Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

18
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Marca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Planowanie, nadgodziny, dni wolne, odpoczynki, ewidencja, niepełnosprawni, niepełny etat.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zajmujesz się planowaniem grafiku czasu pracy? Prowadzisz ewidencję czasu pracy?

Jeśli zaplanowanie grafiku oraz prowadzenie ewidencji, tak by były zgodne z obowiązującym prawem, stanowią wyzwanie, to na naszym szkoleniu nauczymy Cię jak to robić sprawnie i prawidłowo. Dodatkowo przygotujemy Cię na nadchodzące zmiany, nie będą dla Ciebie zaskoczeniem, więc będziesz wykonywać rzetelnie i efektywnie swoją pracę.


Aby prawidłowo zaplanować czas pracy, trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych kwestii, np.: normę i wymiar czasu pracy, dni wolne, okresy odpoczynku, pracę w nocy, dobę pracowniczą, systemy i rozkłady czasu pracy, okres rozliczeniowy i wiele innych. Te wszystkie kwestie omówimy na szkoleniu.

Unikniesz pomyłek, niedomówień, konfliktów z pracownikami, czy działań niezgodnych z prawem, które mogą drogo kosztować
Przykład: Pracodawca nie wprowadził ruchomego czasu pracy. Mimo to często polecał pracownikom przychodzić do pracy na wcześniejszą godzinę niż poprzedniego dnia. Naruszał tym samym dobę pracowniczą i generował liczne nadgodziny, co może skutkować pozwami pracowników.
Pomożemy Ci uniknąć takich sytuacji. By to osiągnąć, zagadnienia z zakresu planowania czasu pracy przedstawimy na konkretnych przykładach i rysunkach, aby łatwo przełożyć na praktykę tę jedną z najtrudniejszych dziedzin prawa pracy.


Omówimy takie kwestie jak:
•    Doba pracownicza
•    Godziny nadliczbowe
•    Rozkładanie pracy w różnych systemach i zmianach
•    Planowanie dni wolnych
•    Zakaz zatrudniania w niedziele niehandlowe
•    Niepełny etat
•    Praca w nocy
•    Osoby niepełnosprawne


A także przedstawimy nadchodzące w 2019 roku zmiany. Co ma ulec modyfikacji?
•    będziemy musieli odnotowywać godzinę rozpoczęcia i kończenia pracy (dotąd wskazywaliśmy tylko liczbę godzin pracy na dobę),
•    zmieni się zakres dokumentów dołączanych do kart ewidencji czasu pracy,
•    być może trzeba też będzie oznaczać rodzaj planowanego dnia wolnego. 
Przygotuj się na te i inne nowelizacje.


Korzyści ze szkolenia:
•    poznasz wszystkie obowiązujące zasady przy planowaniu grafiku i ewidencji czasu pracy
•    nauczysz się sprawnego i logicznego planowania
•    unikniesz nieporozumień i chaosu
•    przygotujesz się na nadchodzące zmiany
•    będziesz działać zgodnie z prawem, unikniesz kar i pozwów
•    grafik i ewidencja czasu pracy staną się proste

Zapraszamy na szkolenie, aby na przykładach pomóc Państwu uporządkować proces planowania i ewidencjonowania czasu pracy oraz wykluczyć rozmaite błędy oraz pułapki.


Nie czekaj, zgłoś się już dziś i bądź ekspertem w swojej dziedzinie!
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 18 Marca 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

Obliczanie czasu pracy oraz inne trudne zagadnienia przedstawimy Państwu na konkretnych przykładach irysunkach, aby łatwo przełożyć na praktykę tę jedną z najtrudniejszych dziedzin prawa pracy.

Ewidencja czasu pracy po zmianach z 2019 roku w tym m.in.:

 • Ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonować po zmianach z 2019 roku
 • Jakie dokumenty trzeba dołączać do ewidencji od 2019 roku
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy
 • Jak obecnie ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy

Obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy po zmianach, w tym m.in.:

 • na jaki odcinek czasowy należy sporządzić rozkład czasu pracy,
 • kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników,
 • jak po kolei należy planować czas pracy,
 • w jaki sposób obliczać godziny pracy w okresie rozliczeniowym,
 • jak obliczyć minimalną liczbę dni wolnych, jakie należy zapewnić,
 • kto musi tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy.

Jak nie naruszyć doby pracowniczej, w tym m.in.:

 • kiedy mamy do czynienia z naruszeniem doby pracowniczej,
 • jakie są skutki takiego naruszenia,
 • kiedy ruchomy czas pracy pozwala uniknąć naruszania doby i nadgodzin.

Gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym m.in.:

 • kiedy mogą powstać godziny nadliczbowe,
 • jak rozróżniać nadgodziny dobowe od średniotygodniowych,
 • jakie są sposoby rekompensaty poszczególnych nadgodzin,
 • jakie są terminy ich rekompensaty,
 • jakie są limity dotyczące godzin nadliczbowych.

Na co zwrócić uwagę rozkładając czas pracy na dni i godziny w różnych systemach,  tym m.in.:

 • jak planować czas pracy w systemie podstawowym lub równoważnym,
 • jak planować zadania w systemie zadaniowym,
 • jak wyznaczać pracę w systemie zmianowym,
 • którym pracownikom nie można planować więcej niż 8 godzin pracy.

Jak planować dni wolne, w tym m.in.:

 • jak prawidłowo zapewnić dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • jak planować pracę w niedzielę,
 • czym się różni planowana praca w sobotę lub niedzielę od wezwania pracownika do pracy w wolną sobotę lub niedzielę (jakie obowiązki ma pracodawca w obu przypadkach).

Zakaz zatrudniania w handlu w niedzielę – kilka problemów praktycznych

Jak planować pracę w nocy

Czas pracy niepełnoetatowców, w tym m.in.:

 • przeliczanie czasu pracy na niepełny etat,
 • jak wskazać w umowie niepełnoetatowca obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych wynagradzanych jak nadgodziny,

Czas pracy osób niepełnosprawnych, w tym m.in.

 • kiedy niepełnosprawny nabywa i traci obniżoną normę czasu pracy,
 • co to znaczy, że niepełnosprawny ma sztywny wymiar czasu pracy,
 • kiedy niepełnosprawny może pracować w nocy lub w nadgodzinach,
 • jak niższa norma wpływa na urlop niepełnosprawnego,
 • jak rozliczać czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu.

 

 

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Marca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 14 marca  2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka