Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Najtrudniejsze sprawy kadrowe dla przewoźników

30
Września

Miejscowość: Poznań
Adres: Taczaka 24
Miejsce szkolenia: Sala 29
Termin: 30 Września 2015
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Organizator

Kłopoty z rozliczaniem czasu pracy kierowców, wypłata zaległych ryczałtów za nocleg, spędzają sen z powiek firm wykonujących przewozy.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Branża transportowa co i rusz musi zmagać się z wieloma trudnościami. Nie dość, że przepisy ciągle się zmieniają, to ich zastosowanie wcale nie jest łatwe. Najwięcej trudności przysparza rozliczanie czasu pracy kierowców, które zostanie sprawdzone nie tylko przez ITD, ale także przez PIP. A ta druga inspekcja potrafi być równie wnikliwa i nakładać wysokie kary…

Tym bardziej że sprawdza również inne kwestie związane z zatrudnianiem kierowców, jak badania lekarskie, wypłatę należnych wynagrodzeń, w tym diet i ryczałtów. A tu mamy kolejne problemy. Od roku kierowcy mogą żądać wypłaty zaległych ryczałtów za nocleg w kabinie ciężarówki podczas międzynarodowych przewozów. Kwoty sięgają niebotycznych rozmiarów.

Jakby tego było mało w ostatnim czasie kolejne kraje zaczęły wprowadzać płacę minimalną dla zagranicznych pracowników. Zaczęło się od Niemiec, teraz kolej na Norwegię, a w kolejce jest Francja…

Jeśli nie wiesz, jak sobie z tym wszystkim poradzić, jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na najbardziej nurtujące Cię pytania, masz niepowtarzalna szansę skorzystać z tego.

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym!

Najtrudniejsze sprawy kadrowe dla przewoźników – płaca minimalna za granicą, ryczałty za nocleg oraz czas pracy kierowców pod kątem PIP


Najtrudniejsze sprawy kadrowe dla przewoźników

Szkolenie odbędzie się: 30 Września 2015r.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

 • przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne,
 • przedsiębiorców wykonujących transport drogowy,
 • osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracą kierowców,
 • pracowników kadry biurowej zajmujących się analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Płaca minimalna w wybranych krajach Unii:

 • sposoby naliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec,
 • wytyczne i interpretacje przepisów instytucji niemieckich w zakresie płacy minimalnej,
 • różnice między polskimi a niemieckimi przepisami w zakresie składników płacy minimalnej,
 • wprowadzenie płacy minimalnej w innych krajach (Norwegia, Francja).

2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy:

 • nowe wytyczne w zakresie badań kierowców,
 • skutki uchwały Sądu Najwyższego w zakresie ryczałtów za nocleg,
 • różnice w stosunku do kontroli ITD,
 • kontrola legalności zatrudnienia
 • kontrola wynagrodzeń za pracę,
 • zasady kontroli w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców,
 • dokumentacja wymagana podczas kontroli,
 • konsekwencje wykrytych naruszeń.

3. Rozliczanie czasu pracy kierowców:

 • harmonogramy czasu pracy dla kierowców,
 • pora nocna dla kierowcy,
 • dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym,
 • maksymalny planowany czas pracy dla kierowcy
 • ewidencja czasu pracy kierowców,
 • nieuzasadnione postoje kierowców,
 • przerwy na odpoczynek w czasie pracy i w czasie jazdy, czyli jak pogodzić przepisy kadrowe z drogowymi,
 • konsekwencje naruszenia doby pracowniczej przez kierowców,
 • rozkład, wymiar, system czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych,
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta,
 • rozliczenie pracy w dni wolne oraz delegacji,
 • rodzaje aktywności kierowcy zaliczane do czasu pracy
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej,
 • wynagrodzenie za czas dyżuru ,
 • najczęstsze i najbardziej kosztowne błędy przy rozliczaniu czasu pracy kierowców.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Bartłomiej Muc

Bartłomiej Muc

Bartłomiej Muc − założyciel i współwłaściciel Kancelarii Transportowej KOBEN, ekspert w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, wykładowca wielu renomowanych ośrodków szkoleniowych, autor licznych artykułów z zakresu czasu pracy kierowców. Zajmuje się obroną przewoźników przed niesłusznie nałożonymi karami przez polskie i zagraniczne służby kontrolne oraz przygotowuje firmy do kontroli służb kontrolnych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: Taczaka 24
Miejsce szkolenia: Sala 29
Termin: 30 Września 2015
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 576 zł + 23% VAT, kwota brutto: 708,48 zł..

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej firmy cena za jednego uczestnika 519 zł netto + 23% VAT, kwota brutto: 638,37 zł.z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka