Webinar  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy cywilnoprawne 2021

01
Marca

Termin: 01 Marca 2021
Cena: 259 zł netto (318,57 zł brutto)

Godziny 9:30-13:45 / Paweł Ziółkowski

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Program:
 

1. Jak konstruować umowy cywilnoprawne

a) Umowa zlecenia

b) Umowa o dzieło

c) Kontrakt menedżerski

d) Powołanie do zarządu lub rady nadzorczej

e) Umowy przenoszące prawa autorskie – aktualne interpretacje podatkowe

f) Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej

 

2. Język i waluta umowy

 

3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

 

4. Umowa zlecenia a umowa o pracę

a) Podobieństwa i różnice miedzy umowami

b) Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy

c) Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia

 

5. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

a) Rezultat i należyte staranie

b) Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło

c) Jakie zapisy dają szansę na wybronienie umowy o dzieło przed ZUS

 

6. Kontrakt menedżerski a umowa zlecenia

 

7. Wynagrodzenia i inne świadczenia

a) Zasady ustalania wynagrodzeń

b) Świadczenia na rzecz wykonawców umów

c) Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa

d) Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy

e) Należności z tytułu podróży służbowych

f) Świadczenia BHP

 

8. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

a) Wysokość minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych

b) Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i poza nią

c) Przyjmujący zlecenie i świadczący usługi

d) Ewidencja godzin przy zleceniu

e) Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń

f) Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia

g) Czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia

 

9. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

a) Przychody i koszty podatkowe

b) Umowy opodatkowane ryczałtowo:

· Konkursy

· Umowy do 200 zł

· Umowy z cudzoziemcami

c) Świadczenia wolne od podatku

d) Rozliczanie honorariów autorskich

e) Zerowy PIT

 

10. Składki ZUS

a) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców

b) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych

· Kilka umów zleceń

· Umowa zlecenia a umowa o pracę

· Umowa zlecenia a działalność gospodarcza

· Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą

· Umowa zlecenia z uczniem lub studentem do lat 26

c) Oświadczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika

d) Weryfikacja ZUS

e) Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

f) Kiedy ZUS podważy umowę o dzieło

g) Na jakich zasadach składki odprowadzają członkowie zarządów i rad nadzorczych

h) Zwolnienia od składek

 

11. Podatkowe skutki korekty składek ZUS

 

12. Zajęcia komornicze

 


Umowy cywilnoprawne 2021

Szkolenie odbędzie się: 01 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

prawnik, publicysta, trener, wykładowca od lat zajmujący się tematyką prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie, właściciel firmy: Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego. Autor ponad 7000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 01 Marca 2021
Cena: 259 zł netto (318,57 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 259,00 zł  + 23% VAT,
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka