Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

14
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Siedziba Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
Termin: 14 Października 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Nabywania prawa i ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

 
Szkolenie o charakterze warsztatowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad nabywania prawa i ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego. Wskazanie najczęściej występujących problemów z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych.  
 

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Szkolenie odbędzie się: 14 Października 2015r.

Program

Program szkolenia

1.    Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

a.    wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy

b.    długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni

c.    wysokość wynagrodzenia chorobowego

d.   kto nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego?

2.    Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne

3.    Okres zasiłkowy w praktyce:

a.    długość okresu zasiłkowego

b.    zasady ustalania długości okresu zasiłkowego

4.    Zasiłek chorobowy:

a.    kto nie ma prawa do zasiłku?

b.    wysokość zasiłku chorobowego

c.    zasady obniżania wypłaty zasiłki z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego

d.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku chorobowego?

5.    Świadczenie rehabilitacyjne:

a.    kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

b.    wysokość świadczenia

c.    zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia

d.    zasady dokumentowania wypłaty świadczenia

6.    Zasiłek opiekuńczy:

a.    nad zdrowym dzieckiem

b.    nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny

c.    kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?

d.    wysokość zasiłku opiekuńczego

e.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego?

7.    Zasiłek macierzyński:

a.    okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego

b.    zasady ustalania podstawy zasiłku macierzyńskiego

c.    wysokość zasiłku macierzyńskiego

d.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

e.    zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie

f.     kiedy zasiłek macierzyński przysługuje ojcu?

8.    Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

a.    wypadek przy pracy

b.    wypadek w drodze do pracy i z pracy

c.    wysokość i zasady przyznawania świadczeń z tytułu wypadku

d.    jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego?

9.    Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:

a.    okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku

b.    zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego

c.    uzupełnianie wynagrodzenia do podstawy zasiłku

d.    jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku?

e.    jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia?

f.     składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej

g.    składniki podlegające uzupełnieniu – zasady uzupełniania

h.    składniki przyjmowane do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej

i.      składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu w podstawie zasiłku

j.     zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłkowa

k.    minimalna podstawa zasiłku w 2015 roku

l.      podstawa do zasiłku po ustaniu zatrudnienia

10. Najczęściej występujące problemy z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych – przykłady praktyczne

11. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Elżbieta Młynarska - Wełpa

Elżbieta Młynarska - Wełpa

Ekspert prawa pracy, trener, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych „Psychologia Zarządzania Personelem" Wydziału Psychologii UW, absolwent „MBA dla kadry HR" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 12 lat specjalista w działach HR międzynarodowych korporacji oraz w firmach outsourcingowych specjalizujących się w obsłudze kadrowo-płacowej, praktyk HR z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim. Wykładowca w zakresie prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz FŚS


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Siedziba Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 14 Października 2015
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 października  2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka