Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Świadectwa pracy, umowy terminowe, dokumentacja kadrowa

18
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 18 Stycznia 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Zmiany z 2016 i 2017, interpretacje, przykłady i wzory.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Świadectwa pracy, umowy terminowe, dokumentacja kadrowa – zmiany z 2016 i 2017, interpretacje, przykłady i wzory

 

Po kilku latach wreszcie został zniesiony obowiązek wydawania tzw. zbiorczych świadectw pracy po 24 miesiącach trwania umów terminowych w przypadku, gdy strony kontynuują zatrudnienie.

Jednak trzeba uważać na przepisy przejściowe, gdyż za niektóre umowy musimy wydać świadectwo w ciągu 6 miesięcy od wejścia nowych zasad.

Jak się w tym nie pogubić? Najlepiej wyjaśnić te zmiany na przykładach i schematach. Nie można też zapomnieć o nowym wzorze świadectwa pracy i zasadach jego wypełniania

Zmian w dokumentacji jest więcej. Pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników nie będą już mieli obowiązku posiadania regulaminów i funduszu socjalnego. Ale co z dotychczasowymi regulaminami? Co z środkami na funduszu socjalnym?

Kolejna rzecz: skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jak długo będziemy przechowywać akta, a jak długo dokumenty dołączane do ewidencji czasu pracy? A skoro mowa o ewidencji – jak rejestrować godziny pracy zleceniobiorcy?

To tylko niektóre zmiany i to wyłącznie z 2017 roku…

A przecież jest też wiele zmian, które weszły w życie w 2016 r., ale do dziś powodują wątpliwości. Przede wszystkim limity umów terminowych („33” i „3”), a także nowe okresy wypowiedzenia. Cały czas pojawiają się w tym zakresie nowe interpretacje. Najlepiej wyjaśnić to wszystko na przykładach i schematach.

Przy okazji chcemy wyjaśnić też kilka kwestii związanych z dokumentacją, które nie zmieniły się, a jednak powodują problemy – np. co do przyczyny wypowiedzenia (choć ta akurat kwestia być może zmieni się – jeśli wprowadzony zostanie obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia także przy umowach terminowych).

Dlatego zapraszam serdecznie na praktyczne szkolenie Świadectwa pracy, umowy terminowe, dokumentacja kadrowa – zmiany z 2016 i 2017, interpretacje, przykłady i wzory

Dzięki poradom i przykładom bazującym na tekstach naszych autorów m.in. z inspekcji pracy pomogę Państwu zastosować w praktyce nowe przepisy, a także uniknąć błędów przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.


Świadectwa pracy, umowy terminowe, dokumentacja kadrowa

Szkolenie odbędzie się: 18 Stycznia 2017r.

Program

Szkolenie odbędzie w godz.  10:00-16:00

   1. Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych – po zmianach z 2017 r., w tym m.in.:

 • Kiedy wydać świadectwa za umowy terminowe trwające 1 stycznia 2017 r
 • Kiedy wydać świadectwa za umowy zakończone przed 1 stycznia 2017 r., jeśli dotąd nie wydano za nie świadectw
 • Kiedy wydać świadectwo jeśli po umowie terminowej zawarto umowę na czas nieokreślony
 • Czy trzeba wydawać świadectwo pracy w przypadku krótkiej przerwy w zatrudnieniu
 • Czy można (trzeba) uwzględnić w nowym świadectwie umowy za które kiedyś wystawiono już świadectwo pracy

    2. Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy po zmianach z 2017 r. w różnych przypadkach z praktyki (z uwzględnieniem nowego wzoru), w tym m.in.

 • Jaki zapisać tryb zwolnienia w świadectwie pracy (prawidłowe wskazanie odpowiednich przepisów w różnych przypadkach
 • Jak prawidłowo wskazać dzień nawiązania stosunku pracy
 • Jak prawidłowo wskazuje się informacje „chorobowe” i czy w razie ich braku zostawia się wolne miejsce, czy wpisuje się „nie dotyczy”
 • Jak odnotować informacje dotyczące dodatkowych uprawnień pracownika
 • Jak wyszczególniać różne okresy zatrudnienia

   3. Limity umów na czas określony („33” i „3”) po zmianach z 2016 r., w tym m.in.:

 • Ile umów można zawrzeć i na jak długo
 • Co się stanie w przypadku naruszenia limitów
 • W jakim stopniu obecne limity obejmują umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.
 • Jakich umów nie dotyczą limity
 • Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, by umowa nie była limitowana,
 • Jak prawidłowo sformułować zapisy umowy na zastępstwo
 • Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny

   4. Rozwiązywanie umów terminowych po zmianach z 2016 r., w tym m.in.:

 • W jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo – dawniej i po zmianach
 • Czy (i na jakich zasadach) można obecnie wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym
 • W jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach
 • Kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,
 • Kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity)
 • W jakich przypadkach aneks oznacza zawarcie nowej umowy,
 • W jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej
 • Co się zmieniło, jeśli chodzi o zwolnienie pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia

   5. Wybrane problemy z prowadzeniem akt osobowych po zmianach z 2017 r., w tym m.in.

 • Czy dany dokument trzeba przechowywać w aktach osobowych czy nie i w jakiej części
 • Ile czasu trzeba przechowywać akta osobowe i w jakich warunkach
 • Ile czasu przechowywać dokumenty dołączane do ewidencji czasu pracy

   6. Wybrane problemy z dokumentacją związaną z czasem pracy, w tym m.in.

 • Ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonowa
 • Lista obecności a ewidencja czasu praca
 • Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy po 1 stycznia 2017 r.

   7. Wybrane problemy z rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym m.in.:

 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Wybrane problemy z pismem rozwiązującym umowę bez wypowiedzenia (z winy pracownika lub bez winy pracownika)

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Warszawa
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Stycznia 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 stycznia 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka