nadgodziny dobowe od średniotygodniowych,
 • jakie są sposoby rekompensaty poszczególnych nadgodzin,
 • jakie są terminy ich rekompensaty,
 • jakie są limity dotyczące godzin nadliczbowych.

Na co zwrócić uwagę rozkładając czas pracy na dni i godziny w różnych systemach,  tym m.in.:

 • jak planować czas pracy w systemie podstawowym lub równoważnym,
 • jak planować zadania w systemie zadaniowym,
 • jak wyznaczać pracę w systemie zmianowym,
 • którym pracownikom nie można planować więcej niż 8 godzin pracy.

Jak planować dni wolne, w tym m.in.:

 • jak prawidłowo zapewnić dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • jak planować pracę w niedzielę,
 • czym się różni planowana praca w sobotę lub niedzielę od wezwania pracownika do pracy w wolną sobotę lub niedzielę (jakie obowiązki ma pracodawca w obu przypadkach).

Zakaz zatrudniania w handlu w niedzielę – kilka problemów praktycznych

Jak planować pracę w nocy

Czas pracy niepełnoetatowców, w tym m.in.:

 • przeliczanie czasu pracy na niepełny etat,
 • jak wskazać w umowie niepełnoetatowca obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych wynagradzanych jak nadgodziny,

Czas pracy osób niepełnosprawnych, w tym m.in.

 • kiedy niepełnosprawny nabywa i traci obniżoną normę czasu pracy,
 • co to znaczy, że niepełnosprawny ma sztywny wymiar czasu pracy,
 • kiedy niepełnosprawny może pracować w nocy lub w nadgodzinach,
 • jak niższa norma wpływa na urlop niepełnosprawnego,
 • jak rozliczać czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu.

 

 

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 25 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  18 stycznia  2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka