Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Urlopy pracowników-udzielanie,proporcje,praktyka

14
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Siedziba Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
Termin: 14 Maja 2015 - 12 Maja 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Okolicznościowe, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, wychowawcze i tzw. „zwolnienia na dziecko” - problemy z praktyki, praktyczne rady

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Urlopy pracowników

– udzielanie, liczenie proporcji, problemy z praktyki

 

Udzielanie czy obliczanie urlopów na pozór nie wydaje się trudne. A jednak praktyka pokazuje, że w tej dziedzinie prawa pracy jest bardzo wiele błędów. Diabeł tkwi bowiem w szczegółach.

Na przykład urlop proporcjonalny. Niby nic trudnego: mnożymy przez odpowiedni ułamek i wynik zaokrąglamy w górę. Ale przecież mogą być dwie proporcje: do okresu zatrudnienia i do ułamka etatu. Którą przyjąć najpierw

Z urlopem proporcjonalnym jest wiele kłopotów. Na przykład jak liczyć proporcję, gdy wymiar etatu zmienia się w połowie miesiąca, albo gdy pracownik jest zatrudniony równolegle u dwóch pracodawców (lub u jednego pracodawcy ale na podstawie dwóch umów o pracę).

Czasem powstaje nawet dylemat, czy w ogóle liczyć proporcję – np. wtedy, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo nie ma wpisanej daty końcowej, ale pracodawca przewiduje, że zastępowany wkrótce wróci.

Urlop proporcjonalny to nie wszystko. Wiele problemów przysparza obliczanie urlopu w pierwszym roku pracy lub dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego.

Wiele błędów pojawiających się w praktyce dotyczy też uzgadniania i planowania urlopów, udzielania urlopów zaległych czy urlopu na żądanie.

Tego typu kwestie najlepiej wyjaśniać na konkretnych przykładach. Dlatego przygotowaliśmy specjalne szkolenie, które ukazuje urlopy od strony praktycznej:

„Urlopy pracowników – udzielanie, liczenie proporcji, problemy z praktyki”.

Chcielibyśmy wyjaśnić nie tylko wszelkie wątpliwości związane z urlopami wypoczynkowymi, ale także rozstrzygnąć wybrane kwestie dotyczące urlopów:

 • okolicznościowych,
 • macierzyńskich,
 • rodzicielskich,
 • ojcowskich,
 • wychowawczych
 • i tzw. „zwolnienia na dziecko”.

Stawiamy sobie za cel, aby zamiast teoretycznych rozważań ukazać Państwu praktyczne sposoby i ścieżki postępowania. Tak, aby pomóc nie tylko prawidłowo rozliczać i udzielać urlopów, ale także by robić to sprawnie, według korzystnych procedur.


Urlopy pracowników-udzielanie,proporcje,praktyka

Szkolenie odbędzie się: 14 Maja 2015r.

Program

1.Urlop w pierwszym roku pracy, w tym m.in.:

 • od kiedy przysługuje prawo do pierwszego urlopu
 • czy można udzielać urlopu „na kredyt”
 • jak obliczać pierwszy urlop i czy go zaokrąglać,
 • co z urlopem, gdy pracownik przepracował niepełny miesiąc,
 • na czym polega zasada sumowania okresów zatrudnienia w pierwszym roku pracy w celu obliczania miesięcy pierwszego urlopu,
 • w jaki sposób „pierwszy urlop” przechodzi na kolejny rok i jak się przedawnia.

 

2.Ustalanie wymiaru urlopu, w tym m.in.:

 • co to znaczy, że urlop liczy się w dniach, ale udziela się go w godzinach
 • co się wlicza do stażu urlopowego,
 • w jaki sposób zaliczać okresy studiów i co je dokumentuje,
 • co się dzieje w przypadku, gdy pracownik dostarczy dokument z dużym opóźnieniem ,
 • jak udzielać 6 dni urlopu uzupełniającego i czy zmniejszać go proporcjonalnie do okresu pracy w ciągu roku lub do wymiaru etatu,
 • czy w przypadku, gdy pracownik nabędzie prawo do 26 dni urlopu, należy.

 

3.Plan urlopów i wnioski urlopowe, w tym m.in.:

 • co to znaczy, że trzeba uzgodnić z pracownikiem termin udzielenia urlopu,
 • kiedy pracownik może narzucić termin udzielenia urlopu,
 • w jakich przypadkach pracodawca może jednostronnie udzielić pracownikowi urlopu,
 • jak może wyglądać plan urlopów i które rodzaje urlopu należy w nim uwzględnić.

 

4.Urlop na żądanie, w tym m.in.:

 • w jaki sposób pracownik może zgłosić żądanie urlopu,
 • do kiedy może to zrobić,
 • jak udzielać niewykorzystanego urlopu na żądanie z poprzedniego roku,
 • w jaki sposób przedawnia się urlop na żądanie,
 • czy urlop na żądanie przelicza się na godziny.

 

5.Urlop zaległy, w tym m.in.:

 • co grozi pracodawcy za nieudzielanie urlopów w terminie,
 • jak skłonić pracowników do wykorzystania zaległych urlopów,
 • w jaki sposób przedawniają się urlopy.

 

6.Urlop proporcjonalny do okresu pracy w ciągu roku i do wymiaru etatu, w tym m.in.:

 • jak liczyć urlop proporcjonalny do wymiaru etatu (i jak udzielać urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu),
 • jak liczyć urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ciągu roku,
 • co zrobić, gdy u poprzedniego pracodawcy pracownik wykorzystał za dużo urlopu,
 • jak liczyć urlop, gdy wymiar etatu zmienia się w połowie miesiąca,
 • jak obliczać urlop w przypadku, gdy pracownik pracuje równolegle u 2 pracodawców, albo u 1 pracodawcy ale na podstawie 2 odrębnych umów o pracę,
 • jak udzielać urlopu w przypadku umowy na zastępstwo, gdy pracodawca przewiduje datę powrotu osoby zastępowanej, ale data ta nie wynika z umowy o pracę.

 

7.Porozumienie przenoszące urlop do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy o pracę, w tym m.in.:

 • jaką formę powinno mieć porozumienie,
 • czy może ono być dorozumiane,
 • co się dzieje w przypadku, gdy strony spóźniły się z zawarciem takiego porozumienia

 

8.Urlop w świadectwie pracy, w tym m.in.:

 • w jaki sposób oznaczyć urlop i ekwiwalent urlopowy w świadectwie,
 • które rodzaje urlopów należy odnotować – i w którym punkcie,
 • czy zaznaczać fakt przeniesienia urlopu na kolejną umowę.

 

9.Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop

 • obliczanie wynagrodzenia urlopowego – przy różnych składnikach wynagrodzenia,
 • obliczanie ekwiwalentu za urlop.

 

10.Dodatkowy urlop niepełnosprawnego, w tym m.in.:

 • kiedy pracownik nabywa i traci prawo do dodatkowego urlopu,
 • kiedy i w jaki sposób dodatkowy urlop zmniejsza się proporcjonalnie.

 

11.2 dni zwolnienia „na dziecko”

 

12.Urlopy okolicznościowe – wybrane problemy
 

13.Wybrane problem z udzielaniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, w tym m.in.:

 • wniosek o urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski
 • ochrona przed zwolnieniem w trakcie ww. urlopów.

 

14.Wybrane problemy z udzielaniem urlopów wychowawczych, w tym m.in.:

 • wniosek o urlop wychowawczy
 • obniżenie etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego – stanowisko ministerstwa pracy.

Szczegółowych informacji udziela:

Izabela Staszkiewicz-Wąs

organizator szkolenia
tel.: 785 88 41 13
email: [email protected]


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Siedziba Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.   
Termin: 14 Maja 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  7 maja 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

 

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka