Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy terminowe

18
Listopada

Miejscowość: Poznań
Adres: Poznań
Miejsce szkolenia: Poznań
Termin: 18 Listopada 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadza wiele zmian dotyczących umów terminowych.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Umowy terminowe – po 22 lutego 2016 r.

 

Wielka nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadza wiele zmian dotyczących umów terminowych, m.in. dwa limity dotyczące umów na czas określony: limit liczby takich umów i długości ich trwania. Po zmianach pracodawca będzie mógł zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony (póki co limit ten wynosi 2 lata), a łączny okres trwania tych umów nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Uwaga: nowe limity obejmą także umowy zawierane przed dniem wejścia w życie zmian. Dlatego warto już teraz zapoznać się z ich „działaniem” i odpowiednio zaplanować zawieranie następnych umów. Warto też sprawdzić, którym obecnie zawieranym umowom grozi przekształcenie w umowy na czas nieokreślony.

Rewolucja obejmie także m.in. zasady dotyczące wypowiadania umów terminowych. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony będą zależały wyłącznie od stażu pracy – a ich długość będzie taka, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Ale pewne odrębne regulacje pozostaną. Dobrze też sprawdzić przepisy przejściowe – tzn. na jakich zasadach po zmianach można będzie wypowiedzieć obecnie zawierane umowy terminowe.

Długość trwania umów na czas określony i ich wypowiadanie to tylko dwa z bardzo wielu problemów z umowami terminowymi. Innym przykładem jest np. dylemat kiedy i jak wydawać świadectwa pracy za umowy terminowe. Obowiązujące od kilku lat przepisy nakazują robić to po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z umów terminowych. Ale są wyjątki od tej zasady. Poza tym, problem powstaje, gdy po umowie terminowej jest bezterminowa. Albo, gdy pracodawca wydaje świadectwo za umowy terminowe zawarte jeszcze w starym stanie prawny.

Inne dylematy to:

  • Jak przenieść urlop na kolejną umowę
  • Jak prawidłowo zakończyć umowę terminową
  • Co zapisać w umowie terminowej
  • Jak rozliczyć czas pracy lub urlop, gdy zatrudnienie ustaje w połowie roku lub w trakcie okresu rozliczeniowego

O tym wszystkim można dowiedzieć się na szkoleniu „Umowy terminowe – po 22 lutego 2016 r.”

Zapraszamy do zapoznania się z programem.


Umowy terminowe

Szkolenie odbędzie się: 18 Listopada 2015r.

Program

Program szkolenia

Zawarcie umowy na czas określony, w tym m.in.:

- ile umów będzie można zawrzeć i na jak długo,

- co się stanie w przypadku naruszenia limitów,

- w jakim stopniu nowe limity obejmą umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.,

- kogo nie będą dotyczyły nowe limity,

- jakie nowe wymogi formalne będzie trzeba spełnić,

- jak prawidłowo sformułować zapisy umowy na zastępstwo,

- kiedy można będzie ponownie zawrzeć umowę na okres próbny.

Rozwiązywanie umów terminowych, w tym m.in.:

- w jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo – dotychczas i po zmianach,

- czy (i na jakich zasadach) będzie można po zmianach wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym,

- w jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach

- kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,

- kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity),

- w jakich przypadkach aneks będzie oznaczał zawarcie nowej umowy,

- w jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej,

- co się zmieni, jeśli chodzi o zwolnienie pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia,

- kiedy można będzie wypowiedzieć warunki umowy terminowej,

- kiedy upływa połowa okresu wypowiedzenia (nowe stanowisko ministerstwa pracy).

Umowy terminowe a urlop, w tym m.in.:

- kiedy i jak można przenieść urlop na kolejną umowę o pracę,

- jakie są skutki braku porozumienia o przeniesieniu urlopu,

- jak oznaczyć przeniesiony urlop w świadectwie pracy,

- rozwiązanie umowy w trakcie roku – jak liczyć urlop w różnych przypadkach z praktyki.

Umowy terminowe, a czas pracy, w tym m.in.:

- rozpoczęcie lub zakończenie pracy w połowie okresu rozliczeniowego – jak planować i rozliczać czas pracy.

Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych, w tym m.in.:

- co zapisać w świadectwie pracy w przypadku rozwiązania umowy terminowej,

- co grozi za niewydanie świadectwa w terminie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów,

- jak wydawać świadectwa, jeśli po umowie terminowej strony zawarły umowę bezterminową,

- jak wydawać świadectwa pracy w przypadku, gdy część umów zawarto pod rządami starych przepisów,

- jakie są nowe interpretacje urzędowe w sprawie świadectw pracy.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon  Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: Poznań
Miejsce szkolenia: Poznań
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Listopada 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 10 listopada  2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy

Poznań, 03 Grudnia 2015

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Praktyczne konsekwencje nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasada zatrudniania.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka