Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Płatnik od podstaw - praktyczne warsztaty

23
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Płatnik od podstaw - praktyczne warsztaty

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem Płatnik, który służy do komunikacji Pracodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i jest niezbędnym programem do pracy w działach kadrowo-płacowych. Jako uczestnik nauczysz się podstawowych zasad obsługi oraz wymiany komunikacyjnej z ZUS. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętność samodzielnej pracy z programem Płatnik.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Płatnik od podstaw - praktyczne warsztaty

Szkolenie odbędzie się: 23 Sierpnia 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

1.    Instalowanie programu Płatnik oraz tworzenie bazy access
- tworzenie nowej bazy
- kopiowania i archiwizowanie dokumentów
- aktualizacja komponentów programu.
- wprowadzenie nowego płatnika


2.    Składki, jakie ujmujemy w programie Płatnik
- składka wypadkowa i jej wprowadzenie
- rodzaje składek i ich wartości oraz zasady wyliczania i opłacania


3.    Zasada tworzenie kartotek ubezpieczonych
- niezbędne wartości w kartotece Płatnika


4.    Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych
- zgłoszenie obowiązkowe i dobrowolne
-  korekta i zmiana dokumentów zgłoszeniowych
-  zgłoszenie członków rodziny
- tworzenie zestawów do wysyłki systemowej
- rodzaje wysyłek oraz sposoby potwierdzania.


5.    Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
- zasady prawidłowo wypełnionych raportów imiennych.
- ujmowanie przerw w opłacaniu składek społecznych
- raporty z zerowymi wartościami
- raporty po wyrejestrowaniu ubezpieczonego
- ręczne wyliczanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP
- korekty deklaracji rozliczeniowych

6.    Druk ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Agnieszka Reda

Agnieszka Reda

Pasjonatka dzielenia się wiedzą i doświadczeniem które zdobyła podczas ponad 15-letniej pracy w działach kadrowo-płacowych w dużych międzynarodowych korporacjach. W swoje pracy miała do czynienia z najróżniejszymi aspektami zastosowania uregulowań prawnych w praktyce. Zajmowała się naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem czasu pracy oraz rozliczeniami z ZUS i US. Uczestniczyła w procesie wdrażania systemów kadrowo-płacowych oraz rozliczania czasu pracy w różnych systemach. Aktualnie prowadząca szkolenia od ponad 10 lat. Ekspertka z tematów wynagrodzeń, czasu pracy i ubezpieczeń oraz podatku od osób fizycznych a także rozliczeń z ZUS.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 23 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 sierpnia 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka