Webinar  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Wyzwania kadrowe 2021

29
Marca

Termin: 29 Marca 2021
Cena: 159 zł netto (195,57 zł brutto)

Godziny 9:00-10:15 / Piotr Wojciechowski

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Program:
 
1. Praca podczas kwarantanny i izolacji.  
2. Organizacja pracy zdalnej – instrukcje, kontrola, bhp.
3. Czas pracy w pracy zdalnej – zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy.
4. Rozwiązywanie umów o pracę na odległość.
5. Prowadzenie akt osobowych w dobie COVID 19 – co w papierze, co w elektronice.  
 

 


Wyzwania kadrowe 2021

Szkolenie odbędzie się: 29 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Wojciechowski

Adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat kiedy po studiach prawniczych gdzie bronił pracy pod tytułem ochrona dóbr osobistych pracowników, rozpoczął swoją pierwszą pracę w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych sporządzał opinie prawne na potrzeby Ministerstwa Pracy, odpowiadał petentom Urzędu na zadawane przez nich pytania prawe, asystował przy sporządzaniu projektów aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń regulujących porządek prawny w zakresie prawa pracy. Po trzech latach pracy w Ministerstwie, odszedł z resortu i rozpoczął pracę w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie przez pierwsze trzy lata wykonywał pracę w charakterze specjalisty ds. prawnych zajmując się interpretacją przepisów prawa pracy na potrzeby Urzędu kontrolno – nadzorczego a przez koleje pięć lat współkierował tym Departamentem kreując politykę nadzorczo – kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach prac inspekcyjnych sporządzał wytyczne do przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, wykładał wiedzę inspektorom pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, reprezentował Urząd na licznych konferencjach, sympozjach i Zjazdach. W czasie pracy w Inspekcji był również częstym gościem mediów gdzie upowszechniał prawo pracy słuchaczom i telewidzom. W 2016 oraz 2017 r. ponownie wrócił do Państwowej inspekcji Pracy w charakterze doradcy Szefa Urzędu Głównego Inspektora Pracy. Od 2009 r. prowadzi indywidualną działalność doradczą, obecnie w formie Kancelarii Adwokackiej. W ramach prac kancelaryjnych wykorzystuje swoje bogate doświadczenie zawodowe, zarówno z okresu pracy w Ministerstwie Pracy, jak również Państwowej Inspekcji Pracy. Doradza zarówno instytucjom sfery publicznej, jak również organizacjom rynkowym. Ponieważ każda organizacja jest inna, każda ma swój unikatowy charakter, doradztwo z zakresu prawa pracy to sztuka adaptacji modelu prawnego do oczekiwanych założeń. Tym samym zupełnie inaczej wyglądają rekomendacje dla sfery publicznej, gdzie oczekuje się przewidywalnego i powtarzalnego wkładu pracowników w wykonywaną pracę, a inaczej dla sfer rynkowych, gdzie instytucje prawa pracy charakteryzują się znacznie większą elastycznością podejścia do zmieniających się wokół warunków biznesowych. Pracuje również w charakterze wykładowcy, zarówno w ramach prowadzonych szkoleń dedykowanych konkretnym organizacjom, jak również na uczelniach wyższych. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, czy Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskich w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 29 Marca 2021
Cena: 159 zł netto (195,57 zł brutto)

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 139,00 zł  + 23% VAT,
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Faktura jest wystawiana w ciągu 24h od zapisu na wydarzenie.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka