Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Warsztaty tworzenia rozkładów (grafików) czasu pracy

20
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Warsztaty tworzenia rozkładów (grafików) czasu pracy.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Aby dobrze zaplanować czas pracy, trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych kwestii, np.: normę i wymiar czasu pracy, dni wolne, okresy odpoczynku, pracę w nocy, dobę pracowniczą, systemy i rozkłady czasu pracy, okres rozliczeniowy…
Pracodawcy mają obecnie dość elastyczne narzędzia do planowania dni i godzin pracy, np. długie okresy rozliczeniowe i tzw. ruchomy czas pracy. Ale pod warunkiem, że prawidłowo je zastosujemy.
Jak zaplanować czas pracy, aby:

  • nie popełnić żadnego błędu i zarazem
  • żeby zrobić to maksymalnie korzystnie dla pracodawcy?

Nie da się tego wytłumaczyć w teorii. Dlatego proponujemy szkolenie typu warsztatowego. Będziemy pracować na realnych przykładach – dobrych i złych – rozwiązań w rozkładach czasu pracy.
A następnie możemy wziąć „na warsztat” Państwa przykładowe rozkłady czasu pracy. Omówimy nie tylko ich poprawność, ale także wspólnie zastanowimy się, co jeszcze można ulepszyć, by rozkład maksymalnie odpowiadał potrzebom zakładu.
Gwarantujemy małe grupy i pomoc we wszelkich kwestiach związanych z planowaniem czy ewidencjonowaniem czasu pracy.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:  "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 79,89 zł.


 


Warsztaty tworzenia rozkładów (grafików) czasu pracy

Szkolenie odbędzie się: 20 Marca 2020r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

I. Zasady tworzenia rozkładów – z dobrymi i złymi przykładami z praktyki

1. Obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy, w tym m.in.
:
•    na jaki odcinek czasowy należy sporządzić rozkład czasu pracy,
•    kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników,
•    czy – i kiedy – można zmienić rozkład czasu pracy,
•    jak po kolei należy planować czas pracy,
•    w jaki sposób obliczać godziny pracy w okresie rozliczeniowym,
•    jak obliczyć minimalną liczbę dni wolnych, jakie należy zapewnić,
•    kto musi tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy.
2. Jak nie naruszyć doby pracowniczej, w tym m.in.:
•    kiedy mamy do czynienia z naruszeniem doby pracowniczej,
•    jakie są skutki takiego naruszenia,
•    kiedy ruchomy czas pracy pozwala uniknąć naruszania doby i nadgodzin.
3. Gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym m.in.:
•    kiedy mogą powstać godziny nadliczbowe,
•    jak rozróżniać nadgodziny dobowe od średniotygodniowych,
•    jakie są sposoby rekompensaty poszczególnych nadgodzin,
•    jakie są terminy ich rekompensaty,
•    jakie są limity dotyczące godzin nadliczbowych.
4. Systemy i rozkłady czasu pracy,  tym m.in.:
•    jak planować czas pracy w systemie podstawowym lub równoważnym,
•    jak planować zadania w systemie zadaniowym,
•    jak można ustalić długość okresu rozliczeniowego w różnych systemach czasu pracy,
•    którym pracownikom nie można planować więcej niż 8 godzin pracy.
5. Jak planować dni wolne, w tym m.in.:
•    jak prawidłowo zapewnić dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
•    jak planować pracę w niedzielę,
•    czym się różni planowana praca w sobotę lub niedzielę od wezwania pracownika do pracy w wolną sobotę lub niedzielę (jakie obowiązki ma pracodawca w obu przypadkach).
6. Czas pracy niepełnoetatowców, w tym m.in.:
•    przeliczanie czasu pracy na niepełny etat,
•    jak wskazać w umowie niepełnoetatowca obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych wynagradzanych jak nadgodziny,
7. Czas pracy osób niepełnosprawnych, w tym m.in.
•    kiedy niepełnosprawny nabywa i traci obniżoną normę czasu pracy,
•    co to znaczy, że niepełnosprawny ma sztywny wymiar czasu pracy,
•    kiedy niepełnosprawny może pracować w nocy lub w nadgodzinach,
•    jak niższa norma wpływa na urlop niepełnosprawnego,
•    jak rozliczać czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu.

II. Poprawiamy i udoskonalamy Państwa grafiki

1)    Praca na realnych rozkładach (grafikach) czasu pracy dostarczonych przez uczestników warsztatów
2)    Ocena ich poprawności merytorycznej
3)    Wskazanie korzystnych rozwiązań – stosownie do potrzeb pracodawcy
4)    Wspólne zastanowienie się nad korzystnymi rozwiązaniami / alternatywnymi wariantami
5) Wskazanie takich rozwiązań dotyczących czasu pracy, które jednocześnie ułatwią obowiązek ewidencjonowania czasu pracy
6)    Odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące grafików i planowania czasu pracy (albo również – ewidencjonowania czasu pracy po zmianach z 2019 roku)

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon  Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 20 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 13 marca 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka