Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy terminowe

29
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 29 Września 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadza wiele zmian dotyczących umów terminowych.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Umowy terminowe – po 22 lutego 2016 r.

 

Wielka nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadza wiele zmian dotyczących umów terminowych, m.in. dwa limity dotyczące umów na czas określony: limit liczby takich umów i długości ich trwania. Po zmianach pracodawca będzie mógł zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony (póki co limit ten wynosi 2 lata), a łączny okres trwania tych umów nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Uwaga: nowe limity obejmą także umowy zawierane przed dniem wejścia w życie zmian. Dlatego warto już teraz zapoznać się z ich „działaniem” i odpowiednio zaplanować zawieranie następnych umów. Warto też sprawdzić, którym obecnie zawieranym umowom grozi przekształcenie w umowy na czas nieokreślony.

Rewolucja obejmie także m.in. zasady dotyczące wypowiadania umów terminowych. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony będą zależały wyłącznie od stażu pracy – a ich długość będzie taka, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Ale pewne odrębne regulacje pozostaną. Dobrze też sprawdzić przepisy przejściowe – tzn. na jakich zasadach po zmianach można będzie wypowiedzieć obecnie zawierane umowy terminowe.

Długość trwania umów na czas określony i ich wypowiadanie to tylko dwa z bardzo wielu problemów z umowami terminowymi. Innym przykładem jest np. dylemat kiedy i jak wydawać świadectwa pracy za umowy terminowe. Obowiązujące od kilku lat przepisy nakazują robić to po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z umów terminowych. Ale są wyjątki od tej zasady. Poza tym, problem powstaje, gdy po umowie terminowej jest bezterminowa. Albo, gdy pracodawca wydaje świadectwo za umowy terminowe zawarte jeszcze w starym stanie prawny.

Inne dylematy to:

  • Jak przenieść urlop na kolejną umowę
  • Jak prawidłowo zakończyć umowę terminową
  • Co zapisać w umowie terminowej
  • Jak rozliczyć czas pracy lub urlop, gdy zatrudnienie ustaje w połowie roku lub w trakcie okresu rozliczeniowego

O tym wszystkim można dowiedzieć się na szkoleniu „Umowy terminowe – po 22 lutego 2016 r.”

Zapraszamy do zapoznania się z programem.


Umowy terminowe

Szkolenie odbędzie się: 29 Września 2015r.

Program

Program szkolenia

Zawarcie umowy na czas określony, w tym m.in.:

- ile umów będzie można zawrzeć i na jak długo,

- co się stanie w przypadku naruszenia limitów,

- w jakim stopniu nowe limity obejmą umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.,

- kogo nie będą dotyczyły nowe limity,

- jakie nowe wymogi formalne będzie trzeba spełnić,

- jak prawidłowo sformułować zapisy umowy na zastępstwo,

- kiedy można będzie ponownie zawrzeć umowę na okres próbny.

Rozwiązywanie umów terminowych, w tym m.in.:

- w jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo – dotychczas i po zmianach,

- czy (i na jakich zasadach) będzie można po zmianach wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym,

- w jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach

- kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,

- kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity),

- w jakich przypadkach aneks będzie oznaczał zawarcie nowej umowy,

- w jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej,

- co się zmieni, jeśli chodzi o zwolnienie pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia,

- kiedy można będzie wypowiedzieć warunki umowy terminowej,

- kiedy upływa połowa okresu wypowiedzenia (nowe stanowisko ministerstwa pracy).

Umowy terminowe a urlop, w tym m.in.:

- kiedy i jak można przenieść urlop na kolejną umowę o pracę,

- jakie są skutki braku porozumienia o przeniesieniu urlopu,

- jak oznaczyć przeniesiony urlop w świadectwie pracy,

- rozwiązanie umowy w trakcie roku – jak liczyć urlop w różnych przypadkach z praktyki.

Umowy terminowe, a czas pracy, w tym m.in.:

- rozpoczęcie lub zakończenie pracy w połowie okresu rozliczeniowego – jak planować i rozliczać czas pracy.

Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych, w tym m.in.:

- co zapisać w świadectwie pracy w przypadku rozwiązania umowy terminowej,

- co grozi za niewydanie świadectwa w terminie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów,

- jak wydawać świadectwa, jeśli po umowie terminowej strony zawarły umowę bezterminową,

- jak wydawać świadectwa pracy w przypadku, gdy część umów zawarto pod rządami starych przepisów,

- jakie są nowe interpretacje urzędowe w sprawie świadectw pracy.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon  Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Warszawa
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 29 Września 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 września  2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Umowy terminowe
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy terminowe

Katowice, 29 Października 2015

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadza wiele zmian dotyczących umów terminowych.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka