Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków, umów cywilnoprawnych i wypłat z ZFŚS

26
Sierpnia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Termin: 26 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków, umów cywilnoprawnych i wypłat z ZFŚS w 2019r.z uwzględnieniem wpłat na PPK

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń. Szkolenie kierujemy zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają pracę w działach kadrowo-płacowych, jak też wszystkich innych osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę z tego obszaru.
Omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na podstawie konkretnych sytuacji przytaczanych przez prowadzącą. Praktyczna część szkolenia umożliwia uczestnikom zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potraceń na potencjalnych przypadkach i tym samym ułatwi zrozumienie specyfiki i złożoności tematu.
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:
"Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian"
"Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany"

 

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

 


 


Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków, umów cywilnoprawnych i wypłat z ZFŚS

Szkolenie odbędzie się: 26 Sierpnia 2019r.

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi i płacowymi oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1.    PODSTAWOWE INFORMACJE  ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM POTRĄCEŃ

 • pojęcie wynagrodzenia za pracę – czy wszystkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy stanowią wynagrodzenie i podlegają potrąceniom
 • definicja  „wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika”.
 • rodzaje elementów wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika a zajęcie wynagrodzenia – wyłączenia niepodlegające zajęciu
 • potrącenia z wynagrodzeń w przepisach prawa pracy – omówienie przepisów Kodeksu postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej w zakresie potraceń z wynagrodzenia i innych wierzytelności.
 • organy wykonawcze uprawnione  do zajęcia  wynagrodzenia za pracę i  innych wierzytelności
 • obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych w zakresie przekazywania szczegółowych informacji przesyłanych do komorników (terminy, kary, przewinienia),
 • informacje dotyczące przekazywania organom egzekucyjnym danych pracownika, w tym numerów kont bankowych a ustawa o ochronie danych osobowych,
 • co oznacza tytuł egzekucyjny a co tytuł wykonawczy ?
 • czy każdy tytuł wykonawczy stanowi podstawę do dokonania pomniejszenia wynagrodzenia dłużnika?


2.    POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 • odliczenie kwot wcześniej wypłaconych
 • obowiązkowe potrącenia  z wynagrodzenia pracownika

                 -alimenty , jako szczególny i uprzywilejowany rodzaj potrąceń
                 -otracenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego
                 -potracenie alimentacyjne na podstawie wyroku sądu opatrzonego tytułem  wykonawczym

 • pozostałe potrącenia  niealimentacyjne na podstawie tytułów wykonawczych
 • limity dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
 • szczególna ochrona wynagrodzenia pracownika i kwoty wolne od potrąceń w 2019r
 • wpłaty na PPK a kwota wolna od potrąceń w 2019r.
 • wpływ wypłaty w różnych terminach płatności na dokonywanie potrąceń komorniczych
 • zaliczki na wynagrodzenia udzielone pracownikowi a  potrącenia obowiązkowe
 • problematyka dokonywania potraceń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia pracownika

            - potrącenia na rzecz pracodawcy
            - potrącenia na rzecz osób trzecich
            - kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych z uwzględnieniem wpłat na PPK

 • zbieg tytułów w egzekucji komorniczej, administracyjnej i komorniczo-administracyjnej na podstawie o przykładów – jak postępować, obowiązki pracodawcy
 • wypłata zawyżonego, nienależnie wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia


3.    POTRACENIA Z ZASIŁKÓW FINANSOWANYCH Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

 • podstawy prawne dokonywania potrąceń z zasiłków
 • maksymalna kwota możliwa do potrącenia z zasiłku oraz kwoty wolne od potrąceń
 • potrącenia z zasiłków na prośbę pracownika
 • realizacja zajęć sądowych i innych tytułów wykonawczych z zasiłków czyli zbieg w potrąceniach z zasiłków
 • zasady dokonywania potrąceń, gdy za cześć miesiąca pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek


4.    POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

 • podstawy prawne dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę uzyskanego przez osobę fizyczną świadczoną w ramach umowy cywilnej ( umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski)
 • szczególne zasady dokonywania potrąceń, w przypadku gdy umowa zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania zleceniobiorcy
 • limity dokonywanych potrąceń i  kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia stanowiącego jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy a wpłaty na PPK


5.    PRZYKŁADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • ta cześć szkolenia przeznaczona jest na rozwiązywanie zadań, umożliwiających w praktyce wykorzystanie zdobytej na szkoleniu  wiedzy.
 • to również czas na zadawanie pytań i rozwiewanie wszelkich wątpliwości związanych z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń.
 • to również czas na wymianę doświadczeń

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 26 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 sierpnia 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka