Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców

30
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 30 Października 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Prawne wymogi zatrudniania i pracy cudzoziemców w Polsce.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zatrudniania, cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi regulacjami. Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze regulacje prawne dotyczące przyjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy oraz podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Uczestnicy zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat prawnych wymogów proceduralnych dotyczących zatrudniania i pracy cudzoziemców w Polsce, różnić w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG oraz konsekwencji prawnych zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia.


Zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie odbędzie się: 30 Października 2018r.

Szkolenie  skierowane jest do:

 • przedsiębiorców
 • osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych
 • osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w tej tematyce

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Praca cudzoziemców na terenie Polski 

 • swoboda przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
 • pozyskanie pracownika niemającego dostepu do rynku pracy 

3. Warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terenie Polski 

 • pobyt czasowy a pobyt stały 
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

4.  Zezwolenia na pracę:

 • tryb wydania, procedury
 • rodzaje zezwoleń
 • zezwolenie na pracę sezonową 
 • „niebieska karta”
 • procedury zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy – jak wygląda po  zmianach? 

6. Zmiany w zatrudnianiu po 1 stycznia 2018r. 

7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy  
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • opodatkowanie pracowników najemnych 

5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

 • wykonywania pracy najemnej w co najmniej dwóch państwach członkowskich a podleganie ubezpieczeniom

6. Delegowanie pracowników 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Maria Krawczyk

Maria Krawczyk

Obszar specjalizacji: Prawnik z doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych oraz we wdrażaniu dokumentacji spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zawodowe: prawnik z doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa pracy, wieloletni prelegent prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy,czasu pracy, prawa transportowego. Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Doradztwo oraz merytoryczny nadzór nad wdrażaniem procesów ochrony danych w przedsiębiorstwach, prowadzenie szkoleń w zakresie wdrażania RODO w przedsiębiorstwach. Wykształcenie: Absolwentka Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Michał Dynerowicz

Michał Dynerowicz

ekspert z zakresu prawa związanego z transportem drogowym, prelegent szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw transportowych, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca dyplomowa na temat statusu prawnego kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym), a wcześniej Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kancelaria Prawna Błach Dynerowicz Bujak w Krakowie


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 30 Października 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  23 października  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka