Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenia w 2019 r.–jak stosować nowe przepisy i rozwiązywać problemy

30
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 30 Maja 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Składki na ubezpieczenia w 2019 r.–jak stosować nowe przepisy i rozwiązywać problematyczne sytuacje

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Od 2019 roku płatnicy składek mają nowe zobowiązania wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Chodzi tu m.in. o przekazywanie do ZUS dokumentów ZUS RIA i ZUS RPA. Ten rok przyniósł też zmiany w zakresie opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli tzw. mały ZUS. Oprócz tego każdy ze specjalistów prowadzących rozliczenia zusowskie na co dzień musi rozstrzygać, jakim ubezpieczeniom podlegać będą nowe osoby w firmie, przekazywać comiesięczne raporty rozliczeniowe i wykazywać w nich składki za te osoby. Bardzo ważne są zarówno obowiązujące przepisy – ustawy i rozporządzenia, jak i interpretacje oraz stanowiska ZUS.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick -
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer
- powerbank


 


Składki na ubezpieczenia w 2019 r.–jak stosować nowe przepisy i rozwiązywać problemy

Szkolenie odbędzie się: 30 Maja 2019r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi, a w szczególności dookumentacją kadrową

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00.

Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1 stycznia 2019 r.)

 1. fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS)
 2. obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r.
 3. raport ZUS RIA i jego elementy
 4. nowy raport ZUS RPA, m.in. wykazywanie tzw. trzynastek, dodatków stażowych za okres choroby

Zmiany dotyczące opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą

 1. kto i na jakich zasadach może skorzystać z nowych uprawnień
 2. jak prawidłowo  ustalić podstawę wymiaru składek obowiązującą w 2019 r.

Składki za pracowników

 1. umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem
 2. umowy cywilnoprawne z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 3. umowy cywilnoprawne wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 4. definicja pracodawcy –  umowy w ramach grupy kapitałowej
 5. umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności – na jakie zagrożenia powinien zwrócić uwagę pracodawca
 6. przychody zwolnione ze składek – analiza najnowszych interpretacji ZUS i wnioski dla płatników składek
 7. odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
 8. rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy
 9. wynagrodzenie po zmarłym pracowniku

Składki za zleceniobiorców

 1. stawka wynagrodzenia godzinowego  a rozliczenia z ZUS-em,
 2. sposoby potwierdzania liczby godziny – praktyczne zapisy
 3. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem
 4. opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem rady nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów
 5. przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 6. wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania
 7. umowa z uczniem lub studentem – do kiedy nie naliczamy składek
 8. nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym

Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 1. osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 2. osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
 3. kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności

Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 1. różnice między umową o pracę a umową zlecenia (umową o świadczenie usług)
 2. jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich zapisów unikać
 3. korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym umowę zlecenia za umowę o pracę
 4. uprawnienia ZUS do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć

 1. jakie prace są dopuszczalne w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków
 2. jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich zapisów unikać, aby umowa nie została zakwestionowana
 3. konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS
 4. kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
 5. konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS

Składki za członków zarządu, rad nadzorczych

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 1. kiedy składki nie są opłacane
 2. zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP, nowa definicja pracownika

Rozliczenia z ZUS

 1. zasady rozliczania wpłat – na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
 2. dokumenty składane do ZUS
 3. złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia – konsekwencje w rozliczeniach z ZUS
 4. jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 5. dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia – sposób postępowania
 6. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 7. przedawnienie należności – obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 8. kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację

Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców związane z obowiązkami składkowymi płatników

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wieloletni pracownik Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Autor i współautor poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do jednostek terenowych ZUS. Trener z ponad 15-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Autor artykułów i porad ukazujących się na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 30 Maja 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 23 maja 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka