Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach

19
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 19 Marca 2018
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto)

Organizator

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach

Aby prawidłowo zaplanować czas pracy, trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych kwestii, np.: normę i wymiar czasu pracy, dni wolne, okresy odpoczynku, pracę w nocy, dobę pracowniczą, systemy i rozkłady czasu pracy, okres rozliczeniowy…

O błąd nietrudno. A przecież pomyłki związane z czasem pracy należą do najbardziej kosztownych. I to nawet jeśli pracodawca nie zdaje sobie z nich sprawy.

Przykład? Pracodawca nie wprowadził ruchomego czasu pracy. Mimo to często polecał pracownikom przychodzić do pracy na wcześniejszą godzinę niż poprzedniego dnia. Naruszał tym samym dobę pracowniczą i generował liczne nadgodziny. Gdyby pracownicy (np. po rozwiązaniu umowy) chcieli wystąpić o wynagrodzenie za takie nadgodziny, może to być dla firmy znacznie bardziej kosztowne niż ewentualne mandaty inspekcji pracy.

Po zmianach w przepisach z ostatnich lat pracodawcy mają nowe, elastyczniejsze narzędzia do planowania dni i godzin pracy. Przede wszystkim chodzi o dłuższe okresy rozliczeniowe i tzw. ruchomy czas pracy. Mogą one przynieść znaczne korzyści. Ale tylko pod warunkiem, że będą prawidłowo wprowadzone i mądrze stosowane. Inaczej zamiast korzyści mogą pojawić się kłopoty. Pół biedy, gdy skończy się tylko na wystąpieniu inspektora pracy…

Nie ma co jednak przesadnie straszyć. Kodeksowe przepisy o czasie pracy dają w wielu przypadkach pracodawcy spore pole manewru. Byle tylko poprawnie je zastosować.

Aby pomóc Państwu uporządkować proces planowania i rozliczania czasu pracy oraz wykluczyć rozmaite błędy oraz pułapki, przygotowaliśmy szkolenie pt.

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach.

Obliczanie czasu pracy oraz inne trudne zagadnienia chcemy pokazać Państwu na konkretnych miesiącach i na rysunkach, aby łatwo przełożyć na praktykę tę jedną z najtrudniejszych dziedzin prawa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Każdy uczestni szkolenia otrzyma w prezencie książkę

CZAS PRACY 2018


Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach

Szkolenie odbędzie się: 19 Marca 2018r.

Program

Godzina 10:00-16.00

Obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy po zmianach, w tym m.in.:

 • na jaki odcinek czasowy należy sporządzić rozkład czasu pracy,

 • kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników,

 • jak po kolei należy planować czas pracy,

 • w jaki sposób obliczać godziny pracy w okresie rozliczeniowym,

 • jak obliczyć minimalną liczbę dni wolnych, jakie należy zapewnić,

 • kto musi tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy.

Jak nie naruszyć doby pracowniczej, w tym m.in.:

 • kiedy mamy do czynienia z naruszeniem doby pracowniczej,

 • jakie są skutki takiego naruszenia,

 • kiedy ruchomy czas pracy pozwala uniknąć naruszania doby i nadgodzin.

Gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym m.in.:

 • kiedy mogą powstać godziny nadliczbowe,

 • jak rozróżniać nadgodziny dobowe od średniotygodniowych,

 • jakie są sposoby rekompensaty poszczególnych nadgodzin,

 • jakie są terminy ich rekompensaty,

 • jakie są limity dotyczące godzin nadliczbowych.

Na co zwrócić uwagę rozkładając czas pracy na dni i godziny w różnych systemach,  tym m.in.:

 • jak planować czas pracy w systemie podstawowym lub równoważnym,

 • jak planować zadania w systemie zadaniowym,

 • jak wyznaczać pracę w systemie zmianowym,

 • którym pracownikom nie można planować więcej niż 8 godzin pracy.

Jak planować dni wolne, w tym m.in.:

 • jak prawidłowo zapewnić dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,

 • jak planować pracę w niedzielę,

 • czym się różni planowana praca w sobotę lub niedzielę od wezwania pracownika do pracy w wolną sobotę lub niedzielę (jakie obowiązki ma pracodawca w obu przypadkach).

Zakaz zatrudniania w handlu w niedzielę – kilka problemów praktycznych, np.:

 • jakie są granice czasowe niedzieli na potrzeby zakazu lub np. przy rozliczaniu nadgodzin w niedzielę,

 • kogo obejmie zakaz i w jakim zakresie,

 • czy osoby objęte zakazem można wezwać w niedzielę np. z powodu awarii.

Jak planować pracę w nocy

Czas pracy niepełnoetatowców, w tym m.in.:

 • przeliczanie czasu pracy na niepełny etat,

 • jak wskazać w umowie niepełnoetatowca obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych wynagradzanych jak nadgodziny,

Czas pracy osób niepełnosprawnych, w tym m.in.

 • kiedy niepełnosprawny nabywa i traci obniżoną normę czasu pracy,

 • co to znaczy, że niepełnosprawny ma sztywny wymiar czasu pracy,

 • kiedy niepełnosprawny może pracować w nocy lub w nadgodzinach,

 • jak niższa norma wpływa na urlop niepełnosprawnego,

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 19 Marca 2018
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 580  zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 713,40 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 marca 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł + 23% VAT,  kwota brutto 651,90 zł  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę Czas pracy 2018.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach (KOPIA)
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Rozkład czasu pracy nadgodziny i dni wolne – ...

Warszawa, 30 Listopada -0001

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach

Czytaj więcej   »

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Rozkład czasu pracy nadgodziny i dni wolne – ...

Poznań, 21 Marca 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach

Czytaj więcej   »

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Rozkład czasu pracy nadgodziny i dni wolne – ...

Wrocław, 23 Marca 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne – na schematach

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka