Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Lista płac 2020 z uwzględnieniem PIT-11, innych deklaracji podatkowych i kwot wolnych

31
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 31 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Lista płac 2020 z uwzględnieniem PIT-11, innych deklaracji podatkowych i kwot wolnych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników - zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego. Przybiera formę warsztatów. Wykładowca szczegółowo omówi zasady sporządzania listy płac za członków załogi w 2020 roku, uwzględniając najświeższe zmiany podatkowe. Wyjaśni, od kiedy i jakie stosować wskaźniki potrzebne do rozliczania wynagrodzeń: stawkę podatkową 17%, koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy 250 zł i 300 zł oraz ulgę miesięczną 43,76 zł miesięcznie. Opisze skale podatkowe i progresywne kwoty zmniejszające podatek za lata 2019 i 2020.  
Uczestnicy poznają również reguły korzystania w 2020 roku z nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”. Dowiedzą się, jak płatnicy je stosują, jak rozliczają młodych pracowników i zleceniobiorców na liście płac oraz, jaka dokumentacja się z tym wiąże. Szczegółowo zostanie omówiony projekt nowej informacji PIT-11.
Wykładowca zreasumuje też korekty przepisów dotyczące wynagrodzeń, jakie weszły w tym roku oraz przedstawi najciekawszy i najnowszy dorobek orzecznictwa oraz interpretacji urzędowych na temat naliczania płac.
Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 78,89 zł oraz "Kalendarz kadrowo-płacowy 2020" o wartości 34,90 zł.

 


Lista płac 2020 z uwzględnieniem PIT-11, innych deklaracji podatkowych i kwot wolnych

Szkolenie odbędzie się: 31 Stycznia 2020r.

Szkolenie jest przeznaczone dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników - zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1) Sporządzanie listy płac za członków załogi od 1.01.2020
•    obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%
•    podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy
•    skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku
•    naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców od nowego roku
STUDIUM PRZYPADKU:
-    rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku;
2) Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców od 1.01.2020
•    ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie)
•    utrata prawa do 50%-procentowych kosztów uzyskania przychodów
•    automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 r. (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia)
•    naliczanie i odprowadzanie składek od przychodów zwolnionych, obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”
•    pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych
•    zerowy PIT a informacja PIT-11 i roczne zeznania podatkowe
STUDIUM PRZYPADKU – omówienie razem z Uczestnikami:
-    wniosku o zaprzestanie stosowania zwolnienia „zerowy PIT”
-    projektu zmienionej informacji podatkowej o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
-    rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT;
3) Analiza i szczegółowe omówienie zmienionych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych mających obowiązywać w 2020 roku, dotyczących członków załogi
•    PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2
•    PIT 3 oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
•    PIT-4R roczna deklaracja płatników o zaliczkach na podatek dochodowy
•    PIT-8AR roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
•    IFT-1/IFT-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
4) Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.01.2020
•    u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego
•    definicja dodatku za staż
•    wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego
•    negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi)
STUDIUM PRZYPADKU:
-    przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż;
6) Rozliczanie listy płac za członków załogi uczestniczących w pracowniczych planach kapitałowych
•    wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK oraz terminy ich dokonywania
•    moment powstania przychodu uczestnika PPK z tytułu wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający
•    rozliczenie na liście płac pracownika, zleceniobiorcy i członka RN należących do PPK
•    rozliczenie na liście płac pracownika i zleceniobiorcy, należących do PPK i korzystających z nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”;
7) Ustalanie w 2020 roku kwot wolnych od dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
•    kwoty wolne pracowników-dłużników, podlegających opodatkowaniu PIT,
•    kwoty wolne pracowników-dłużników objętych zwolnieniem „zerowy PIT”
•    kwoty wolne pracowników-dłużników należących do PPK,
•    kwoty wolne zleceniobiorców-dłużników: opodatkowanych, korzystających ze zwolnienia „zerowy PIT” i będących członkami PPK;
8) Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS na temat świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń, m.in.
•    pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich
•    zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych
•    świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac
•    obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały SN z 2.02.3016; III UZP 18/15)
•    wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 31 Stycznia 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 25 stycznia 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka