Webinar  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym

20
Października

Termin: 20 Października 2020
Cena: 99 zł netto (121,77 zł brutto)

Godziny 10:00-11:15

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Program:
 
 
Najważniejsze zasady i najnowsze zmiany oraz kontrowersje związane z przetwarzaniem danych pracowników i kandydatów do pracy oraz zasady i bezpieczeństwo pracy zdalnej
 
 
1. Zakres danych osobowych pracowników, które pracodawca może lub musi przetwarzać
- zmiany w art. 22[1] Kodeksu Pracy,
- przykładowy wzór kwestionariusza osobowego z aktualnymi informacjami,
- podstawy prawne przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem,
- co zrobić z CV kandydata po zakończonej rekrutacji?
- Przetwarzanie wizerunku pracownika, czy i kiedy konieczna jest zgoda?
 
 
2. Pracodawca i dane osobowe pracownika w czasie epidemii
- specustawa covidowa, kompetencje GIS,
- stanowisko UODO w sprawie mierzenia temperatury pracownikom czy gościom firmy,
- jeśli mierzyć temperaturę ciała, to na jakich zasadach i co zrobić później z taką informacją,
- badanie na koronawirusa – klauzule informacyjne, oświadczenia pracowników, podstawy prawne
 
 
3. Obowiązki informacyjne pracodawcy
- klauzule informacyjne dla pracowników, w tym związane z ZFŚS,
- klauzule informacyjne (Polityki prywatności) dla kontrahentów, dla klientów
- monitoring wizyjny – informacja o monitoringu, regulamin monitoringu wizyjnego u pracodawcy
 
 
4. Dane szczególnej kategorii – dane „wrażliwe”
- przetwarzanie danych o karalności – kiedy dozwolone, a kiedy wykluczone?
- badanie trzeźwości pracowników – kontrowersje dotyczące kontroli w zakładzie pracy.
 
 
5. Bezpieczeństwo osobowe – działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora
- pisemne upoważnienia do przetwarzania danych – dla kogo i co to znaczy,
- zobowiązanie pracownika do przestrzegania zasad i przepisów ochrony danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych;
- formy przeszkolenia pracowników z praktycznych aspektów ochrony danych;
- broszura informacyjna dla pracownika z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 
 
6.Poufność i integralność danych osobowych
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony,
- przykłady incydentów ochrony danych i sposób postępowania z nimi,
- zakres odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych,
 
 
7.Zasady i bezpieczeństwo pracy zdalnej
- jak zorganizować pracę zdalną w firmie – checklista dla działów HR,
- porady UODO dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas pracy poza biurem,
- regulamin pracy zdalnej.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym

Szkolenie odbędzie się: 20 Października 2020r.

Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: Online
Miejsce szkolenia: Online
Termin: 20 Października 2020
Cena: 99 zł netto (121,77 zł brutto)

Co obejmuje cena

  •     45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  •     30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  •     Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  •     Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 99,00 zł  + 23% VAT,

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka