Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Wyliczanie wynagrodzeń krok po kroku

23
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 23 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Wyliczanie wynagrodzeń krok po kroku

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentalnej wiedzy z podstawowych zasad naliczania wynagrodzeń oraz gruntowne wyjaśnienie i zrozumienie kluczowych aspektów do pracy w dziale płac.

Zakładamy, że to właśnie prawidłowo zrozumiane i zapamiętane podstawy są sukcesem do komfortowej codziennej pracy przy skrupulatnych i zgodnych z przepisami rozliczeń pracowniczych a także osób współpracujących.

Ogromna dawka wiedzy i nowych kompetencji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Wyliczanie wynagrodzeń krok po kroku

Szkolenie odbędzie się: 23 Sierpnia 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00


I.    KROK 1 - Ubezpieczenie Społeczne

 • Składniki wchodząc do podstawy Brutto
 • Dookreślenie podstawy składek społecznych. Wyliczenie składki na ubezpieczenie społeczne płaconej przez płatnika i ubezpieczonego.
 • Ograniczenia w opłacaniu składek
 • Wysokość składki wypadkowej.
 • Warunki opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


II.    KROK II – Ubezpieczenie zdrowotne

 

 • Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Obliczenie składki zdrowotnej naliczonej i odliczonej.
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki.

III.    KROK III – Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Koszty Uzyskania Przychodu pomniejszające przychód.
 • Zaokrąglenie podstawy podatkowej.
 • Warunki zastosowania ulgi podatkowej – PIT-2
 • Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzona do Urzędu Skarbowego
 • Skala podatkowa i przekroczenie progu podatkowego.

 
IV.    Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń

 • Rodzaje potrąceń
 • Potrącenia obligatoryjne
 • Potrącenia fakultatywne
 • Zbieg tytułów do egzekucji
 • Kwota wolna od potrąceń


V.    Obliczania wynagrodzenia za niepełny miesiąc

 • Wynagrodzenie za nie przepracowaną część miesiąca z powodu choroby
 • Wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca w przypadku innej nieobecności niż choroba

VI.    Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy wyliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy wyliczaniu dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

VII.     Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystaną część urlopu

 • Ustalanie podstawy urlopowe
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie urlopowej
 • Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego.
 • Wyliczanie współczynnika do ekwiwalentu za urlop
 • Wyliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 • Wynagrodzenie za urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy


VIII.    Świadczenia rzeczowe i narzędzia dla pracowników - aspekt składkowy i podatkowy

 • Świadczenia medyczne
 • Pakiet sportowy
 • Samochód służbowy do celów prywatnych
 • Samochód prywatny do celów służbowych
 • Telefon
 • Ubiór służbowy

IX.    Wyliczanie podstaw zasiłków oraz wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

 • Składniki uwzględniane w podstawie zasiłkowej
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie zasiłkowej
 • Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie zasiłkowej
 • Uzupełnianie podstaw zasiłkowych
 • Ponowne wyliczenie podstawy zasiłkowej
 • Składniki stałe i zmienne w podstawie zasiłkowej
 • Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby/ zasiłku po zmianie etatu

X.    Odprawy i odszkodowania dla pracowników

 • Odprawa dla pracownika zwalnianego
 • Odprawa rentowa/emerytalna
 • Odprawa pośmiertna
 • Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji
 • Odszkodowania z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę
 • Inne odszkodowania

XI.    Umowy cywilnoprawne

 • Podstawowe zagadnienia nt. oskładkowania i opodatkowania umów cywilnoprawnych
 • Różnice pomiędzy umowami
 • Umowa zlecenie
 • Zbieg tytułów do ubepieczeń.
 • Umowa zlecenia dla studenta
 • Rodzaje kosztów uzyskania przychodu.
 • Umowa o dzieło
   

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Agnieszka Reda

Agnieszka Reda

Pasjonatka dzielenia się wiedzą i doświadczeniem które zdobyła podczas ponad 15-letniej pracy w działach kadrowo-płacowych w dużych międzynarodowych korporacjach. W swoje pracy miała do czynienia z najróżniejszymi aspektami zastosowania uregulowań prawnych w praktyce. Zajmowała się naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem czasu pracy oraz rozliczeniami z ZUS i US. Uczestniczyła w procesie wdrażania systemów kadrowo-płacowych oraz rozliczania czasu pracy w różnych systemach. Aktualnie prowadząca szkolenia od ponad 10 lat. Ekspertka z tematów wynagrodzeń, czasu pracy i ubezpieczeń oraz podatku od osób fizycznych a także rozliczeń z ZUS.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 23 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 sierpnia 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka