Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r.

22
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Marca 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Zmiany obowiązujące od 1.01.2017 r. w ustawie o zfśs i nowej wyokości odpsiów socjalnych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Wykładowca prowadzi szkolenie w sposób praktyczny. Akcentuje zwłaszcza zmiany, które zaszły w ustawie o zfśs od 1.01.2017 r. Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje życiowymi przykładami, najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwaracjąc uwagę na trudniejsze elementy. Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r.

Szkolenie odbędzie się: 22 Marca 2017r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1) Omówienie nowych, obowiązujących od 1.01.2017 r. zasad tworzenia zfśs

 • obowiązek tworzenia funduszu – duzi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 50 pracowników) i średni pracodawcy (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników) na wniosek związku,
 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników,
 • duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 pracownikó
 • weryfikacja charakteru obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1.01.2017 r.;

2) Cel tworzenia i przeznaczenie zfśs

 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi,
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania,
 • dofinansowanie obiektów socjalnych,
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

 • katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin),
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu,
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

 • odmrożenie odpisów socjalnych w 2017 r. i nowa podstawa ich wymiaru,
 • ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty,
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja,
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września,
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 •  regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe),
 •  komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja),
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp),
 • weryfikacja kryterium spocjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego),
 • dokumentacja przyznanej pomocy'

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

 • paczki dla dzieci,
 • karnety do klubu fitness,
 • zapomogi,
 • organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu,
 • pożyczki mieszkaniowe z zfśs,
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów;

7) Zasady odprowadzania składek i podatku PIT od świadczeń wypłacanych z zfśs - w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych

 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy,
 •  zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym,
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • zwolnienie podatkowe świadczeń dla emerytów i rencistów,

8) Rezygnacja z tworzenia zfśs przez dużych i małych pracoodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów;

9) Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • odczytywanie zajęcia innych wierzytelności,
 • pełne czy ograniczone potrącenia,
 • współpraca z organem egzekucyjnym

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Renata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 22 Marca 2017
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 marca 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka