Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

23
Stycznia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 23 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie:

 • zasad powierzenia pracy cudzoziemcom,
 • obowiązków jakie spoczywają na podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom,

Szkolenie ma na celu proste i praktyczne wytłumaczenie jak w gąszczu biurokracji, przepisów prawnych i osobistej interpretacji urzędników legalnie zatrudnić obcokrajowców w firmie i ich utrzymać.


Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Szkolenie odbędzie się: 23 Stycznia 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

Program szkolenia:

1.    Jak zatrudnić legalnie cudzoziemca

 • Rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce
 • Jak wypełnić i przygotować wnioski
 • Jakie dodatkowe  dokumenty są potrzebne przy wyrobieniu zezwoleń


2.    Legalny pobyt obcokrajowca w Polsce w tym jak go przedłużyć aby pracownik nie musiał wyjeżdżać  z kraju:

 • Paszport biometryczny
 • Wiza
 • Pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy


3.    Pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy

 • Kto może się starać  i kiedy
 • Ćwiczenie z  wypełniania wniosku
 • Kompletowanie dokumentów
 • Procedury prawne a praktyka urzędu


4.    Test rynku pracy – opinia starosty, kiedy jest wymagana i nie oraz do czego jest nam potrzebna

5.    Praca uznawana jest za legalną pomimo wygaśnięcia zezwolenia na pracę - kiedy i jakiej sytuacji to dotyczy;

6.     Praktyczne wskazówki dotyczące form powierzenia pracy cudzoziemcowi

7.     Praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania cudzoziemców celem powierzenia im pracy.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dawid Czupik

Prokurent w Kancelarii Lex Patronum Sp. z o.o. Od 4 lat zajmujący się współpracą z firmami w zakresie pomocy dotyczącej legalnego zatrudniania pracowników oraz kwestii pobytowych w Polsce.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 23 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 stycznia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka