Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych

09
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Moniuszk 1A
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CEDOZ
Termin: 09 Maja 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych w świetle prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowego w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami wysyłania pracownika w podróż służbową oraz jego rozliczania z czasu pracy, podatków i składek po powrocie po wykonaniu zadania.

Wykładowca przedstawi meandry przepisów prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych w tym temacie oraz najnowsze orzecznictwo i urzędowe interpretacje.

Problemy rozwiąże na konkretnych przykładach na tablicy.

Uczetsników prosimy o przyniesienie kalkulatorów. 


Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych

Szkolenie odbędzie się: 09 Maja 2016r.

Szkolenie jest adresowane do:

 • pracowników działów kadr i płac,
 • właścicieli małych firm. 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Definicja podróży służbowej pracowników, w tym kierowców

 • wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy,
 • realizacja tego zadania poza siedzibą zakładu pracy lub poza stałym miejscem pracy,
 • incydentalny, nadzwyczajny charakter z porównaniu ze standardowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę,
 • określenie podróży służbowej kierowcy;

2) Poprawne ustalanie miejsca pracy dla różnych grup pracowników

 • stacjonarne miejsce pracy – dla pracowników stacjonarnych,
 • obszarowe miejsce pracy – dla pracowników mobilnych,
 • ruchome miejsce pracy – dla robotników budowlanych,
 • kryteria prawidłowego wyznaczania miejsca pracy i granic rozpoczęcia podróży służbowej,
 • skutki nieprawidłowego określenie miejsca pracy w umowie o pracę;

3) Czas pracy w podróży służbowej oraz czas trwania delegacji

 • wyznaczanie chwili i miejsca początkowego oraz końcowego delegacji krajowej i zagranicznej,
 • zaliczanie do czasu pracy okresu przejazdu do miejscowości docelowej i z powrotem,
 • konsekwencje naruszenia norm odpoczynku w trakcie wyjazdu służbowego,
 • gwarancja wolnego dnia po późnym powrocie z delegacji,
 • sytuacja szczególne (kierowanie samochodem w trakcie delegacji, weekend czy choroba przypadjące w trakcie podróży służbowej, nieplanowany postój z powodu awarii auta);

4) Diety za czas krajowej i zagranicznej delegacji

 • zmniejszanie diet z racji czasu trwania wyjazdu służbowego,
 • określanie diet zagranicznych w podróży służbowej mającej kilka krajów docelowych (metoda szczegółowa),
 • zmniejszanie diet z tytułu bezpłatnego zapewnienia pracownikowi częściowego wyżywienia:
 • podstawa wymiaru zmniejszenia – pełna stawka dobowa diety (stanowisko resortu pracy),
 • podmiot zapewniający bezpłatnie częściowe wyżywienie - niekoniecznie pracodawca (np. zapewnienie śniadania w cenie za dobę hotelową, przez stronę zapraszającą),
 • posiłek profilaktyczny spożyty podczas delegacji a zmniejszanie diety z racji obiadu (stanowisko resortu pracy),
 • pomniejszanie diet z tytułu lunchu, brunchu, przekąski, poczęstunku czy podwieczorku,
 • kalkulacja diet podlegających podatkowi dochodowemu i składkom oraz wolnych od tych danin w razie bezpłatnego zapewnienia częściowego pożywienia,
 • zapewnienie bezpłatnie pracownikowi całodziennego pożywienia (brak diety),
 • ustalenie kwoty zwolnienia podatkowego i składkowego w razie zapewnienia pracownikowi całodziennego pożywienia (nowy wyrok NSA);

5) Refundacja kosztów przejazdu z delegacji krajowej i zagranicznej

 • kiedy pracownik może podrażać samochodem,
 • ustalanie zwrotów z tego tytułu,
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu to granica maksymalna;

6) Dojazdy miejscowe taksówką podczas krajowej i zagranicznej delegacji

 • ryczałt w podróży krajowy, oraz ryczałty dworcowy i dojazdowy w podróży zagranicznej,
 • zwrot pracownikowi faktycznych kosztów dojazdu miejscowego,
 • ustalanie zwolnienia podatkowego i składkowego z tego tytułu;

7) Zwrot kosztów noclegów

 • podstawowa zasada – zwrot faktycznych kosztów noclegu,
 • ryczałt w razie niemożności przedstawienia rachunku i jego ramy czasowe,
 • kierowca śpiący w kabinie tira z ryczałtem,
 • nocleg u znajomych czy rodziny,
 • ustalanie granic zwolnienia podatkowego i składkowego w razie zwrotu faktycznych kosztów, przekroczenia limitu noclegowego i ryczałtu;

8) Zwrot innych kosztów podróży

 • ubezpieczenia,
 • choroba w trakcie podróży,
 • materiały na prezentację i bilety wstępu;

9) Porównanie pracownika w podróży służbowej z:

 • pracownikiem podróżującym w ramach miejsca pracy,
 • pracownikiem przeniesionym służbowo,
 • pracownikiem delegowanym do pracy za granicę,
 • pracownikiem czasowo przesuniętym na inne miejsce pracy (oddelegowanym)
 • w aspekcie ulg podatkowych i składkowych im przysługujących;

10) Rozliczanie podróży służbowych

 • sporządzanie i wypełnianie druku „Polecenie wyjazdu służbowego”,
 • udzielenie zaliczki – kiedy obligatoryjne,
 • waluta zaliczki udzielanej na poczet wyjazdu zagranicznego,
 • zasady przeliczania kwoty zwracanej zaliczki po zakończeniu delegacji zagranicznej,
 • zasady ustalania wysokość kosztów podatkowych z tego tytułu w razie zaliczki udzielonej w walucie obcej;

11) Podróże innych osób

 • podróże służbowe przedsiębiorców i przysługująca im ulga podatkowa,
 • podróże służbowe zleceniobiorców i przysługujące mu ulgi podatkowa i składkowa,


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Renata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Moniuszk 1A
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CEDOZ
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 09 Maja 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 2 maja 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka